Ari Nurkkala 11.4.2019

Asukkaiden kanssa yhdessä tehty kaupunkistrategia siivitti Raahen vetovoiman kasvuun

Ari Nurkkala

Raahea rakennetaan kaikin tavoin. Tällä hetkellä Raahe on kansainvälisesti tunnettu kaupunkilaisten osallistamisen edelläkävijä, kansallisesti noteerattu ja Pohjois-Suomen merkittävin metalliteollisuuden keskittymä ja hiilidioksidipäästöjen vähentäjä sekä alueensa merkittävä matkailutoimija. Näin ei ole tilanne suinkaan aina ollut. Kaupunkimme nousu vuoden 2014 vetovoimatutkimusten peränpitäjästä juuri julkaistun seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen (pdf) yhdistelmäindeksin neljänneksi parhaaksi kaupungiksi ei ole sattumaa.

Edellä luetelluista vetovoimatekijöistä oli viisi vuotta sitten saavutettu ainoastaan erittäin merkittävä ja Suomenkin mittakaavassa olennainen tällä hetkellä henkilöstöltään toiseksi suurimman yksittäisen työpaikan status, jonka SSAB:n Raahen terästehdas on kiistatta ansainnut. Muut meriitit ovat tulosta vuosien systemaattisesta työstä.

Raahelaisten näköinen kaupunkistrategia

Merkittävimpiä etappeja matkalla ovat olleet vuoden kotimaan matkailukohteen tunnustus vuonna 2016, joka toimi lähtölaukauksena matkailuelinkeinon kehittämiselle ja Raahen saariston erinomaisuuden sekä luontoarvojen tietoon saattamiselle myös sisäisesti täällä Raahessa. Olemme kaupungissamme panostaneet ja panostamme edelleenkin voimakkaasti viestintään ja asukkaiden osallistamiseen. Tästä esimerkkinä suomenmestaruusajassa laadittu Raahen kaupunkistrategia syksyllä 2017.

Strategian laatimiseen olivat kutsuttuina ja osallistuivat aktiivisesti kaikki raahelaiset sekä myös Raahesta jo pois muuttaneet. Osallistuminen strategian valmisteluun oli mahdollista sähköisen viestiseinän ja äänestyökalun avulla. Työ  tapahtui alusta loppuun vain kolmessa viikossa ja lopputulos muotoutui kirjaimellisesti silmiemme edessä meidän yhteiseksi, houkuttelevaksi strategiaksi. Koska strategia on itse tehty ja asukkaat olivat mukana sen valmistelussa alusta alkaen, tuli sitä juuri meidän raahelaisten näköinen ja siten laajasti hyväksytty.

Pienempien kaupunkien tavasta osallistaa asukkaita mallia suuremmille

Toinen merkille pantava osallistamisen kohde on Raahen sisämeren, Pikkulahden alueen kaavoittaminen. Työpajat, virtuaalitodellisuus, geospatiaalinen tiedonkerääminen ja erityisesti koululaisten ja lasten aktivoiminen meidän yhteisen ympäristön kehittämiseen luo pohjan rakentavalle ja sitä kautta meitä kaikkia paremmin palvelevalle kaavoitukselle. Yhdessä meille itse tekemä maankäytön suunnittelu on ajatuksena kaunis ja myös todistetusti käytännössäkin toimiva.

Raahen tapaa kaavoittaa ja osallistaa asukkaitaan on seurattu kansainvälisesti ja sitä on esitelty jo pariin otteeseen kansainvälisissä alan seminaareissa. Vastaanotto on ollut erityisesti suurten kaupunkien kuten Hampurin ja Singaporen (kaupunkivaltio), suunnasta todella rohkaiseva. Tänä päivänä suuret kaupungit haluavat toimia kuten pienet – nopeasti ja tehokkaasti hallintosiiloja rikkoen ja asukkaalle lisäarvoa tuottaen. Raahen tapa osallistaa asukkaitaan on tällä hetkellä varsin tunnettu ja sen ilosanomaa minulla on ollut kunnia esitellä viimeksi Amsterdamissa Geospatial World Forumissa sekä Smart Cities messuilla Malmössä viime vuonna.

Raahe nuoret rannalla

Suomen mittakaavassa Raahen seudun tunnusluvut ovat omaa luokkaansa. Alueellemme odotetaan Hanhikivi 1 ydinvoimala -hankkeen myötä miljardi-investointeja sekä asukkaita rakentamisajalle noin 4 000 ja toimintajaksolle noin 400. Kaupunkiimme syntyy uusia työpaikkoja tulevina vuosina noin 1 000, joka voidaan oikeilla elinvoimainvestoinneilla muuttaa helposti asukasluvun kasvuksi.

Raahe on valtakunnallisesti aktiivinen verkostotoimija. Tästä esimerkkinä seutukaupunkiverkoston kanssa yhdessä tehtävä edunvalvontatyö sekä seutukaupunkiyhteistyöllä organisoitu osaavan työvoiman saatavuutta edistävä Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hanke, jota Raahe valtakunnallisesti koordinoi.
 

Ari Nurkkala
Raahen kaupunginjohtaja

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.