Minna Karhunen 1.7.2019

EU-puheenjohtajakausi alkaa: näytetään mitä kunnissa osataan

minna

Suomen EU-puheenjohtajakausi käynnistyi virallisesti tänään. Puheenjohtajuus on tärkeä myös kunnille ja Kuntaliitolle, sillä yli 60 prosenttia kuntien päätöksistä ja tehtävistä kytkeytyy tavalla tai toisella Euroopan unioniin. Se on iso luku ja hämmästytti itseäni, kun sen ensimmäisen kerran kuulin.

Viime viikolla vietimme Kuntaliiton työvaliokunnan kanssa Brysselissä pari päivää tavaten eri sidosryhmiä. EU-edunvalvonta ja unionin päätöksenteko ovat minulle tuttuja edellisten tehtävieni kautta, mutta nyt mietin edunvalvontakysymyksiä ensimmäistä kertaa Kuntaliiton toimitusjohtajana. Meillähän on Kuntaliitossa lähes 170 eri alojen erityisasiantuntijaa ja heillä valtavasti osaamista asioissa, joita säännellään EU-tasolla. Suomen kunnat ovat edelläkävijöitä monissa asioissa. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi kiertotalous ja monet energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset.

Miten sitten saisimme Kuntaliiton ja kuntien asiantuntemuksen paremmin esiin myös Brysselissä ja miten pystymme vaikuttamaan ajoissa? Ainakin vahvemmalla läsnäololla. Itseäni inspiroi reissun aikana erityisesti kaksi hetkeä. Ensimmäisen hetken järjesti komissaarimme Jyrki Katainen sanoessaan, ettei kukaan komissiossa tiedä mitä kaikkea hienoa suomalaisissa kunnissa on kehitetty, jos he eivät sitä itse kerro. Rohkeutta ja oman hännän nostoa siis tarvitaan lisää.

Toisen ahaa-elämyksen koin, kun juttelin ympäristöpäällikkömme Miira Riipisen kanssa hänen omasta Brysselin kokemuksestaan. Miira on viettänyt viimeiset pari kuukautta ”vaihto-oppilaana” Kuntaliiton parin hengen Brysselin konttorissa. Miira on Brysselistä käsin töitä tehdessään pystynyt aiemman sähköpostien lähettämisen sijaan fyysisesti osallistumaan oman alansa työryhmien kokouksiin ja luonnollisesti tutustunut kollegoihinsa aivan eri tavalla kun aiemmin. Jatkossa yhteydenpito ja yhdessä vaikuttaminen on varmasti helpompaa, kun perusta yhdessä tekemiselle on luotu. Ehdottomasti haluan samaa muillekin Kuntaliiton asiantuntijoille. Jos etätöitä tehdään nyt kotona, niin miksei se onnistuisi Brysselistä käsin!

Puheenjohtajuus on hyvä hetki nostaa kuntien profiilia EU-asioissa. Yksi Suomen painopisteitä on EU:n aseman vahvistaminen ilmastojohtajana. Tässä työssä suomalaiset kunnat ovat jo niittäneet ansaittua mainetta. Kunnat eivät ole jääneet odottelemaan YK:n, EU:n tai eduskunnan päätöksiä, vaan ovat ottaneet aktiivisen roolin ja kehittäneet monia hienoja innovaatioita. Kuntalaisia palkitaan päästöttömän liikkumisvaihtoehdon valitsemisesta, lapset hyötyvät kouluissa tekemistään energiansäästöpäätöksistä ja niin edespäin. Suomen aktiivisuus on noteerattu, Lahti valittiin juuri Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupungiksi. Toivottavasti pääsemme seuraavan puolivuotiskauden aikana tuomaan vielä enemmän esille osaamistamme.

Kuntaliiton pj-kauden tavoitteisiin ja tapahtumiin pääset tutustumaan sivulla kuntaliitto.fi/eupjkausi.

Hyvää Suomen kolmatta EU-puheenjohtajuutta meille kaikille!

Kirjoittaja

Minna Karhunen on Kuntaliiton toimitusjohtaja.