Atte Kuismin-Raerinne 30.9.2019

Hylätyn veneen poistaminen venesatamasta - Mitä kunta voi tehdä?

Vene on hylätty venesatamaan, omistaja ei vastaa kyselyihin ja vene vielä mahdollisesti saastuttaa ympäröivää vettäkin. – Kuulostaako tutulta?

Jos kunnassa on satamajärjestys tehtynä ja oikein laadittuna, niin kunnan pitäisi saada vene pois venesatamasta. Entä, jos satamajärjestystä tai edes kirjallista sopimusta venepaikasta ei ole? Silloin asia onkin mutkikkaampi.

Venepaikan hallinta on sopimussuhde

Koska kyseessä on sopimussuhde, tulee asia ratkaista lähtökohtaisesti yksityisoikeudellisin menetelmin. Kirjallisen sopimuksen puute hankaloittaa tilannetta, mutta ei tee sitä mahdottomaksi. Sopimussuhteen ehtoja voidaan täydentää omistajalle lähetetyissä laskuissa ja samalla tarkentaa niiden rikkomisesta koituvia seurauksia.  Seuraus voi olla esimerkiksi veneen siirtäminen varikolle ja kunnan omistukseen siirtyminen, jollei asiaa ei hoideta x.x.xxxx mennessä. Näiden ehtojen täytäntöönpanoa on kuitenkin haettava käräjiltä, joten kyseessä voi olla pitkä prosessi. 

Romuvene

Entä, jos vene onkin hylätty sen takia, että se on romuvene? Tällöin kyseeseen voi mahdollisesti tulla ympäristönsuojelulain mukaiset toimenpiteet, joilla vene voitaisiin poistattaa. Veneen kuitenkin tulee aiheuttaa välitöntä vaaraa, jotta ensimmäisenä asiaa tutkiva pelastuslaitos voi poistattaa veneen. 

 Ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa poistamaan veneen vesistöstä, mikäli kyseessä on  

  • jätteeksi katsottava vene tai  
  • vene aiheuttaa vesistön pilaantumisen uhkan.  

Jos esim. jätteeksi katsottava vene tihkuttaa öljyä, tämä velvoite voidaan määrätä suoritettavaksi nopeasti.

Hylätyn veneen siirtäminen 

Joka tapauksessa kunnan ottaessa veneen hallintaansa sen on varmistuttava siitä, että veneen siirtämiseen ja mahdollisesti myymiseen on jokin oikeusperuste. Venettä ei katsota ajoneuvoksi, joten laki ajoneuvojen siirtämisestä ei tule kyseeseen. Lisäksi vene olisi myytävä julkisella huutokaupalla ja/tai veneen arvo olisi määritettävä käyvällä tavalla, jotta kunta voi välttää vahingonkorvausvelvoitteen.

Helpoimmalla kunta kuitenkin pääsee, kun sillä on sopimusasiat kunnossa ja satamajärjestys tällaisia tilanteita varten. Kannattaa siis ryhtyä tuumasta toimeen, ennen kuin asia ajankohtaistuu teidänkin kunnassanne.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on aiemmin ollut suunnittelija Kuntaliitossa.