Ville Nieminen #kuntamatkalla 24.5.2019:

Huominen on huomenna - mutta se tehdään tänään

JVG-yhtye laulaa yhdessä kappaleessaan ”Huominen on huomenna”. Huolettomuus on ehkä nuorisomusiikille stereotyyppistä. Kunnissa tällainen ajattelu sopii vain pikkujouluihin, jos sinnekään. Kuntien on jatkuvasti katsottava tulevaisuuteen ja tähystettävä ’märssykorissa’, mihin suuntaan tuulet ovat kuntaa viemässä.

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa tätä tähystystä tehtiin hyvinvoinnin näkökulmasta yhdessä verkoston kuntien kanssa. Kuntien monialaiset tiimit kipusivat laivan mastoon ja ottivat käteen kaukoputket. Vajaassa kahdessa kuukaudessa tunnistettiin kaiken kaikkiaan 460 hiljaista signaalia, jotka ovat tiedonjyväsiä siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan. Asioita, jotka nyt yllättävät, naurattavat tai ihmetyttävät, voivat olla nyt hiljaisia signaaleja ja tulevaisuudessa arkipäivää.

Tästä työstä muodostui pohja sille, mitä kuntalaisten hyvinvointi voisi olla tulevaisuudessa - mihin kuntalaiva on etenemässä. Keväällä kolmen työpajan kautta kokosimme yhteisiä havaintoja ja arvioimme, mitkä asiat vaikuttavat eniten siihen, mitä kuntalaisten hyvinvoinnin eteen tulisi tehdä jatkossa. Taivaanrantaan piirtyi neljä erilaista skenaariota. Aurinkoa, puolipilvistä ja myrskyä olisi tarjolla.

Erilaiset skenaariot vaihtelivat sen perusteella, miten näemme kunnan uudistumiskyvyn tai kuntalaisten aktiivisuuden ja asenteiden kehittyvän. Suuresta uudistumiskyvystä pieneen ja kuntalaisten aktiivisuudesta välinpitämättömyyteen. Jokainen tulevaisuus tarkoittaa myös eriasioita erilaisille ihmisille. Käytimme neljää erilaista kuntalaisprofiilia tarkasteltaessa, mitä tarkoittaisi joutua myrskyn silmään tai päästä aurinkoon. Jokaisen profiilin kautta kehittelimme myös toimenpide-esimerkkejä, mitä meidän pitäisi tehdä heti ja mitä seuraavalla vuosikymmenellä.

Kunnan vertaaminen merellä seilaavaan laivaan saattaa tuntua kliseiseltä. Se kuitenkin kuvaa ennakoinnin merkitystä kunnalle erinomaisesti. Kunnanjohtaja ja luottamushenkilöt päättävät mihin suuntaan laiva kulkee. Laivan henkilöstö tietää kuitenkin parhaiten, missä kunnossa laivan jokainen nurkka todellisuudessa on. Tähystäjät puolestaan osaavat varoittaa mahdollisista kareista ja kertoa, mihin suuntaan laivaa tulisi ohjata. Perämies tietää puolestaan keinot, miten laivaa ohjataan, mutta tarvitsee siihen päätöksiä suunnasta. Ratkaisevaa on, miten tieto kulkee laivassa. Luotetaanko edes tähystäjien havaintoihin tulevista karikoista tai poutasäistä?

Side silmillä on mahdollista ohjata laivaa, mutta ennen pitkään osuu karille. Hyvinvointiennakointi tarjoaa nyt vaihtoehtoja kuntasi suunnalle. Annatko tuulen kuljettaa JVG:a vihellellen vai yritätkö luovia laivasi kohti parempia säitä? Jos haluaa välttää myrksyn, ensimmäinen ohjausliike on tehtävä heti.

Lisää aiheesta #Kuntamatkalla - Matkaopas kuntien muutokseen -nettisivuilla kuntaliitto.fi/kuntamatkalla 

Kunnat anysoivat keräämiään heikkoja singaaleja Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa -kuva
Kunnat analysoivat keräämiään heikkoja singaaleja Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on asiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @ViVaNieminen

Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.