Kehittämispäällikkö Erja Lindberg ja työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen 15.2.2018

Työllisyyden kuntakokeiluissa aktiivimalli toteutuu lähipalveluna ja työttömän ehdoilla

Linjoilla-blogisarja

Työttömien aktivoinnista on kiistelty. On viitattu myös muiden maiden, erityisesti Tanskan ratkaisuihin. Tälläkin hetkellä Kuopiossa ja neljällä muulla kaupunkiseudulla on meneillään työllisyyden alueellinen kokeilu, jossa TE - hallinnon resursseja on siirretty kuntien vastuulle Tanskan tapaan merkittävin tuloksin.

Työvoima- ja yrityspalveluiden kuntakokeilut käynnistyivät elokuussa 2017. Kunnille siirrettiin osa työttömistä työnhakijoista sekä osa TE-hallinnon henkilöstöstä, tukirahoista sekä viranomaistehtävistä. Yhteensä työttömiä asiakkaita siirtyi kuntien vastuulle viime elokuussa 39 500, joka vastasi arviolta 38 % koko maan vastaavista työttömistä. Kokeilujen asiakkaina on mm. yhtäjaksoisesti työttömänä yli 12 kuukautta olevia, alle 25-vuotiaita sekä maahanmuuttajia. Laajin kokeilu on Tampereen seudulla, jossa kohderyhmänä on kaikki peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat työttömät, kokeilun käynnistyessä noin 22 000 henkilöasiakasta.

Työttömät tyytyväisiä yksilölliseen palveluun

Työttömän palvelu pitää olla henkilökohtaista ja lähellä asiakasta. Myös aikaa kohtaamiseen tulee olla riittävästi, jotta työttömälle voidaan aidosti löytää polut takaisin työelämään. Tämä yksinkertainen resepti toimii hyvin tuloksin yhteensä 23 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kahdessa kokeilussa, Kuopion ja Tampereen seudulla, tyytyväisyyttä on myös ehditty jo tutkia. Kuopiossa peräti 73 % asiakkaista suosittelisi palvelua. Tampereella puolestaan henkilökohtaisen OMA-valmentajapalvelu saa kouluarvosanaksi muutettuna peräti 9,6.

Selkeä ero aiempaan on siinä, että TE-hallinnon ja kuntien resursseja yhdistämällä on saatu enemmän aikaan kuin aiemmin, jolloin rahat ja osaaminen olivat erillään. Nyt kokeiluissa on käytössä myös sekä TE-toimistojen että kuntien tarjoamat palvelut ja työttömille löydetään entistä enemmän, yksilöllisempiä ja monipuolisempia vaihtoehtoja. Kaikissa kokeiluissa hyödynnetään laajasti myös yksityisten palveluntuottajien ratkaisuja.  

Kokeiluilla saavutettu keskimääräistä parempia tuloksia

Kuntakokeilujen aktiivisuus näkyy myös työttömyystilastoissa, vaikka myötätuulta työttömyyden vähentymiseen tulee myös talouden hyvästä vireestä.  Kokeilupaikkakunnilla on päästy kuitenkin yleisiä tilastoja suhteellisesti parempiin tuloksiin, ja mikä ilahduttavinta, pääasiassa kaikkein vaikeammassa asemassa olevien työttömien kanssa.

Kokeiluissa kuntien ja TE-toimistojen yhteinen sävel on löytynyt. Tästä osoituksena on esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä yhteinen kokeiluja koskeva koordinointihanke.

Kokeilujen jatkoajasta päätettävä nopeasti

Maan hallitus on tarkentanut maakunta- ja soteuudistuksen käynnistymisen vuonna 2020.  Luonnollista on, että myös työllisyyden alueelliset kokeilut jatkuvat ainakin tuohon asti. Kokeilussa mukana olevat kunnat toivovatkin, että jatkoajasta kokeiluihin päätettäisiin mahdollisimman pikaisesti. Ylimääräinen ja turha asiakkaiden siirto vuodeksi takaisin lakkautettaviin TE-toimistoihin olisi resurssien tuhlausta ja työttömien turhaa hallinnollista siirtelyä.

Valmistautuminen maakuntauudistukseen tulee tehdä hyvin ja ensisijaisesti asiakkaiden etua ajatellen. Kokeilukunnat ovat toiveikkaita, että hallituksen lanseeraaman uuden allianssimallin avulla nykymuotoisia kuntakokeiluja voidaan jatkaa valmistautuen maakuntauudistukseen ja siitä eteenpäin uusien maakuntien ja kuntien yhteistyönä.

Erja Lindberg
Kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Pirjo Oksanen
Työllisyyspalvelujohtaja, Kuopion kaupunki

Kirjoittaja

Kirjoittaja on työllisyysasioiden kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @ErjaLindberg

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.