Sanna Moisala 28.6.2019

Aina viisaus ei ole organisaation sisällä – siksi apu on tervetullut

Saavutettavuuslain tultua vihdoin voimaan huhtikuussa pyrkimys palvella kaikkia digitaalisissa kanavissa ei enää riitä, vaan tavoitteen on toteuduttava. EU-direktiivin ja lain myötä Turun kaupungille kilpailutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyökumppanit saavutettavuuteen.

Kun organisaatiolla on takanaan historiaa ja siten myös byrokratiaa lähes 800 vuotta, ei muutos alamaisista palveltaviksi ja osallistuviksi asiakkaiksi ole aina ollut helppo. Vaikka verkkoviestinnällisissä palveluissa asukas monenlaisine tarpeineen on ollut keskiössä jo vuosia, kaupungin muita digipalveluja on saatettu tehdä hyvinkin järjestelmälähtöisesti niin käyttöliittymän, toiminnallisuuksien kuin terminologian osalta.

Insinöörimäinen lähtökohta on johtanut siihen, että käyttäjä on saanut arvuutella, mistä kohtaa ruutua lomakkeen Lähetä-painike löytyy ja millä vierailla termeillä toiminnallisuutta on kuvattu. Nykytilanne on kuitenkin perua tietämättömyydestä, ei välinpitämättömyydestä.

Kiitos saavutettavuuslain tilanne voi muuttua vain parempaan suuntaan. Tämän varmistamiseksi kilpailutimme Aurajoen rantamilla tukea saavutettavuuden kolmeen osa-alueeseen:

  • Verkko, mobiili- ja digitaalisten palvelujen saavutettavuuden auditointiin sekä kehittämistukeen suunnittelusta toteutukseen
  • Työntekijöiden osaamisen kasvattamiseen niin ymmärryksen kuin tekemisen osalta
  • Digi, mobiili- ja verkkopalvelujen reaaliaikaiseen saavutettavuusmonitorointiin ja tulosten analysointitukeen.

Uskon, että Turun digipalvelut ovat jatkossa kaikkien käytettävissä itsenäisesti, kun saavutettavuusasiantuntijat ovat tukenamme koko hankinta- ja toteutusprosessin ajan. Saamme luotua alusta lähtien parempia digipalveluja, joiden tekniset toiminnallisuudet tai sisällöt eivät vaadi asukkaalta lehmän hermoja tai koko kylää avuksi asiointiprosessiin.

Ryhdymme saavutettavuustyöhön kesäloman jälkeen aikataulutetusti aloittaen uusimmista ja käytetyimmistä digipalveluistamme, jotta mahdollisimman monelle tie palveluihin ja palveluissa helpottuu. Kehitystyön rinnalla panostamme työntekijöiden osaamiseen, jotta saavutettavasti tekeminen tulee osaksi arkirutiineja, oli kyse sitten mobiilipalvelun suunnittelusta tai verkkosivuston liitteistä.

Tavoitteena on, että saavutettavuudesta tulee itsestäänselvyys – sitä sen pitäisi jo nyt olla meille   julkishallinnon bittibyrokraateille.

Kirjoittaja

Sanna Moisala

Erityisasiantuntija digitaalisten palvelujen kehittämisessä Turun kaupungilla

Työskentelee verkkoviestintä- ja digipalvelujen parissa yrittäen samalla pitää saavutettavuutta arkisen aherruksen keskiössä.

Kirjoittaja

Blogisarjassa kirjoittajat eri organisaatioista kertovat oman näkemyksensä saavutettavuuden merkityksestä. Sarjan avulla Kuntaliitto haluaa kannustaa kuntasektoria kehittämään palveluistaan saavutettavia.

Saavutettavuudella ja esteettömyydellä tarkoitetaan palveluiden yhdenvertaisuutta. Terminä saavutettavuus on vakiintunut viittaamaan erityisesti verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen, jonka toteutuessa palvelun sisältämä viesti tavoittaa kaikki vastaanottajat yhdenvertaisesti. 

Saavutettavuutta ohjaa ensisijaisesti 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi mm. yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiheesta Kuntaliiton saavutettavuusoppaasta.