Ilkka Räsänen 12.4.2019

Lappeenrannan kaupunki hillitsee ilmastonmuutosta Greenreality-toiminnalla

Ilkka Räsänen

Lappeenrannan kaupungissa on tehty pitkään työtä ilmastonmuutokseen hidastamiseksi. Kuntapäästöt ovat tippuneet Lappeenrannassa jo 46 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2017. Kaupunki on mukana Kuntaliiton Ilmastokuntien verkostossa. Lappeenranta on myös FISU-verkoston (edelläkävijäkunnat) ja HINKU-verkoston (hiilineutraalit kunnat) jäsen. Lisäksi kaupunki on kansainvälisten verkostojen kuten, ICLEI ja Covenant of Mayors jäsen.

Kaupungilla on useita tavoitteita ilmastonmuutoksen hillintään. SITRA:n avustamana kaupungille laadittiin resurssiviisauden tiekartta vuonna 2015. Kaupungin työntekijöiden lisäksi joukko asukkaita ja yrityksiä pohtivat kaupungille tavoitteita kestävään tulevaisuuteen. Lappeenranta strategia 2033 on sisältänyt Puhdasta ja Kestävää -ohjelman, jossa on myös varattu rahoitusta toimenpiteiden toteuttamiseen, mikä on ainutlaatuista kuntakentässä.

Lappeenrannan kaupunki on palkittu useilla eri palkinnoilla ilmastonmuutokseen liittyvistä toimenpiteistä. Esimerkiksi WWF on julistanut kahdesti Lappeenrannan Suomen ilmastopääkaupungiksi. Nyt kaupunki on ehdolla European Green Leaf 2020 -palkinnon saajaksi.

Greenreality-palvelut vauhdittavat muutosta

Vuoden 2018 lopulla kaupunkiin perustettiin uusi Greenreality-palvelut nimeä kantava yksikkö. Yksikköön yhdistettiin osa Yrityspalveluiden Green Team -verkostoa ja Lappeenrannan Seudun Ympäristötoimen projektihenkilöstöä. Yhdistämisen tavoitteena on toteuttaa vihreitä tavoitteita yhdessä yritysten, kuntien ja asukkaiden kanssa. Yhdistämällä kaupungin oma kehitystoiminta ja yrityslähtöisyys saadaan sekä päästöjä alennettua että työpaikkoja lisää. Yhteistyöllä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), yritysten ja kaupungin kanssa tuotetaan uutta energia- ja ympäristötekniikan alan yritystoimintaa alueelle.

Etelä-Karjalassa toimii yrityslähtöinen Greenreality Network, joka kerää yhteen tänä päivänä jo 45 yritystä ja yhteisöä. Verkostossa energia- ja ympäristöalan toimijat voivat vaihtaa kokemuksia ja vauhdittaa kehitystä alueella.

Hankkeilla laajennetaan toimijoiden ja osallisten verkostoa

Lappeenrannan Greenreality-palveluiden yhtenä toimintamallina on levittää toimintaa hankkeiden avulla.  Hankkeita toteutetaan ilmasto- ja energiasektorilla, kiertotaloudessa ja vesistöjen kunnostamisessa. Luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan esimerkiksi maankäytön ja luontokohteiden avulla.

Saimaa ja vesistöt ovat lappeenrantalaisille elintärkeitä. Puhtaan Suur-Saimaan lähellä asukkaiden huoli vähäisistäkin vesistöjen tilan muutoksista huolettaa. Kunnostustoiminta on verkottunutta ja aktiivista.  Alueelle on rakennettu yli sata kosteikkoa, vesistöä kunnostava LUT:n kehittämä pumppaamo sekä paljon muita toimenpiteitä.  Vesistöjen tilassa onkin tapahtunut parannusta.

Hankkeilla kehitetään myös betonia teollisuuden sivutuotteista, ratkaistaan lämpövarastoinnin ongelmia kaukolämpöverkossa, kehitetään kiinteistöjen energiatehokkuutta ja laitetaan ensimmäisenä Suomessa kaupungin rakennukset osaksi joustavaa energiajärjestelmää. Lappeenranta on ottanut myös ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköautojen jakamistalousmallin, missä kaupungin käytössä olevat täyssähköautot ovat iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden käytössä edulliseen hintaan.

Viestintä tukee asukkaiden ja yritysten valmiuksia

Greenreality tarkoittaa sitä, että Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa toteutetaan jo tänä päivänä niitä ratkaisuja, joita koko maailma tarvitsee lähivuosina. Näistä viestitään asukkaille monien kanavien kautta. Viestinnän uudistaminen ja siihen panostaminen on yksi painopiste. Esimerkiksi Some-kanavien seuraajien ja osallistujien määrä onkin kasvanut hyvin.  Myös internetsivut www.greenreality.fi uusitaan lähiaikoina.  Aktiivisella viestinnällä laajennamme osallisten verkostoa ja jaamme tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Ahdistuksen keskellä on tärkeää viestiä, että ilmastonmuutoksen hidastamiseksi myös tehdään jatkuvasti jotain. Tehdään me kaikki pieni tai suuri Greenreality-teko joka päivä.

Kirjoittaja on Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja.

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

kunnat

IlmastoKunnat-blogisarjassa kerrotaan kuntien ilmastotyöstä.