Syrjäytymisen monet kasvot

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat haastattelivat syys-lokakuussa 2018 yhteensä kaksikymmentäyksi 18-29-vuotiasta turkulaista nuorta. Haastattelut kerättiin osana Turun kaupungin nuorten syrjäytymisen vastaisen toimenpideohjelman valmistelua.

Tavoitetut 21 nuorta ovat erilaisissa elämäntilanteissa, heillä on erilaisia ja erisyvyisiä haasteita elämässään. Kerätyt haastattelut antavat monipuolisen kuvan syrjäytymisestä ilmiönä ja sen syistä. 

Tarinoita analysoitaessa niistä esiin nousseet syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja heidän tarpeensa jakautuivat viiteen selkeään ryhmään.

cosiegraafi

 

1. Tuupattavat — Tämän ryhmän nuorilla on yleensä joko merkityksellisyyden tunne tai tärkeimmät työkalut muuttaakseen elämäänsä niin, että he voivat mennä kohti tavoitteitaan. Ryhmä tarvitsee sysäyksen oikeaan suuntaan ja tukea sekä mentorointia polun rakentamiseen. 
 

2. Jumittajat — Tämän ryhmän nuorilta puuttuu lähes täysin merkityksellinen suunta, ja yleensä he eivät saa mitään tukea. Heidän elämänsä on ajelehtimista, ja heillä on taipumus jäädä voimakkaasti eristyksiin. He eivät kykene näkemään ulospääsyä nykyisestä tilanteestaan.
 

 

3. Taapertajat — Tämän ryhmän nuorilla on jokin tietty este tai ongelma, joka heidän pitää selvittää voidakseen elää haluamaansa elämää. Heidän haasteenaan on yleensä jokin ulkoinen ongelma (kuten kielimuuri), jonka voisi todennäköisesti ratkaista yksittäisellä palvelulla.

4. Riskiryhmäläiset  — Tämän ryhmän nuorilla on työ- tai opiskelupaikka. He eivät kuitenkaan koe sitä omakseen, ja se voi aiheuttaa jopa ahdistusta. Riskinä on työelämän ulkopuolelle putoaminen, opintojen keskeyttäminen tai toistuvat sairaslomat. Tämän ryhmän nuorten tilanteet voivat vaikeutua, sillä he ovat alttiita mielenterveysongelmille tai päihteille. Tämä ryhmä on vaikea tunnistaa, sillä tilastoissa heidän ongelmansa jäävät näkymättömiin.
 

5. Moniongelmaiset — Tämän ryhmän nuorilla on useita ongelmia: mielenterveysongelmat, asunnottomuus, päihdeongelmat, työttömyys, kouluttamattomuus. Ongelmat estävät heitä saamasta järjestystä elämäänsä. Monilla on myös taustallaan traumaattisia kokemuksia lapsuudessa. Heidän ongelmiensa ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaista tukea.
 

 

Profiileja käytetään pohjana keväällä järjestettävissä Hackatoneissa, joissa etsitään uudenlaisia palveluita nuorten tukemiseksi. 

 

 

Kirjoittaja
Cosie

Tulevaisuudessa kaikki julkiset palvelut tullaan kehittämään yhdessä niiden käyttäjien kanssa. CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja. Tässä blogissa voit seurata, miten hanke etenee.