Miira Riipinen 10.4.2019

Kuntien ilmastopolitiikan suunta on oikea ja vauhti kiihtyvä

Miira Riipinen

Ilmastoasiat puhuttavat nyt kaikkia. Tulevat eduskuntavaalit on nimetty ilmastovaaleiksi, ja ilmastokysymykset on nostettu keskeiseksi teemaksi lähes jokaisen puolueen vaaliohjelmassa. Viikonlopun ilmastomarssiin osallistui Helsingissä ennätykselliset 10 000 ihmistä. Myös maaliskuussa järjestetty kansainvälinen ilmastolakko sai lapset ja nuoret liikkeelle eri puolella Suomea.

Vaalien alla keskustelut tuntuvat harmittavasti kulminoituvan lihaveroon, sähköautoihin ja hakkuiden kuutiomääriin, eikä näihin vaikeisiin kysymyksiin löydy yksinkertaisia vastauksia. Nuoria huolestuttaa yhteiskuntamme kyky ratkoa ympäristöhaastetta. 

Valtioiden tasolla päätöksenteko on hidasta. Kunnat eivät ole jääneet odottelemaan YK:n, EU:n tai eduskunnan päätöksiä, vaan ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin globaalissa ympäristö- ja ilmasto-ongelmassa. Kunnat rakentavat maahamme ilmastoratkaisuja yhdessä kuntalaisten ja alueensa yritysten kanssa.

Yli puolet suomalaisista asuu kunnassa, jossa tehdään tavoitteellista ilmastotyötä. Kuntien ilmastotavoitteiden kunnianhimo on noussut viimeisimpien vuosien aikana merkittävästi – yli neljännes suomalaisista asuukin kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. EU:lla tavoitevuosi taitaa tässä vaiheessa olla 2050 ja Suomella 2040. Voikin sanoa, että kunnat toimivat suunnannäyttäjinä kansallisessa ilmastopolitiikassa ja yhä enenevissä määrin myös kansainvälisesti. 

Paljon kunnissa tehdäänkin. Lahti luopui kivihiilestä, Ouluun tulee kaupunkipyörät, Vantaan yhteinen pöytä vähentää ruokahävikkiä, Helsinki ottaa talteen meriveden lämpöä korvatakseen hiiltä ja Iin kunnan ilmastoihmettä tultiin ihmettelemään ulkomailta asti. Tampereella rakentamisen ylijäämämaita aiotaan hyödyntää systemaattisesti meluvalleissa. Kuhmon ja Pudasjärven puurakentamisella varastoidaan hiiltä, tuotetaan terveellistä sisäilmaa ja lisätään paikallista elinvoimaa. Tätä kuntien tekojen listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Miten kuntien suunta sitten saadaan pidettyä oikeana ja vauhtia kiihdytettyä kohti hiilineutraaliutta? Hiljattain julkistetun Ilmastobarometrin tulosten mukaan kolme neljästä suomalaisesta pitää tärkeänä, että kunta luo asukkailleen mahdollisuuden ilmastoystävälliseen arkeen. Onkin huolehdittava, että kunnilla säilytetään toimivalta, tarvittavat työkalut ja resurssit aina maankäytön suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. Näin kunnat voivat toimeenpanna kunnianhimoisia ilmastotavoitteitaan ja vastata globaaliin ympäristöhaasteeseen.

Yksi keino hillitä ilmastonmuutosta on tekojen ja toiminnan tukeminen. Ehdotankin, että kohdistetaan kansalliset ilmastopolitiikan resurssit kuntien ilmastotyön tukemiseen. Ilmastotyön tukemisessa on siirryttävä hankepainotteisuudesta pysyviin ja ennustettaviin tukimuotoihin.

Luodaan kannustimia paikallisille kustannustehokkaille ilmastoratkaisuille vahvistamalla MAL-sopimuksia ja tehdään niistä ilmastopolitiikan työkaluja. Panostetaan energiatehokkuussopimuksiin ja tehdään myös uusia avauksia kuntien ja valtion välisiin green-dealeihin. Yhdistetään yhteiskunnan voimat ja tarjotaan tekoja puheiden sijaan.

Jos kuulostaa hyvältä, kannattaa tutustua Kuntaliiton tuoreisiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joissa valtio kutsutaan ilmastokumppaniksi kunnille.

Näillä kuntasilmälaseilla, olkoonkin sitten hitusen vaaleanpunaiset, katselen maailmaa kohtalaisen toiveikkaana. Suosittelen kuntasilmälaseja lääkkeeksi ympäristöstä huolestuneille nuorille. Kunta on siinä ihan lähellä, mene mukaan toimintaan tai vähintäänkin kysy, mitä kaikkea siellä ympäristön hyväksi tehdään. 

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @miirariipinen

kunnat

IlmastoKunnat-blogisarjassa kerrotaan kuntien ilmastotyöstä.