Kunnissa tarjolla isoja joululahjoja varhaiskasvatuksen asiakkaille

Tontut ovat käyneet Kuntatalolla kuiskuttelemassa, että monissa kunnissa on tekeillä aloitteita kokonaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Jotkut kunnat ovat ja asiasta päättäneetkin. Kunnan varhaiskasvatuksen asiakasperheille asia on miellyttävä ja otetaan varmasti ilolla vastaan. Kunta toivoo vastaavasti, että kunta näyttäytyy lapsimyönteisenä ja moni uusi lapsiperhe valitsisi kunnan uudeksi asuinpaikakseen. Odotetaan myös sitä, että syntyvyyskin tällaisten päätösten seurauksena lähtisi nousuun.

Valitettavasti ainakaan toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että muuttamalla varhaiskasvatus kokonaan maksuttomaksi kunnan lapsiperheiden ja lasten määrä lähtisi voimakkaaseen kasvuun. Toki kunta saa hetkellisesti mediahuomiota, ainakin vielä.  

Kokonaan toinen asia on se, että millä tavalla kunta kattaa maksutuottojen menetyksestä aiheutuneet varhaiskasvatuksen järjestämiskustannusten kasvun. Vaikka asiakkaan näkökulmasta asia on hieno ja edullinen, kunnan talouden kannalta asia vaatii toimenpiteitä. Parhaillaan on myös menossa varhaiskasvatuksen kokeilu maksuttomuuden osalta. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta kokeillaan viisi vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin osalta. Ei siis kokeilla kaikilla täysin maksutonta varhaiskasvatusta, vaan ainoastaan viisi vuotiaiden osalta. Kokeilussa on mukana 27 kuntaa ja valtio antaa kokeilun osalta avustusta 40 % maksutuottomenetysten osalta. Kunnat jotka tekevät ratkaisuja omatoimisesti eivät saa valtiolta minkäänlaista avustusta vaan rahoittavat toimenpiteen täysimääräisesti itse.

Mikäli kunnat alkavat toteuttamaan maksutonta varhaiskasvatusta laajasti itsenäisin päätöksin ei valtiolla olekaan tarvetta osallistua omalla panoksellaan sen rahoittamiseen. Vaikka asia onkin asiakasperheiden osalta hieno ja poliittisesti aloitteen tekeminen saa laajaa hyväksyntää olisi syytä pohtia asiaa hieman laajemmin. Suomessa on paljon perheitä kenelle pieni varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ei liene kovinkaan suuri ongelma. Vastaavasti tulorajat asiakasmaksujen osalta ovat jo sellaisia, että monilta ei siitä syystä edes maksua voida periä. Olisikin syytä pohtia mitä haluamme maksuttomuudella erityisesti saavuttaa. Lisäksi kuntatalouden tulevaisuuden kannalta mahdollista rahoitustaakkaa olisi hyvä jakaa valtion kanssa. Ei kai kuntapäättäjät halua tässä päästää valtiota kokonaan pois tästä vastuusta. Kokeillaan nyt rauhassa kokeilut loppuun ja pohditaan yhteiset ratkaisut sen jälkeen.

Viime vuonna asiakasmaksuja perittiin noin 273 miljoonaa euroa, mikä on lähes 52 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017, vaikka lapsia on varhaiskasvatuksessa enemmän. Muutos johtuu pääosin siitä, että asiakasmaksulakia muutettiin tulorajojen ja sisarusalennuksen osalta vuoden 2018 alusta. Maksutuotot kattavat noin 10 % koko perhepäivähoidon ja päiväkotitoiminnan menoista. Aikaisemmin maksutuotoilla katettiin noin 15 % järjestämisen kuluista. Maksujen perimiseen voidaan karkeasti arvioida kuluvan noin 5-7 % maksutuotoista, eli noin 20 miljoonaa euroa. Mikäli nyt koko varhaiskasvatuksesta tehtäisiin täysin maksutonta, tarvitaan jostakin noin 270 miljoonaa euroa tuottomenetysten kattamiseen. Sen lisäksi on oletettavaa, että perheiden käyttäytyminen muuttuu ja monet haluavat tuoda lapsensa ilmaiseen palveluun, jolloin lisärahoitusta tarvitaan tilojen ja lisähenkilöstökulujen kattamiseen. Yhden lapsen osalta varhaiskasvatuspaikka maksaa noin 13 000 euroa vuodessa.

Vaikka tällainen joululahja nopeasti ajateltuna olisikin varsin hieno yllätys kaikille lapsiperheille, ei sen rahoittaminen ole ollenkaan yksinkertaista. En välttämättä usko siihen, että kaikki me olisimme esimerkiksi tältä osin valmiita maksamaan veroja vielä hitusen enemmän. Yhtä vaikeaa päättäjille on pohtia mistä rahat olisi siirrettävissä tätä asiaa varten joka ikinen vuosi. Ja saammehan me varhaiskasvatukselle jo nyt hienon joululahjan; lapsen subjektiivisen oikeuden rajaus poistetaan ja aikuisten ja lasten väliset suhdeluvut palautetaan vuoden 2016 aikaiselle tasolle.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä @JLtwiitti