Marjut Kinnunen 27.05.2019

Haasteesta rutiiniksi

Saavutettavuus ei ole kertaluontoinen toimenpide vaan ominaisuus, joka on opeteltava ottamaan huomioon jokapäiväisissä työrutiineissa. Tämä vaatii meitä julkisia toimijoita oppimaan uusia toimintatapoja ja muuttamaan asenteita vanhoista tottumuksista.

Aluksi emme tienneet mistään mitään

Kolme vuotta sitten kävin ensimmäisessä koulutuksessa, jossa havainnollistettiin ruudunlukuohjelmien käyttöä. Korvat punoittivat, kun Ekokympin nettisivuja ensimmäisen kerran kuunneltiin. Ensimmäinen asia nettisivuilla oli kuva. Se oli logo, joka oli saavutettavuuden näkökulmasta todella nolo. Näkövammainen sai tiedon, että nettisivumme alkavat jotenkin näin: ”kuva valmis_vaaka_031112”. Teimme välittömästi nettisivuille kuva- ja linkkitekstikorjauksia. Näistä toimenpiteistä oli helpointa aloittaa ja hahmottaa saavutettavuuden vaatimuksia, koska aluksi saavutettavuuden käsite tuntui jokseenkin haasteelliselta.

Saavutettavuustestauksella saimme ammattilaisilta apua yksityiskohtien tunnistamiseen

Vuosi sitten teimme nettisivujen kokonaisuudistuksen yhteydessä isoja muutoksia sivuston rakenteisiin ja ulkonäköön. Ne julkaistiin kokonaan uudella alustalla. Uudistuksien jälkeen tilasimme nettisivuille saavutettavuustestauksen Annanpura Oy:lla. Tuloksena saatiin selkeitä ohjeita sisältävä raportti, jonka perusteella sivujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannettiin merkittävästi. Raportissa otettiin kantaa siihen, että sivustolla on paljon lomakkeita ja pdf-dokumentteja, joita ei voinut luokitella saavutettaviksi.

Henkilökunta tarvitsee koulutusta ja ohjausta

Olemme tottuneet esimerkiksi Wordissa ryhmittelemään tekstiä ja kuvia tabulaattorilla, välilyönneillä ja entterillä. Tällainen ei ole saavutettavan dokumentin sisältöä. Lomakkeita, tiedotteita ja pöytäkirjoja ym. tuotetaan julkaistavaksi usean henkilön toimesta. Havaitsimme, että koska saavutettavien dokumenttien tuottaminen on oltava tulevaisuudessa kaikkien normaalia työrutiinia, koko hallinnon henkilökuntamme tarvitsi tähän koulutusta. Niinpä kutsuimme meille asiantuntijan, joka koulutti toimiston henkilökuntaa laatimaan saavutettavia word- ja pdf-dokumentteja.

Koulutuksen jälkeen olemme päättäneet ottaa käyttöön uuden tavan tuottaa dokumentteja. Jokainen on itse vastuussa siitä, että verkkojulkaisuihin menevät dokumentit täyttävät kaikilta osin saavutettavuuden vaatimukset. Käyttöön otetaan yhteinen tyylitiedosto ja laaditaan lyhyt ohjeistus, mitä muita asioita saavutettavuudessa on huomioitava. Näillä metodeilla tehdään kaikki dokumentit, myös ne, joita ei julkaista verkossa. Tämä parantaa dokumenttien yhdenmukaisuutta ja selkeyttä yleisesti.

Uusi toimintapa ottaa aikansa ennen kuin muuttuu rutiiniksi. Se vaatii todennäköisesti vielä oppimista ja lisäkoulutusta ainakin avainhenkilöille. Verkkopalvelumme rakennetaan tulevaisuudessa niin, että saavutettavuus ei ole pelkästään tiedottajien tehtävä vaan jokainen huolehtii rutiininomaisesti saavutettavan aineiston toimittamisesta julkaistavaksi. Kaikilla meillä on edessä asennemuutosprojekti.

Kirjoittaja

Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi

Organisoi työssään asiakaspalvelutiimien työtä ja mm. vastaa viestintäkanavien saavutettavuudesta. Näkee viestinnän valtavan suurena osana asiakaspalvelua. Pitää saavutettavuudessa kiinnostavimpana sitä, että sen avulla saadaan palveluita ja tietoa yhä laajemman asiakaskunnan tarpeisiin. Pitää tärkeänä tavoittaa kaikki asukkaat ja antaa tasavertainen mahdollisuus saada tietoa, sillä jätehuolto on osa jokaisen suomalaisen arkea.

Kirjoittaja

Blogisarjassa kirjoittajat eri organisaatioista kertovat oman näkemyksensä saavutettavuuden merkityksestä. Sarjan avulla Kuntaliitto haluaa kannustaa kuntasektoria kehittämään palveluistaan saavutettavia.

Saavutettavuudella ja esteettömyydellä tarkoitetaan palveluiden yhdenvertaisuutta. Terminä saavutettavuus on vakiintunut viittaamaan erityisesti verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen, jonka toteutuessa palvelun sisältämä viesti tavoittaa kaikki vastaanottajat yhdenvertaisesti. 

Saavutettavuutta ohjaa ensisijaisesti 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi mm. yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiheesta Kuntaliiton saavutettavuusoppaasta.