Sami Sulkko 29.11.2018

Riihimäki – robotiikan ja kiertotalouden keskittymä

Seutukaupungit ovat merkittävä kaupunkiryhmä Suomessa. Ne tarkoittavat keskuksia, jotka eivät ole maakuntakeskuksia, mutta ovat oman seutunsa keskuksia.

On helppo yhytä Helsingin kaupunginpormestarin Jan Vapaavuoren kommentteihin niistä riskeistä, joita maakuntauudistus voi seutukaupungeissakin synnyttää. Seutukaupungeissa on samaa logiikka kuin isommissa keskuksissa; mitä enemmän ja mitä paremmin ohjausmekanismit ja palvelut ovat kaupungin järjestettävissä ja valtuuston päätettävissä sitä paremmin omanlaista strategista ketteryyttä ja valintoja voidaan pystyä tekemään. Kun sote on irrotettu pois kaupunkien järjestämisvastuusta, voi jäljelle jäädä pelkkä tynkä tehtäväkenttä.

Seutukaupunkeihin liittyvä erityinen huoli onkin, mitkä ovat tosiasiasialliset jäljelle jäävät mahdollisuudet luoda oman alueensa elinvoimaa, kun iso toimintakokonaisuus poistuu. Jo nyt useat seutukaupungit ja maakuntakeskukset veronmaksajien varoilla kantavat oman alueensa suurimman vastuun monenlaisten toimintojen kehittämisestä ilman ympäristökunnilta tulevaa taloudellista panostusta. Tulevaisuudessa jos uudistus toteutuu, elinvoiman kasvattamisen mahdollisuus hiipuu ja viime kädessä tapahtuu seudullinen näivettyminen. Riihimäen kannalta tärkeä asia on metropolialueen läheisyys ja sen hyödyntäminen sekä omat vaikutusmahdollisuudet omaan palvelurakenteeseen.

Kaikille seutukaupungeille tärkeää on alueidensa koulutuksen vahvistaminen ja koulutuksen ja kampuksen kansainvälistäminen sekä siihen liittyvät toimet. Toinen tärkeä asia on ulkomaisen työvoiman tarpeen saavuttaminen ja työperäisen muuton mahdollistaminen ja myös niiden roolia on koko ajan kehitettävä.

Riihimäellä olemme uudistaneet toimintatapojamme ja uusineet kaupungin strategian. Haluamme varmistaa, että Riihimäellä pystyy päiväkodista ammattikorkeakouluun asti opiskelemaan robotiikkaa, johon kuuluu laaja-alaisesti esineiden internet, IOT ja ohjelmistorobotiikka. Haluamme luoda Etelä-Suomeen eri koulutuksenjärjestäjien ja elinkeinoelämän kanssa robotiikkaopetuksen keskittymän turvaamaan työvoiman saatavuutta ja herättämään vetovoimaa alueelle.

Toinen tärkeä asia liittyy teatteritoiminnan ja erityisesti nuorisoteatteritoiminnan kehittämiseen ja sen vieminen mukaan opetukseen laaja-alaisesti. Riihimäellä on nyt jo Suomen suurin nuorisoteatteri.

Kolmantena asiana Riihimäkeen liittyy Fortumin kiertotalouskyläkonsepti ja matalahiilijalanjälkisyys. Se on uniikki konsepti, jota ei muissa kaupungeissa ole. Haluamme olla mukana kehittämässä tätä.

Yksi merkittävä seikka on pystyä edistämänään kärkihankkeita ja meillä Riihimäellä kuten muissakin seutukaupungeissa se on asemanseudun kehittäminen. Tähän liittyy tärkeänä seikkana asemanseutujen maanomistuspolitiikka ja yhteistyö valtiontoimijoiden kanssa. Tätä yhteistyötä pystytään tulevaisuudessa toivottavasti ketterämmin kehittämään ja edistämään. Myös liikenneasiat ovat seutukaupungeille keskeisiä ja jos junavuoroja heikennetään se vaikuttaa merkittävästi seutukaupunkien kilpailukykyyn. On tärkeää, Etelä-Suomessa pystytään varmistamaan riittävä juna- ja raidekapasiteetti.

Mitä halusin sanoa, on että seutukaupunkeja ei saa unohtaa, sillä ne ovat tärkeitä kumppaneita. Maakuntapolitiikka ei tarkoita vai isoja kaupunkeja vaan sama koskee myös seutukaupunkeja. Ne ansaitsevat profiilinnoston, sillä ne ovat itsessään vahvoja työpaikkakeskittymiä ja niillä on merkitystä talouden ja viennin kannalta. Seutukaupunkien tulee itse rakentaa kumppanuutta isojen kanssa ja tunnistaa riskit esimerkiksi palvelujen keskittämiseen liittyen.

Seutukaupungeille tärkeätä ovat kansainväliset yhteydet ja rohkeus nähdä pitkälle tulevaisuuteen. Seutukaupungit eivät kehitys sillä, että odotetaan, että joku ulkopuolinen taho tulee ja panostaa heihin, vaan se perustuu seutukaupunkien omiin valintoihin, kykyyn luoda uutta ja tunnustaa omia vahvuuksia.

Omina terveisinäni lähestyviä eduskuntavaaleja silmällä pitäen on, että panostakaa kaupunki- ja kuntapolitiikkaan, eli sinne missä Suomen kilpailukyky ja tulevaisuus on. Turvatkaa koulutustoiminnan kansainvälistymismahdollisuudet ja ottakaa huomioon kaupungistumisen trendi. Siten pystymme tuossa kansainvälisyystrendissä olemaan mukana.

Näillä sanoilla halusin omalta osaltani tuoda terveiseni seutukaupunkeihin liittyvään keskusteluun ja vuoropuheluun.
 

Sami Sulkko
Riihimäen kaupunginjohtaja

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.