Hilkka Kemppi 4.9.2019

Kuntajohtajan tärkein tehtävä on rakentaa luottamusta

Aika on ajanut sen kunnan ohitse, jota usein valtuuston puheenjohtajan oppaissa muistellaan. Pysyvyyttä kunnassani voisi edustaa kunnantalo, mutta minun kunnassani sitäkään ei enää ole. Aloittaessani valtuuston puheenjohtajana olin alle 30-vuotias ja saman ikäluokan kollegoita minulla oli koko Suomessa vain viisi yli kolmestasadasta kunnasta. Johtaminen muutoksessa on opettanut nöyryyteen ja luovuuteen, jotka ovat menestymisen edellytyksiä. Kerron tässä muutamia havaintoja ja oivalluksia kuntajohtajan työstä.

Kuntien paluu juurilleen

Ne kunnat onnistuvat, joilla on uskallusta ajatella riittävän kauas ja kunnianhimoisesti.

Helsingin yliopiston professori Stefan Sjöblom kuvaa kuntien roolia 1800-luvulla kansakunnan hautomona, jotka auttoivat agraariyhteiskunnan maalaisväestöä mukaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Myöhemmin kunnanvaltuustoissa rakennettiin yhteistyötä repivän sisällissodan jälkeen ja lopulta kunnista tuli hyvinvointivaltion perusta.

Sjöblom kiinnitti huomiota siihen, että lakisääteisten tehtävien kasvaessa kuntien perinteinen rooli kansalaistoiminnan ja demokratian näyttämönä on jäänyt taka-alalle. Näen työssäni paljon yhteiskunnan polarisoitumista ja vastakkainasettelujen kärjistymistä. On helppo olla professorin kanssa samaa mieltä siitä, että kuntien roolia osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä on syytä vahvistaa taas. Kunnallispolitiikan paikalliset foorumit tarjoavat tilaisuuden kuunnella ja ymmärtää erilaisia näkökulmia yksipuolisen somekuplista huutelun sijaan.

Tunnistan, että tekemistämme varjostaa vuosikymmeniä jatkunut turhautuminen aikaa vieviin prosesseihin sekä kokemus kuuroista korvista. Kokemukseni mukaan kuntalaisilla on tarve tulla kuulluksi ja viranhaltijoilla tarve tehdä jouhevammin. Yleensä nämä tavoitteet kulkevat käsi kädessä. Uusilla, osallistavilla työskentelymenetelmillä olemme kunnassani rakentaneet yhteistä tavoitetilaa ja ratkaisseet ristiriitatilanteita dialogin keinoin. Tämä ei ole aina ilmiselvästi nopein tie päätökseen, mutta tuottaa yleensä tyytyväisempiä ilmeitä ja kestävämmän tuloksen. 

Viisi vinkkiä kuntapäättäjälle

1. Rakenna luottamusta. Olet saanut luottamusta, joten ammenna siitä uskallusta. Luottamus antaa mahdollisuuden keskustella vaikeistakin asioista sekä kokeilla uutta. Luottamuksen rakentaminen vaatii kykyä kuunnella, toimia johdonmukaisesti ja arvostaa muiden osaamista.

2. Kuuntele enemmän kuin puhut. Tarvitaan johtamisen hoksnokkaa siitä, mitkä asiat vaativat laajaa keskustelua ja mitkä ovat hiljaisia signaaleja. Sitä tietoa ei löydy oppikirjoja lukemalla vaan kysymällä ja kuuntelemalla laajasti erilaisia toimijoita.

3. Etsi aktiivisesti mahdollisuuksia. Mene rohkeasti erilaisiin verkostoihin, yrityksiin, järjestöihin ja kansalaistoiminnan foorumeille. Ammenna oppeja, tuo toimijoita yhteen ja kannusta eteenpäin, kun bongaat mahdollisuuden. Etsi kumppaneita ja yhteistyömahdollisuuksia myös oman kunnan ulkopuolelta, seudullisista ja kansainvälisistä verkostoista.

4. Uskalla tehdä valintoja. Kunnan johtaminen on strategista työtä, jossa luottamusta tulee valaa yhteisin sopimuksin. Yksi tällainen sopimus on strategia, joka on johtamisen tärkein selkäranka. Tärkeintä on, että suunta on selvä ja porukka pelaa samaan maaliin, vaikka keinoista välillä erimielisyyttä olisikin.

5. Harjoittele itsesi johtamista joka päivä. Itsensä johtaminen on osoittautunut pitkäjänteisen kuntajohtajan tärkeimmäksi taidoksi. Kuntajohtaja on jatkuvasti ristiriitaisten odotusten kohteena ja riittämättömyyden tunne voi vallata mielen, ellei ole itselle selvää, miten haluaa rajallisen aikansa käyttää. Itsensä johtamista kannattaa harjoitella päivittäin.

 

Kuva: Hilkka Kemppi

Kirjoittaja (TAM, restonomi) on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja sai juuri luottamusta jatkokaudelle Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt koulutustaan vastaavissa tehtävissä aineenopettajana ja asiantuntijana muun muassa Päijät-Hämeen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Valtuuston puheenjohtajana kirjoittaja on johtanut muun muassa kunnan uudistettua strategiatyötä sekä elinkeinoyhtiön kehittämistä.

 

Hilkka Kemppi palkittiin vuonna 2019 Vuoden valtuutettu -tittelillä. Hänen ajatuksiaan on mahdollista kuulla lisää 9.10.2019 Demokratiapäivässä.

 

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.