Mikko Vanninen 10.12.2018

Tervetuloa tilaajavastuun edelläkävijäksi!

Mikko Vanninen

Kunnat ostavat alihankintaa ja vuokratyötä verorahoilla. Ne ovat varsin merkittäviä tilaajia, jotka toiminnallaan näyttävät myös esimerkkiä yrityksille. Voisi siis olettaa, että kunnat hoitavat myös harmaata taloutta ehkäisevän tilaajavastuun esimerkillisesti. Osa hoitaakin.

Tänä vuonna jo 160 kuntaan on tehty tilaajavastuutarkastus, ja joukkoon on mahtunut useita esimerkillisiä tilaajia.

Jotkut kunnat esimerkiksi hankkivat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista sopimuskumppaneistaan riippumatta siitä, täyttyvätkö raja-arvot tai kuuluvatko sopimukset lain soveltamisalaan. Monen mielestä on helpompaa hankkia selvitykset kaikilta kuin arvioida erikseen, keneltä ne pitää hankkia ja milloin. Näillä kunnilla on usein myös toimivat prosessit tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkimiseen ja säilyttämiseen.

On myös kuntia, jotka huolehtivat koko alihankintaketjun läpinäkyvyydestä hankkimalla tilaajavastuuselvitykset koko alihankintaketjusta, vaikka laki ei tätä vaadi. Tämä on toteutettu kirjaamalla sopimuksiin ns. ketjutuskielto ilman työn tilaajan lupaa. Tällä tavoin tilaaja on tietoinen sopimuksen alaisen työn todellisesta työntekijästä, ja näin tilausketjun ylin tilaaja pystyy myös paremmin hallitsemaan aliurakointiketjuja. Tällaisella toiminnalla tilaaja voi parhaimmillaan myös välttää pitkissä alihankintaketjuissa usein esiintyvää harmaata taloutta, kuten pimeää työvoimaa.

Tilaajavastuun laiminlyönti voi tulla kalliiksi

Monia kuntia voi siis hyvin sanoa tilaajavastuun edelläkävijöiksi. Valitettavasti ei niin monia kuin olisimme toivoneet.

Yllättävän monessa kunnassa nimittäin tilaajavastuulaki tunnettiin heikosti ja tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei ollut hankittu lainkaan sopimusta tehtäessä. Näissä tapauksissa kunta ei ole varmistanut ennen sopimuksen tekoa sopimuskumppanin taustoja tai julkisten velvoitteiden kuten esimerkiksi verojenmaksun hoitoa. Kunta ottaa tässä ison riskin: Sopimuskumppani voi tilaajan tietämättä ajautua niin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, ettei pysty suoriutumaan sopimuksessa määritellyistä töistä. Jos sopimuskumppani tämän johdosta ajautuu kesken sopimussuhteen konkurssiin, se tarkoittaa yleensä huomattavia lisäkuluja työn tilaajalle.

Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkimatta jättäminen voi tulla kunnalle kalliiksi myös laiminlyöntimaksun muodossa. Viranomainen voi määrätä tilaajavastuulain laiminlyönnistä laiminlyöntimaksun, jonka suuruus vaihtelee 2 000 ja 65 000 euron välillä. Valitettavasti usealle tarkastetulle kunnalle joudutaan nyt harkitsemaan laiminlyöntimaksun määräämistä.

Kunnissa on tahtoa hoitaa tilaajavastuu hyvin

”Kuka haluaa tehdä alihankintasopimuksia epämääräisten toimijoiden kanssa?”, tarkastajamme kysyi tilaajavastuuinfoissa, joita järjestettiin kunnissa tarkastusten yhteydessä.
Yksikään käsi ei noussut. Se on hyvä lähtökohta, josta voi siirtyä suoraan toimintaan: lakisääteisiä velvoitteita laistavat sopimuskumppanit saa karsittua hankkimalla tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, ennen kuin ostaa vuokratyötä tai alihankintaa.

Eikä kunnan tarvitse tyytyä lain minimitasoon. Se voi ottaa mallia parhailta ja harpata suoraan tilaajavastuun edelläkävijäksi – kantaa ylpeänä kortensa kekoon parantaakseen yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Onneksi kiinnostus tilaajavastuuta kohtaan on kunnissa ollut laajaa: tilaajavastuuinfoissa on ollut parhaimmillaan kuulolla 40 ihmistä kunnan eri toimialoilta, ja mukana myös kunnan omistamien yhtiöiden avainhenkilöitä. Osa kunnista suhtautui infoon ilmaisena koulutuksena ja tarkastukseen oppimistilaisuutena, kuten kannattaakin.

Minulla on siis hyvä syy uskoa, että näitä edelläkävijöitä ilmaantuu pian paljon lisää.

Mikko Vanninen
Ylitarkastaja ja tilaajavastuuvalvonnan tiimipäällikkö. Sijoituspaikkana Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Vapaalla urheilusta innostuva lätkädumari ja isä.
Twitterissä: @MikkoVanninen ja @tilaajavastuu

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.