Jari Stenvall 20.2.2018:

Sisäpiirit vievät hallinnon uudistamisen epäonnistumisiin

Stenvall 20-2-2018

Sisäpiirien takia on Suomessa onnistuttu pilaamaan useita julkisen hallinnon uudistuksia. Sisäpiireillä tarkoitan sitä, että uudistuksissa osa toimijoista liittoutuu keskenään ja muodostaa valtakeskittymän. Tämän piirin ulkopuolelle ”unohdetaan” paitsi kansalaiset niin myös henkilöitä ja toimijoita, jotka olisivat keskeisiä uudistuksen onnistumisen kannalta.

Tilanne näkyy konkreettisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta tehdyssä kyselyssä (Navigoivat kunnat, ilmestyy keväällä 2018). Kyselyyn vastasi vajaat 200 kuntapäättäjää ja virkamiestä. Vastaajista yli 60 prosenttia piti maakuntien valmisteluorganisaatiota ja 80 prosenttia ministeriötä vaikutusvaltaisena toimijana uudistuksen valmistelussa. Vastaavasti vain alle 15 prosenttia vastaajista näki kuntapäättäjien olevan vaikutusvaltaisia toimijoita valmistelussa.  Kyselyn perusteella jopa kansalliset ja kansainväliset yritykset (31 prosenttia) ovat kuntapäättäjiä vaikutusvaltaisimpia maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.
 

Uudistuksiin liittyy piiriytyminen

Toisaalta myös useissa kunnissa näyttäisi olevan sisä- ja ulkopiirit pohdittaessa tulevaisuuden kuntien roolia. Samoin aikaisemmat arviointitutkimukset viittaavat sisä- ja ulkopiireihin uudistuksissa. Kysymys sisäpiirien muodostumisesta ei ole pelkästään maakunta- ja sote-uudistuksen ongelma, vaan ylipäänsä suomalaisen julkisen hallinnon uudistamiseen liittyvä ilmiö.

Sisäpiirien muodostumiselle on useita syitä. On helpompi muodostaa yhteistä tahtotilaa, kun valmisteluun osallistuu vain rajallinen joukko toimijoita. Uudistusten tekeminen annetaan tiettyjen henkilöiden ja instituutioiden tekemäksi. Sisäpiiriläiset haluavat mahdollisesti valtaa. Heitä ehkä motivoi halu tehdä jotakin suurta ja haasteellista. Usein sisäpiiriläiset uskovat aidosti olevansa ”oikealla asialla” ja parhaita tahoja viemään uudistusta eteenpäin.
 

Kriittisyys kasvaa

Sisäpiiri-ulkopiiri -asetelma johtaa usein uudistuksissa vastakkainasetteluun ja jännitteisiin.  Sisäpiirin ulkopuolella olevien kriittisyys uudistuksia kohtaan kasvaa ja tietämättömyys saa aikaan huhuja ja epäluuloisuutta. Uudistukseen, joka on toisten tekemä, ei sitouduta. Asioiden eteenpäin vienti on näennäistä.  

Ongelmaksi voi muodostua sisäpiirin ja ulkopiirin välinen vuorovaikutus. Sisäpiiriltä jää monesti aidosti kuulematta ulkopiiriläisillä oleva tieto ja tarpeet.  Syntyy asetelma, on ”kuunneltu, mutta ei kuultu”. Sisäpiiri ehkä myös panttaa tietoa, koska ei haluta antaa aseita ulkopiirin mahdolliselle kritiikille. Syntyy ”tästä ei puhuta” -tilanne, ja epäluottamus kasvaa. Sisäpiiriläiset ja ulkopiiriläiset puolustavat kumpikin näkemyksiään. Syntyy arvovaltatilanne ja valtakamppailu. Uudistus joko kaatuu tai lopputuloksena on muutos, jonka tuottamiin vaikutuksiin ei ole kukaan tyytyväinen.

Erityisesti maakuntia, kuntia ja sotea uudistettaessa tulisi ottaa lähtökohdaksi osallistava muutosjohtaminen. Sisäpiirien muodostuminen ei ole luonnonlaki. Vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhdessä tekemistä sekä tätä kautta syntyvää luottamusta voidaan toteuttaa useilla yhteiskehittämisen keinoilla sekä teknologiaa hyödyntäen.  Keskeisintä on asenne ja ymmärrys, ettei kenelläkään voi olla yksi totuus kaikista muutoksiin liittyvistä asioista. Sisäpiiri on itse osallistavan muutosjohtamisen lähde. Sillä, jolla on valta, on vastuu myös olla nöyrä uudistuksiakin tehtäessä.

 

Jari Stenvall
Hallintotieteen professori
Johtamiskorkeakoulu
Tampereen yliopisto

Kirjoittaja
kuvituskuva reaaliaikainen arviointi

Uudistusten reaaliaikainen arviointi -kirjoitussarjassa tutkimusprojektin tutkijat ja asiantuntijat kirjoittavat maakunta- ja sote-uudistuksen arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä ja ilmiöistä.

Uudistusten reaaliaikainen arviointi (REA) on osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutettava tutkimuskokonaisuus.