Keski-Suomen muutosjohtaja Tapani Mattila 26.2.2018:

Maakunta- ja sote-uudistuksesta on lupa innostua!

mattila-tapani

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu herättää kansalaisissa mielikuvan byrokraattisesta hallintouudistuksesta, joka junnaa paikallaan. Mutta jos asiaa tarkastellaan maakuntatasolla, on tilanne aivan toinen. Innostus viriää voimistuvana yhä laajemmalle houkutellen mukaan uusia toimijoita. Ilmiötä on ilo todistaa päivittäin eri toimijoiden välisissä keskusteluissa, spontaanissa palautteessa tai vaikkapa sosiaalisen median pöhinässä.

Maakunta- ja sote-uudistuksesta on lupa innostua, sillä meillä on mahdollisuus ajatella asioita aivan uudella tavalla. Toimeenpanossa voimme rakentaa uudenlaisia sekä moderneja alueemme elinvoimaa ja asukkaidemme arkea tukevia maakunta- ja sote-palveluita. Meillä on tuhannen taalan paikka korjata nykyjärjestelmän toimimattomat osat ja samalla levittää uudet asiakaslähtöiset mallit koko maakunnan käyttöön.

Visioidaan yhdessä tulevaa  siedetään epävarmuutta 

Tammikuun lopussa Keski-Suomen 600 uudistustyössä mukana olevista esimiehistä noin 400 kokoontui yhteisiin muutosvalmennuksiin keskustelemaan muutoksen suunnasta. Tilaisuuksissa nostettiin esille epävarmuus tulevasta sekä kysyttiin, miten vastata niihin henkilöstön kysymyksiin, joihin vastauksia ei vielä ole. ”Ei mitenkään”, me valmisteluvastuulliset totesimme, ”sillä eihän mekään vielä tässä vaiheessa tiedetä”. Epävarmuus on yhteistä meille kaikille muutoksessa oleville. Mutta vaikka emme tiedä vielä kaikkea, voimme suunnitella ja visioida, miten asioiden pitäisi olla. Asettua palvelunkäyttäjien asemaan ja pohtia, miten haluaisimme palveluiden toimivan, jos saisimme vapaasti päättää.

Iloksemme uusia ajatuksia ja näkemyksiä nousee esille päivittäin. Ideointia helpottaa Keski-Suomessa tammikuussa julkaistu maakunnan järjestämissuunnitelman ensimmäinen versio. Suunnitelma kokoaa ensimmästä kertaa yhteen tulevan maakunnan palvelut sekä ensimmäiset ajatukset siitä, miten ne tulevaisuudessa voitaisiin asukkaillemme järjestää.

Suunnitelman luonnos julkaistiin tietoisesti keskeneräisenä ja raakileena. Alkuun meitä pidettiin ehkä hieman outoina. Meiltä kysyttiin, miksi emme käytä enemmän aikaa suunnitelman valmisteluun ja työstä sitä pidemmälle – valmiimmaksi. Vastaus oli helppo kertoa. Emme me uudistuksen virkamiehet tiedä, mitä asukkaat haluavat tulevaisuuden palveluilta. Emmekä edes halua sanella norsunluutornista, että näin palveluita nyt saadaan ja piste. Jos tekisimme valmistelua ylhäältä alas, siirtäisimme todennäköisesti vain vanhat mallit uuteen organisaatioon. Ja silloin myös toimimattomat asiat seuraavat meitä. Vanha ajattelu pitää meidän mielestä räjäyttää ja osallistaa käyttöömme ympärillämme oleva viisaus. Parhaillaan meitä sparraa maakuntamme 275 000 asukasta, 10 000 työntekijää, tuhannet järjestöt ja yritykset, joilla on näkemystä tulevaisuudesta. Siitä olemme kiitollisia!

Yhteinen tavoite kantaa eteenpäin

Valmistelun ympärillä velloo paljon tunteita. Seuraavien kuukausien aikana lait etenevät eduskuntaan ja voimme olla varmoja, että kritiikkiä ja keskustelua nousee. Kritiikkiä pitää kestää. Sietämistä helpottaa kuitenkin se, että olemme asettaneet itsellemme tavoitteen, jonka voimme yhdessä jakaa. En usko, että yksikään asukas, ammattilainen tai yhteistyökumppanimme on eri mieltä tavoitteemme järkevyydestä. Uudistuksessa haluamme säilyttää nykyisin hyvin toimivat palvelut, mutta korjata ne osa-alueet, jotka eivät tällä hetkellä toimi asukkaidemme parhaaksi. Kun tämä tavoite pidetään kirkkaana mielessä, ei ulkopuolinen kuohunta haittaa. Vaikka lainsäädäntöä vielä reivattaisiin, me mukaudumme muutoksiin ja pidämme jatkossakin asukkaidemme edun työmme keskiössä.

Välillä julkisuudessa käytävä keskustelu nostaa tikun nokkaan yksityiskohtia ja uudistuksen iso kuva ja varsinaiset tavoitteet tuppaavat unohtumaan. Tulemme varmasti kevään aikana näkemään uudistusta kyseenalaistavaa keskustelua uudistuksen ympärillä. Kannustan uudistuksen valmistelijoita, henkilöstöä ja kansalaisia kestämään tilannetta.

Tehdään rakentavan kritiikin perusteella tarvittavat korjausliikkeet uudistuksen suunnitelmiin ja uudistetaan siten hyvinvointivaltiomme rakenteita. Mielestäni niin voidaan kestävällä tavalla mennä eteenpäin. Keskitytään jatkossakin ratkaisuhakuiseen tekemiseen ongelmakeskeisyyden sijaan.

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.