Tony Hagerlundin blogi 11.6.2018

Miten työntekijöitä koulutetaan sosiaalisen median käyttöön ja muita poimintoja tuoreesta selvityksestä

Tony Hagerlund.

Kuntaliitto julkaisee vuosittain kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median selvityksen. Esille nousevat suurempia (kunta)kansanryhmiä kiinnostavat asiat, kuten valtuuston kokousten striimaukset tai kunnanjohtajien aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. Kyselyssä kerätään myös paljon tietoa siitä, miten kunnat organisoivat toimintaansa sosiaalisen median sekä verkkoviestinnän suhteen, ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Onko kunnalla kirjalliset ohjeet sosiaalisesta mediasta.
 
Tuoreimman selvityksen mukaan noin 60 % kunnista on laadittu ohjeistus sosiaalisen median käytöstä ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta. Pieni tipahdus selittynee sillä, että vastaajat vaihtelevat vuosittain. Lisäksi neljänneksellä ohjeistus on suunnitteilla. Kasvu on ollut tasaista.

Onko järjestetty koulutusta sosiaalisesta mediasta.
 
Koulutusta henkilöstölle sosiaaliseen mediaan liittyen on järjestänyt noin puolet kunnista. Johdolle koulutusta on järjestänyt vajaa kolmannes, ja joka kymmenes on järjestänyt koulutusta myös luottamushenkilöille.

Ei vaadi kovinkaan kummoista päättelykykyä todeta, että luultavasti yhä useampi kunta laatii ohjeet sosiaalista mediasta ja kouluttaa porukkaansa. Tämä on luonteva välietappi siinä, että sosiaalinen media on osa normaalia työntekoa.

Sosiaalinen media strategioissa  ja linjauksissa. Likimain kolme neljästä kunnasta on huomioinut sosiaalisen median strategioissaan tai toimintasuunnitelmissaan. Erillisten sosiaalisen median toimintasuunnitelmien määrä on saattanut kääntyä laskuun, sen sijaan sosiaalinen media on aiempaan useammin huomioitu muissa suunnitelmissa.

Tämä tuntuu suorastaan luontevalta kehitykseltä. Sosiaalinen media on kuitenkin vain keino tehdä asioita, asiat ovat ne olennaisin juttu. 
Tyytyväisyys oman kunnan toimintaan sosiaalisessa mediassa on pääosin ihan hyvällä tolalla. Asteikolla yhdestä viiteen arvosanaksi annetaan useimmiten 4, eli ihan hyvä. Näin vastasi 44 % vastanneista.

Kunnan verkkopalvelun kokonaisuuden vastuu. Johto tai viestintä on useimmiten vastuussa verkkopalvelun sisällön kokonaisuudesta. Oletettavasti viestintä vastaa, jos kunnassa viestinnän työntekijöitä on, muutoin keskeisin rooli on johdolla. Tietotekniikan rooli on pienentynyt kuluvan vuosikymmenen aikana selvästi.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on verkkopalveluiden kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @TonyHagerlund