Linda Leinonen ja Agnes Szeman 7.5.2019

Kansainvälisyyskeskus seutukaupungin elinvoimatekijänä

Leinonen ja Szeman

Linda Leinonen ja Agnes Szeman (kuva: Carita Latikka)

Kauhajoki on vajaan 14 000 asukkaan seutukaupunki eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla. Kuten Etelä-Pohjanmaalla yleisesti, myös Kauhajoella yritystiheys on Suomen keskitason yläpuolella. Yrittäjyyttämme voidaan luonnehtia mikro- ja pienyritysvaltaiseksi. Elintarvikesektorin sekä kone- ja metalliteollisuuden merkitys on seutukaupunkimme alueelle suuri.

Yrityksillä pulaa osaavasta työvoimasta

Haluamme kaupunkina olla tukemassa yritystemme kehittämis- ja kasvuhakuisuutta ja siksi teemme alueellamme määrätietoista työtä yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Yksi yritysten kasvun hidaste alueellamme on osaavan työvoiman rekrytointiin liittyvät haasteet.  Yrityksissämme on pulaa sekä korkeakoulutetuista että suorittavan tason työntekijöistä. Työvoiman tarve nousi esille erityisesti Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän teettämässä elinvoimakyselyssä. Kyselyyn vastanneista 200 yrityksestä 54 % aikoo palkata kahden seuraavan vuoden aikana lisää työntekijöitä.

Maahanmuutosta apua työvoimatarpeisiin

Kaupungillamme on pitkä historia työperäiseen maahanmuuttoon liittyvissä projekteissa. Vuonna 2008 perustettu Kansainvälisyyskeskus INKA on luonut toimintamallin, jolla ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä perheineen autetaan elämisen alkuun ja sitoutumaan kaupunkiimme.  Myös yrityskenttämme on saanut valmiuksia maahanmuuttajien työllistämiseen. Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja kolmannen sektorin yhteistyö on tärkeää maahanmuuttotyössä ja tätä työtä seudullamme on koordinoinut Kansainvälisyyskeskus INKA. Kansainvälisyyskeskus huolehtii myös kaupungin kotouttamisprosessiin liittyvistä velvoitteista ja maahanmuuttajien alkukartoituksista.

Konkreettisesti kansainvälisyyskeskus INKA on huolehtinut esimerkiksi työpaikkaperehdytyksiin, lupaviidakon raivaamiseen, tulkkauksiin ja vaikkapa lasten koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittämisestä. Tuki, ohjaus ja neuvonta tapahtuu sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että ryhmissä. Neuvontaa ja ohjausta on kohdistettu myös alueen yrityksille ja työnantajille, ei pelkästään ulkomailta tulleille työntekijöille ja heidän perheilleen. Kansainvälisyyskeskus INKA aktivoi myös seutukunnan asukkaita ja viranomaisia toimimaan yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa. Kotikansainvälistymisen kautta koko yhteisön valmius monikulttuurisuuteen paranee ja alueen elinvoima kasvaa.

Tulevan Seutukaupunkien AIKO-osaprojektin avulla aiomme Kauhajoelle, yhdessä kolme muun Etelä-Pohjalaisen seutukaupungin kanssa edelleen jatkokehittää toimintamallia, jolla ulkomainen osaava työvoima saadaan seudullemme työskentelemään ja asumaan pysyvästi. Kauhajoella me näemme yhdeksi elinvoimatekijäksi kansainvälisyyden, niin yritysten kuin siellä työskentelevän työvoimankin osalta. Osaavan ulkomaisen työvoiman avulla voimme tukea yritystemme kilpailukyvyn säilyttämistä ja kasvua.
 

Linda Leinonen                                                Agnes Szeman
kaupunginjohtaja                                             kansainvälisyyskoordinaattori
Kauhajoen kaupunki                                        Kansainvälisyyskeskus INKA

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.