Asikkalan kunnajohtaja Rinna Ikola-Norrbacka 17.9.2018

Liikunnasta ja hyvinvoinnista voidaan rakentaa kuntastrategian aito kärki

Liikkuvin kunta

Asikkala valittiin tammikuussa 2018 Urheilugaalassa Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi. Voiton myötä olemme päässeet kertomaan eri foorumeilla, mitä liikunta, hyvinvointi ja terveys Asikkalalle merkitsevät ja miten ne näkyvät kunnan arjessa. Merkillepantavaa on, että nykyään yhä useampi kunta haluaa profiloitua liikuntakunnaksi. Voisi sanoa, että muutos aiempaan ajatteluun on suuri.

Liikunnan rooli kunnan elinvoimaisuuden markkinoinnissa voi olla merkittävä

Asikkalassa on liikuntatyön eteen tehty vahvaa työtä jo yli kymmenen vuotta. Suomen liikkuvin kunta -kilpailun voiton myötä työ tuli näkyväksi niin kuntalaisille kuin valtakunnallisestikin. Palkitseminen Urheilugaalassa oli isommassa mittakaavassa ajateltuna myös arvonanto kuntien liikuntatyölle yleensäkin. Kunnat luovat suurimman osan liikuntainfrasta niin terveysliikunnalle kuin huippu-urheilulle. Asikkala on hyvä esimerkki siitä, että pienessäkin kunnassa voidaan liikuntapalvelut hoitaa esimerkillisen hyvin, kauaskantoisesti ja kuntalaisia kuunnellen.

Asikkalan uusi kuntastrategia rakennettiin voiton jälkeen rohkeasti siten, että koko strategian kärkenä kulkee Suomen liikkuvin kunta -teema. Olemme onnistuneet luomaan kuntaan houkuttelevan vapaa-ajan palveluiden ja asumisen ympäristön, jotka myös osaltaan auttavat elinkeinojen kehittämisessä. Asikkalassa liikunta ja hyvinvointi kulkevat punaisena lankana läpi kaikkien palvelualueiden ja tulosyksiköiden toiminnan. Olemme saaneet tästä runsaasti kiitosta niin kuntalaisilta kuin paikallisilta yrittäjiltä. Kuntabrändiä on ollut helppo rakentaa hyvinvoivan kuntalaisen kuvalla.

Suomen liikkuvin kunta -voiton jälkeen olemme Asikkalassa ilolla seuranneet, miten kuntalaisemme ovat liikuntapalveluiden käytön osalta jopa lisäaktivoituneet. Eri-ikäisten liikuntaryhmät ovat täynnä ja kunnan liikuntatilat ovat käytössä täydellä teholla, kuntalaisille ilmaiseksi – totta kai. Uskomme vahvasti siihen, että saamme kuntalaisilta perimättä jääneet maksutuotot takaisin yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymisenä, siitä huolimatta, että näiden asioiden mittaaminen on tunnetusti haastavaa.

Tahto on tärkein lihaksemme – myös liikuntapalveluiden kehittämisessä

Liikuntapaikat ja paikallisten seurojen ylläpitämä lajitoiminta ovat kunnille merkittävä vetovoima- ja pitovoimatekijä. Arki on sujuvaa, kun liikunta- ja muut vapaa-ajan palvelut ovat helposti saavutettavissa. Ollakseen houkuttelevia liikuntapaikkojen on kuitenkin oltava kunnossa. On oltava viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken vahva yhteinen tahtotila siihen, että liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja päivittäiseen hoitoon käytetään kauniiden sanojen lisäksi riittävä määrä euroja. Panostus hyvinvoiviin kuntalaisiin, liikuntapaikkoihin ja -hankkeisiin maksaa itsensä ennen pitkää takaisin.

Asikkala palkittiin vuoden 2017 liikkuvimpana kuntana. Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka ja hyvinvointijohtaja Matti Kettunen vastaanottivat Uno-pokaalin Urheilugaalassa helmikuussa 2018. 

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.