Laura Hassi 29.8.2019

Lähidemokratiaa lähiluonnossa? Kohti uutta lähiöohjelmaa!

Kasvukaupunkien kannattaa valmistella syksyn kuluessa aihioitaan paikallista lähiöohjelmaa varten.

Rinteen hallitusohjelmassa on varauduttu lähiöohjelmaan 40 miljoonan euron rahoituksella. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, ohjelman haku käynnistyy nopeasti ajoittuen jo vuoden vaihteeseen.

Lähiöhankkeiden rahoitusta myönnetään Valtion asuntorahaston varoista lähiympäristön investointeihin - toivottavasti tällä kaudella riittävän väljin myöntämisvaltuuksin, jotta paikalliset ratkaisut korostuvat hankkeissa.

Hallitusohjelma maalailee leveällä pensselillä: lähiöohjelmalla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä asuinalueiden elinvoimaa ja segregaation ehkäisyä. Osumatarkkuus jää siis paikallisen ohjelman suunnittelijoille. Siksikin syksyllä kannattaa varata aikaa toimenpiteiden pohdinnalle.

Tärkeintä on, että lähiöohjelman rahoitus tukee kaupungin käynnissä olevaa segregaation torjuntatyötä. Kaupungeissa segregaation torjunta kokoaa jo nyt toimialoja yhteen.

Isot investoinnit, kuten väylät ja koulut tai mittava täydennysrakentaminen, ovat tulevaisuushankkeita, joiden hyödyt lähiöille ja eteenkin niiden nykyisille asukkaille realisoituvat vuosien päästä. Lähiöissä tarvitaan niiden lisäksi läsnäoloa ja parannuksia, jotka näkyvät arjessa tässä ja nyt. Siihen lähiöohjelma on hyvä väline, josta kasvukaupungin kannattaa ottaa irti kaikki mahdollinen.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on asumisen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.