Pääekonomisti Minna Punakallio 17.9.2019:

Budjettiriihessä linjataan historiallisen suuresta kuntien valtionosuuslisäyksestä

Pääekonomisti Minna Punakallio

Tänään alkaa Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi. Osittain neuvottelut ensi vuoden talousarvion ja kuntatalousohjelman valmistelemiseksi kulkevat tuttuja latujaan, mutta toisaalta tällä kertaa budjettiriihessä on paljon pelissä. Neuvottelut mitoittavat julkisen sektorin tulot, menot ja velkaantumisen myös keskipitkälle aikavälille. Lopputuloksen perusteella nähdään, pystyykö hallitus istuttamaan kehykseen kaikki lupaansa asiat ja kestääkö hallituksen talouslinja.

Erityisen sitovasti budjettiriihessä linjataan valtion ensi vuoden määrärahat. Ei liene kovin suurta liioittelua väittää, että budjettiriihen linjaukset ovat kunnille elämän ja kuoleman paikka. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan kuntien valtionosuudet ovat kasvamassa ensi vuonna 1,1 miljardia euroa. Tämä on historiallisen paljon. Vaikka budjettiriihen linjauksiin jää yhä lukuisia kunnille epäedullisia päätöksiä niin kokonaisuutena katsoen kunnat ovat yksi suurimmista budjettiriihen hyötyjistä.

Hyvin harvassa kunnassa valtionosuuksien näyttävää kasvua voidaan kuitenkaan käyttää kuntapalvelujen parantamiseen. Valtionosuuksien lisäyksen taustalla on useita syitä, jotka liittyvät aikaisempien leikkausten lopettamiseen tai uusien lisäleikkauksien syntymisen estämiseen. Osa näistä kasvavista lisärahoista olisikin pitänyt olla kuntien käytössä jo aiemmin, kun menot ovat juosseet kasvavan kysynnän ja kustannuskehityksen imussa. Valtionosuuksien lisäyksillä paikkaillaan siten äärimmäisen heikon tulopohjan ja kasvavien kustannusten synnyttämää kuntatalouden kuoppaa.

Moni varmasti muistaa, että viime vuosi oli kuntataloudelle erittäin vaikea. Kesälomien varjoon saattoi jäädä kuitenkin tieto, että valtiovarainministeriön kesäkuun ennusteen mukaan kuluvasta vuodesta tulee kunnille entistäkin vaikeampi. Tuolloin ennakoitiin, että kansantalouden tilipidon mukainen paikallishallinnon rahoitusasema on tänä vuonna 2,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Kesän mittaan kuntien veroennusteet ovat vain heikentyneet, joten tästä vuodesta tulee takuuvarmasti vielä oletettuakin heikompi. Elämme siis kuntasektorin tilastohistorian heikointa vuotta ikinä.

Sen vuoksi budjettiriihessä ei saa lipsua valtiovarainministeriön esittämistä valtionosuuslisäyksistä. Näillä lisäyksillä nostetaan kuntatalous ylös pahimmasta talouskurimuksesta.

Myös kuntien verokehitystä heikentäneet tekniset seikat, verokorttiuudistus ja tulorekisteri, tulee analysoida ja saada kuntoon. Selvitystyötä kuntien verovajeen taittamiseksi jatketaan valtionhallinnossa, mutta budjettiriihellä saattaa olla liittymäkohta myös tähän hätään. Pääministeri Antti Rinne nimittäin lupasi Kuntamarkkinoiden puoluejohdon paneelissa, että kuluvan vuoden kolmannessa lisätalousarviossa tuodaan korjausapua kuntien laahaaviin verokertymiin. Tämä on kunnille erinomainen uutinen, vaikka se ei tarkoitakaan uutta lisärahaa kuntien verovajeen kattamiseen. 

Kunnat odottavat budjettiriihestä kuumeisesti myös varmistusta siitä, että kaikki kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäykset tai laajennukset tullaan arvioimaan realistisesti yhdessä kuntien ja Kuntaliiton kanssa, ja niihin tullaan osoittamaan täysimääräinen valtionosuusrahoitus.

Niin laajenevien tehtävien kuin koko muunkin julkisen sektorin rahoitus lepää lopulta kuitenkin talous- ja työllisyyskehityksen varassa. Kunnilla on tässä yhteydessä mahdollisuus ottaa roolia niin julkisen sektorin tuottavuuden kasvattajana kuin pitkäaikaistyöttömyyden taittajana. Budjettiriihen villi kortti saattaakin liittyä kuntien työllisyyskokeilujen jatkamiseen.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio