Elisa Kettunen, blogi 27.3.2019

Kevät täynnä yhteentoimivuutta - ota teema haltuun!

Elisa Kettunen

Yhteentoimivuus muodostui melkein huomaamatta maaliskuun 2019 teemaksi Kuntaliitossa. Kuun alussa Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti järjesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa Kuntien yhteentoimivuusseminaarin, seuraavalla viikolla pidettiin Sanasto- ja kieli julkisissa palveluissa -seminaari ja vielä maaliskuun lopussa julkaisimme kattavan ja selkeän materiaalipaketin avoimen ohjelmisto- ja rajapintapalveluiden tuotteen hallintaan.

SuomiDigissä julkaisimme yhteisartikkelin sanastotyön merkityksestä digitalisaatiossa (linkit materiaaleihin kirjoituksen lopussa). Mutta miksi yhteentoimivuus on niin tärkeää, että siitä kannattaa kirjoittaa ja pitää seminaareja? Hyviä vastauksia tähän löytyy kuuntelemalla edellä mainittujen tilaisuuksien esityksiä, mutta pari asiaa voi hyvin tiivistää myös tähän.

Tietoa kysytään vain kerran -periaate ja tiedolla johtaminen

Poliittisen työnsä jo päättäneen hallituksen tavoite oli, että tietoa kysytään vain kerran. Viranomaisen hallussa olevaa tietoa henkilöstä tulisi voida käyttää eri palveluissa asiakasta hyödyttävällä tavalla - toki perustuen asiakkaan oikeuksiin ja etuun. Samaa tietoa ei tule kysyä moneen kertaan. Tässä erityisen tärkeitä ovat yhteiskuntamme ydinrekisterit, kuten henkilötietojärjestelmät, osoitetieto- ja kiinteistötietojärjestelmät, mutta yhtä lailla tiedon liikkuvuus järjestelmästä toiseen - myös muiden kuin perustietovarantojen välillä.

Ilman yhteentoimivia käsitteitä, prosesseja ja arkkitehtuuria on turha haaveilla ”tietoa kysytään vain kerran” -tavoitteen toteutumisesta.

Samaan aikaan vahvempaa jalansijaa on saanut omadata -ajattelu, jossa yksikön oikeus omiin tietoihinsa ja niiden käyttöön eri palveluissa vahvistuu. Myös tietosuoja-asetus vahvisti henkilön oikeuksia häntä koskevaan tietoon. Asiakaskeskeinen ajattelu, tietopolitiikan muotoutuminen ja siitä konkreettisena ilmentymänä juuri eduskunnassa hyväksytty tiedonhallintalaki, kaikki edellyttävät parempaa yhteentoimivuutta ja hyvää tiedon hallintaa. Moni kunta haluaa vahvistaa tiedolla johtamista ja tehdä sitä yhä osaavammin ja taas tarvitaan yhteentoimivaa, vertailukelpoista tietoa.

Yhteentoimivuus - tai paremminkin toimimattomuus - on myös kustannuskysymys. Yhteentoimimattomat tiedot, käsitteet, prosessit ja tekniikka aiheuttavat kaikki kustannuksia, kun työhön liittyy epäjatkuvuuksia, manuaalisia vaiheita ja pahimmillaan näistä johtuvia virheitä. Yhteentoimimattomassa maailmassa asiakas ei ole kuningas eikä kuningatar, vaan lähetti, joka vahtii, että tiedot ovat oikein ja päätyvät oikeisiin paikkoihin palvelun saadakseen.

Tietovirrat ja palvelut ylittävät usein viranomais- ja organisaatiorajat, eikä näin ollen yhteentoimivuuden ratkaisut voi olla ainoastaan kunnan omissa käsissä. Jo yhteentoimivuus sanana pitää sisällään ajatuksen yhteydestä ja yhteistyöstä, jota edellytetään vahvasti esimerkiksi valtion ja kuntien kanssa. Näiden asioiden osalta Kuntaliitto tekee pitkäjänteistä työtä myös kuntien edunvalvonnassa.

Hankintavaiheessa tuumaustauko - mihin tarpeeseen hankimme?

Hankinnat herättivät keskustelua Kuntien yhteentoimivuusseminaarissa. Sitä pidetään kriittisenä vaiheena vaikuttaa yhteentoimivuuteen - hankintavaiheen valintojen kanssa voidaan kunnassa tehdä työtä ja elää päivittäistä arkea monta vuotta. Pasi Halmeen erinomaisessa esityksessä kuitenkin hyvin todettiin, että yhteentoimivuus tulee mieleen vasta rahan ja toiminnallisten tarpeiden jälkeen - jos tulee. Voisiko tähän kuitenkin kiinnittää yhä useammin huomiota, kun kunta hankkii tietojärjestelmiä, ohjelmistoja ja rajapintoja?

Myös johdon, joka haluaa johtaa tiedolla, luulisi olevan kiinnostunut siitä, kuinka helposti tiedon saa irti eri järjestelmistä ja mitä se maksaa. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu myös paljon raportointia toiminnastaan. Tätä raportointia tulisi voida automatisoida ja myös sisällöllisesti yhdenmukaistaa - ja hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä.

On kansantaloudellisesti järjetöntä, että samoja asioida raportoidaan hieman eri vivahtein eri tarkoituksiin, manuaalisessa työssä on vielä vähemmän järkeä. Kun kunnassa hankintaan mitään softaa tai tietopalvelua, tuumaustako nykyisistä ja tulevista tietotarpeista ja tiedonhallinnan näkökulmasta on paikallaan. Naapurikuntaan kannattaa myös kilauttaa ja kysyä millaisia tarpeita heillä on tunnistettu, kaikkea ei välttämättä tule ajateltua itse.

Ymmärrytä yhteentoimivuutta - tällä tietopaketilla pääset alkuun

Aivan aluksi kannattaa yhteentoimivuutta ryhtyä oppimaan ja ymmärryttämään omassa kunnassa, ottaa asia haltuun. Siinä pääsette helposti alkuun palaamalla maaliskuun seminaarien yhteentoimivuus-tunnelmiin ja tutustumalla muuhun ajankohtaiseen, yhteentoimivuutta koskevaan materiaaliin seuraavien linkkien kautta:

Soisin, että maaliskuun lisäksi jokainen kuukausi olisi yhteentoimivuuden aikaa!

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @elisakettunen