Pääekonomisti Minna Punakallio 16.11.2018:

Menetetty vuosi toi lisäsäästöjä, ei veronkorotusaaltoa

Minna Punakallio

”Tämä on menetetty vuosi”, sanoi erään kunnan talouspäällikkö alkusyksystä. Takana oli koulutuspäivä, jossa oli juuri käyty läpi kuntien päivitettyjä verotuloennusteita. Ennusteet olivat laskeneet merkittävästi ennen kesää tehtyihin arvioihin verrattuna. Kun kevään kuntatalousohjelmassa verotulojen odotettiin lähtevän vihdoinkin reippaaseen, kolmen prosentin kasvuun niin nyt kunnallisveroennuste painui punaiselle. Tuollainen ennustemuutos on kunnan kassassa iso kuoppa. Ja taloudesta vastaavalle virkamiehelle iso päänsärky.

Kuntien poikkeuksellisen isot muutokset verotuloennusteissa ovatkin värittäneet syksyä ja saaneet osakseen myös kovaa kritiikkiä. Ennustetarkistusten taustalla vaikuttaa kuitenkin varsin arkinen syy: viime vuoden lopullisten ansio- ja pääomatulotietojen valmistuminen sekä niistä jo maksettujen ennakkoverojen ja veronsaajaryhmien välisten jako-osuuksien oikaiseminen.

Tyypillisesti veroparametrien oikaisut eivät aiheuta koko maan tasolla suurta dramatiikkaa, mutta nyt tarkistukset ovat poikkeuksellisen isoja. Kaiken lisäksi tarkistukset suuntautuvat lähes kaikilla kunnilla samaan suuntaan: alaspäin. Tarkkaa syytä ennustevirheeseen ei tiedetä, mutta kilpailukykysopimuksella lienee asian kanssa jotain tekemistä.

Veroennusteiden heikentyminen sisällytettiin luonnollisesti syksyn kuntatalousohjelmaan, joka julkaistiin valtion vuoden 2019 talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa. Ohjelman mukaan kuntien talousnäkymät tiukkenivat selvästi kevään kehitysurasta.

Tulopohjan vaimeuden ohella talousnäkymien tiukkuuteen vaikuttaa myös kuntien palkkamenojen kasvu, joka johtuu muun muassa palkkaratkaisusta, lomarahaleikkauksen päättymisestä sekä kuntapalvelujen kysynnän kasvusta. Myös ostopalveluiden ennakoidaan kasvavan kunnissa ripeään tahtiin. Eikä unohtaa voi korkeaa investointitasoa, joka realisoituessaan saattaa heilauttaa yksittäisen pienen kunnan rahoitusaseman voimakkaasti pakkaselle.

Kuntatalousohjelman julkaisun jälkeen veroennusteet kuluvalle vuodelle ovat heikentyneet vielä jonkin verran. Jos sisällyttää uusimmat ennusteet kuntatalouden kehitysarvioon niin tilikauden tulos näyttää jäävän tänä vuonna noin 300–400 miljoonaan euroon. Se on kuntataloustilastojen historian keskiarvon selvästi alittava taso. Kertakaikkisen surkea lukema poikkeuksellisen hyvien vuosien jälkeen.

Pitkän aikavälin keskiarvon tuntumaan päästään kuitenkin siinä leikillisessä esimerkissä, jos kuntaryhmän viime vuonna perimät ”ylimääräiset” noin 250 miljoonan euron ennakonpalautukset kohdistettaisiinkin kuluvalle vuodelle. Viime vuotta kaunisteli myös kilpailukykysopimus, joka toi kunnille etupainotteisesti säästöjä, mutta jätti täysimääräiset leikkaukset sopimuskauden loppuvuosille.

Maanantaina 19.11. on kuntien tehtävä viimeisetkin päätökset ensi vuoden kunnallisveroprosenttien tasosta. Budjetointiprosessia ja veropäätöksiä edeltäneet kuukaudet ovat olleet poikkeuksellisen synkkiä. Luulisi, että synkät tunnelmat näkyisivät kuntakentällä kiivastahtisina veronkorotuspäätöksinä.

Vuosi sitten veronkorottajia oli 53. Määrä mitä luultavimmin ylittyy, mutta yllättäen kuntakentällä on päädytty erittäin harvakseltaan uusiin veronkiristyksiin. Nyt pidetään verot ennallaan, vyö tiukalla, säästetään ja otetaan velkaa.

Toivon totisesti, että tämä menetetty vuosi monine poikkeustekijöineen päättyy pian. Toisaalta kuntakenttä nousee päätöksillään tikunnokkaan jälleen kerran erittäin merkittävänä julkisten menopaineiden pienentäjänä.

Hallitus ei tätä vaalikauden lopulla ja sote-valmistelun lomassa kyennyt tekemään. Hyvä kunnat!

Kirjoittaja

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio