13.2.2019 Erkki Paloniemi

Henkilökohtaisia tuntoja kehys- ja seutukuntatyöstä

Jään eläkkeelle Vesilahden kunnanjohtajan virasta 31.5.2019. Todellinen viimeinen työpäiväni oli 1.2.2019. Eli ”lomalaisena” tätä kirjoitusta rustailen ja taustoitan lyhyesti Tampereen kaupunkiseudun ja erikseen kehyskuntiemme kiinteää yhteistyötä.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ja kaupungit (väkilukusuuruusjärjestyksessä, Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi ja Vesilahti) ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä, joka runsaat 10 vuotta sitten tiivistyi, kun Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä perustettiin. Mukaan tulivat kuntien poliittiset johtohenkilöt 13- jäsenisen seutuhallituksen (pj Tampereen kaupungin pormestari) myötä. Samalla seututoimisto aloitti toimintansa. Olen saanut olla samaisen ajan mukana seudun tiiviissä ja yhä syvenevässä yhteistoiminnassa kuntayhtymän säännöllisissä kuntajohtajakokouksissa jos paljon muutoinkin. Tampereen Reija Linnamaahan oli seutuyhteistyöstä kertomassa kehyskuntaverkoston kokouksessa. Kaiken kaikkiaan voin tyydytyksellä todeta, että Tampereen kaupunkiseudulla yhteistyö pelaa Tampereen kaupungin ja seitsemän kehyskunnan välillä luontevasti ja hyvin. Ja mikä mukavinta myös pienimmän kunnan edustajana on tuntenut olevansa tasavertaisena mukana.

Tampereen seudun kehyskuntien keskinäinen yhteistyö on myös viimeisen kymmenen vuoden aikana oleellisesti lisääntynyt. Seitsemän kehyskunnan valtuustojen, kunnan- ja kaupunginhallituksien ykköspuheenjohtajat sekä kuntajohtajat tapaavat säännöllisesti 8 - 10 kertaa vuodessa. Kukin kunta on vuorollaan isäntäkuntana ja kokouksien valmistelijana. Kokouksissa edetään esityslistan mukaan mutta tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja joskus jopa leppoisia. Yhteistoimintaan toki kuuluu erilaisia näkemyksiä mutta pahempia vastakkainasetteluja ei ole esiintynyt. Henkilökohtaisesti olen arvostanut näitä yhteisiä hetkiä ja niiden kautta saatuja tuloksia.

Tuossa lyhyesti kerroin Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja erikseen kehyskuntien yhteistyön perustaa. Molemmat foorumit ovat erittäin tärkeitä. Se, mikä sopii Tampereen kaupunkiseudulle, ei välttämättä sovi muualle Suomeen. Mutta kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumista on hyvä jakaa ja tähän kehyskuntaverkosto on erinomainen kanava.

Kehyskuntaverkoston idean isä on Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen. Hän testasi ajatustaan kehyskuntiemme puheenjohtajien ja kuntajohtajien kokouksessa saaden myönteisen vastaanoton. Niinpä Eero ja Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto suuntasivat Kuntaliittoon, mistä ymmärrystä esitykselle löytyi. Alku - ja lähtöaskeleet oli otettu ja kehyskuntaverkosto syntyi. En puutu siihen sen kummemmin. Haluan tässä esittää erityiskiitokset Väätäisen Eerolle, Nokian kaupungille, Kuntaliitolle ja työryhmän ensimmäiselle puheenjohtajalle Oskari Auviselle.

Kehyskuntaverkoston toimintaan tuli lisäotetta ja pitkäjänteisyyttä, kun osaava Halosen Jaana aloitti työnsä. Hän sekä nykyinen Auvisen Oskarin johdolla kokoontuva erittäin hyvä työryhmä ovat vakuuttaneet ainakin minut, että kehyskuntaverkosto on tarpeellinen ja sen toiminta on menossa yhä parempaan suuntaan.         

Työryhmä ja Jaana tekevät tärkeän tausta- ja valmistelutyön. Mutta jokaista kehyskuntaa tarvitaan yhdessä ja erikseen. Kiitän mahdollisuudesta saada tavata teitä kehyskuntaverkoston kuntien edustajia eri puolilta Suomea. Olette monipuolinen osaajajoukko.

Toivotan kehyskuntaverkostolle ja kaikille kehyskunnille myönteistä tulevaisuutta haasteellisessa kuntamaailmassa.

Erkki Paloniemi

Kirjoittaja on Vesilahden eläkkeelle jäävä kunnanjohtaja Erkki Paloniemi

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.