Työllisyyskokeilujen jatko ratkaisisi monta ongelmaa

Timo Reina

26.9.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Marjo-Riitta Pihlmanin kirjoitus (HS 22.9.) kuvaa hyvin sitä nurinkurista tilannetta, missä työllisyyskokeilujen jatkon osalta ollaan. Voisi olettaa, että työttömyyden torjunnasta etulinjan vastuussa oleva ministeriö pyrkisi ministerinsä johdolla kaikin tavoin jatkamaan ja jopa laajentamaan onnistuneita sekä hallitusohjelmaan perustuvia kokeiluja eikä ajamaan niitä alas. Pitää muistaa, että maakuntauudistuksen on määrä tulla voimaan kaksi vuotta myöhemmin kuin työllisyyskokeiluja käynnistettäessä ja aikataulutettaessa oletettiin.

Pihlmanin kirjoituskin osoittaa, että kokeilujen loppuessa vuoden vaihteeseen peruutettaisiin käytännössä nollapisteeseen. Tällöin vastuu vaikeasti työllistyvistä asiakkaista palaisi yksin valtion TE-hallinnolle. Sen seurauksena menetettäisiin pitkälti ne hyödyt, jotka valtion ja kuntien voimavarojen yhdistämisellä on saavutettu palvelujen parantamiseksi.

Pelkästään myönteistä luulisi olevan, että kokeilut ovat myös motivoineet kuntia entisestään panostamaan työllistämiseen, koska siihen on kokeilujen myötä ollut tarjolla myös vaikuttavia työkaluja. Kannustimiahan kunnilla on ollut aiemminkin muun muassa verotulojen ja työmarkkinatuen rahoitusvastuun muodossa.

On myös hyvä huomata, että kokeilualueilla on erityisesti kehitetty yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa. Kunnat käyttävät kokeiluissa suuren osan resursseistaan nimenomaan palvelujen ostoon sekä kolmannelta että yksityiseltä sektorilta.   

Työllisyyskokeilujen jatkoa tarvitaan kipeästi siksikin, että maan hallituksen syksyn budjettiriihessä linjaama joustava siirtymä kasvupalvelumaailmaan ja kokeilujen parhaiden käytäntöjen mukaan ottaminen siihen olisi ylipäänsä mahdollista. Nyt tämän edellyttämää lainsäädäntöä, tietojärjestelmiä tai riittävää alueellista toteutusvalmiutta ei näyttäisi olevan. 

 

Tämä kirjoitus on ilmestynyt Helsingin Sanomien mielipidesivulla 26.9.2018.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Twitterissä: @TimoReina