Yhteisöreportteri käyttäjätiedon kerääjänä tavoittaa kohderyhmän

Eva haastattelee nuorta

Palveluiden yhteiskehittäminen lähtee asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden ymmärtämisestä. CoSIE-hankkeessa Turun nuorten haasteita lähdettiin kartoittamaan yhteisöreporttereiden tekemin haastatteluin. 

Yhteisöreportaasien avulla tavalliset ihmiset pääsevät kertomaan elämästään ja kokemuksistaan laajemmalle yleisölle. Konseptin on kehittänyt brittiläinen People's Voice Media. Turussa yhteisöreporttereina toimi Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita, jotka suorittivat yhteisöreportterikoulutuksen osana koulutusohjelmaansa.

21 haastattelua valottaa nuorten tilanteita

Yhteensä opiskelijat tavoittivat 21 syrjäytynyttä tai syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Suurin osa nuorista halusi kertoa tarinansa omilla kasvoillaan kameralle. Työvälineenä yhteisöreportterit käyttivät älypuhelinten kameraa. Osa haastatelluista löytyi yhteisöreporttereiden omista kontakteista, seuraavat taas näiden kontakteista lumipalloefektinä. Yksi haastattelluista löytyi Jodelista, sosiaalisen median palvelusta, jossa käyttäjä voi viestiä anonyymisti. Ainoastaan yksi haastateltava tavoitettiin kaupungin palveluiden kautta. Tämä haastateltava olikin sellainen, joka oli hyötynyt olemassa olevista palveluista ja oli aktiivinen työpajatoiminnassa. 

 

Yhteisöreportteri Eva kertoo, kuinka nuoret tavoitettiin


 

 

Yhteisöreportteritoiminnan hyödyt

Julkishallinnon työntekijän saattaa olla vaikea tavoittaa nuoria tai luoda nopeasti luottamuksellinen yhteys. Samanikäinen yhteisöreportteri, jolla ei ole mitään muuta tehtävää, kuin tallentaa nuoren tarina, saattaa olla nuorelle helpommin lähestyttävä. Yhteisöreportterit ovat myös itse osa yhteisöä, ja siten paremmin verkottunut, kuten tässäkin tapauksessa. Kohderyhmän huhuilun voi aloittaa omasta tuttavapiiristä. 

 

Tuloksena 5 erilaista profiilia

Haastattelut analysoitiin, ja niiden perusteella muodostettiin viisi erilaista syrjäytyneen tai syrjäytymisvaarassa olevan nuoren profiilia: riskiryhmäläiset, taapertajat, tuupattavat, jumittajat ja moniongelmaiset. Näitä profiileita tullaan käyttämään pohjana ensi keväänä yhteiskehittämistyöpajoissa, joissa eri ryhmien ongelmiin etsitään uudenlaisia ratkaisuja.

 

 

Kirjoittaja
Cosie

Tulevaisuudessa kaikki julkiset palvelut tullaan kehittämään yhdessä niiden käyttäjien kanssa. CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja. Tässä blogissa voit seurata, miten hanke etenee.