Merja Lang #kuntamatkalla 22.3.2019:

Jalostamossa yhteiskehitetään asiakaskeskeisesti

Tietoperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Nämä kaksi avainsanaa evästivät kymmentä kuntatiimiä kokeilukehittämisen taipaleelle Kuntaliiton Jalostamossa 13.3. Ja hyvä vauhti oli päällä alusta lähtien.

10 kuntatiimiä Kuntaliiton Jalostamossa 13.3.3019

Kokeilujalostamo koostuu neljästä työpajasta, jotka noudattelevat suunnittelun nk. tuplatimanttimallia. Ensimmäisessä työpajassa työn alla olevaa haastetta tutkitaan laajasti, seuraavassa tarkennetaan ja ideoinnin avulla kehitetään alustava ratkaisukonsepti, kolmannessa työpajassa rakennetaan prototyyppi, joka testataan asiakkailla ja konsepti kirkastetaan saadun palautteen pohjalta. Viimeinen työpaja, Jalostamon päätösjuhla, koostuu tiimien hiotuista hissipuheista ja vertaispalautteista niihin.

Hakuvaiheessa tiimien monialaisuuteen rohkaistiin: hyvää jälkeä syntyy, kun mukana on asiantuntija, kehittäjä, päätöksentekijä ja asiakas. Kinnula miettii työttömien hyvinvointia, ja tiimissä jäsenenä heillä on kokemusasiantuntija; Vesilahti pohtii kunnan vetovoimaa ja mukana on paikallinen yrittäjä.

Tiimin kokoonpano on yksi menestystekijä, mutta asiakaslähtöisyys on hyvä varmistaa myös muilla tavoin. Niinpä tiimit saivat ennakkotehtäväkseen ennen Jalostamoon tuloa haastatella asiakkaita ja kerätä ymmärrystä heidän tarpeistaan ja haluistaan. Samoin tehtäväksi tuli koostaa kaikki relevantti tutkimustieto, selvitykset, tulevaisuustrendit, parhaat käytänteet ja muu tieto, jotta tiimillä olisi mahdollisimman paljon kättä pidempää ajattelunsa tueksi. Työpajassa tätä tietomäärää jalostettiin ryhmän yhteiseksi tietopääomaksi erilaisten tehtävien avulla.

Asiakasymmärrystä pyydettiin myös keräämään työpajojen välillä sitä mukaa kun kehittäminen tarkentuu. Tunnemmeko asiakkaiden / asukkaiden tarpeet? Tätä punnitaan ensimmäisen kerran prototyypin testaamisen yhteydessä.

Päivän lopuksi tiimit tekivät vielä synteesiharjoituksen, jossa päivän aikana eri tehtävien kautta tehdyt olennaisimmat havainnot koostettiin ja jäsenneltiin.

Fasilitaattori ilahtui nähdessään useamman tiimin tarralapussa tekstin ”Olemmeko aidosti asiakaslähtöisiä?” Aito asiakaslähtöisyys ei ole vain asenne, vaan työtä: jalkautumista, kysymistä, testaamista, kokemusdatan keräämistä ja sen analysointia.

Jalostamon seuraavat työpajat pidetään 4.4., 24.4. ja 15.5. Syksyn Jalostamo-haku käynnistyy toukokuussa.

Asiakaskeskeinen kunta_Merja Lang

Linkkejä:

 

Kirjoittaja:

Merja Lang,
palvelumuotoilija, Suomen Kuntaliitto
Merja.Lang(at)kuntaliitto.fi

Kirjoittaja
Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.