Jari Parkkonen 30.1.2019

Luottamus ja panostukset tulevaisuuteen säilytettävä seutukaupungeissa muutosten keskellä

Jari Parkkonen

Heinolan kaupunki, kuten muutkin Suomen kunnat, hyväksyi valtuustossaan viime vuoden loppupuolella talousarvion alkaneelle vuodelle ja suunnittelukaudelle. Tuskinpa kuitenkaan koskaan niin side silmien päällä ja kädet selän taakse sidottuna kuin nyt. Eduskunnassa on käsittelyssä maakuntauudistuksen lakipaketti, joka tullessaan hyväksytyksi muuttaisi kuntien toimintaympäristöä, voimavaroja, keinoja ja välineitä merkittävästi. Uudistusta vastustetaan ja kannatetaan, mutta harvassa ovat puheenvuorot, miten 2020-luvun kunnissa todellisuus kohdataan, miten nyt päätetäänkin.

Toimintaympäristön muutos haastaa kuntia

Lähitulevaisuuden kuntahaasteet eivät kuitenkaan ole piilossa: vetovoiman lisääminen, työvoiman saaminen, osaamisen vahvistaminen, väestön ikääntyminen ja julkisen talouden tervehdyttäminen vaativat ratkaisuja nyt. Tilanteen sekavuudesta huolimatta tulevaisuuteen pitää panostaa ja investoida. Heinolan, niin kuin monen muunkin seutukaupungin, lähitulevaisuuden investoinnit ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan. Seutukaupungit tekevät usealla eri saralla yhteistyötä tulevaisuuden yhteisten haasteiden ratkaisemisessa.

Näiden kahden seikan, epävarmuuden ja tulevaisuuteen investoimisen, yhtälö on haastava. Kun siihen vielä yhdistetään 2020-luvun talous- ja väestöennusteet, jotka maalaavat hyvin erilaista kuvaa tulevaisuudesta kuin nykytilanteen luvut, luodaan vaativa ilmapiiri päätöksentekoon ja siihen liittyvään keskusteluun. On vaarana, että päättäjillä on asioista päätettäessä hyvin erilainen käsitys siitä, miksi asiaa ylipäänsä yritetään ratkaista tai mitä päätöksillä tavoitellaan. Kaikkein haastavinta on hahmottaa, millaisia vaikutuksia päättämättömyys aiheuttaa, koska toimintaympäristö muuttuu kaupunkien päätöksenteosta riippumatta.

Melontaa Heinolassa

Heinolassa on tarjolla hyvät mahdollisuudet erilaisiin ulkoilma-aktiviteetteihin, kuten kesäisin melontaan.

Kasvun Suomessa tarvitaan myös seutukaupunkeja

Suomalaisilla seutukaupungeilla on ollut merkittävä rooli Suomen kehittymisessä ja talouskasvussa. Kaupungistuminen on osa luonnollista kehitystä, mutta tuottaa uusia haasteita seutukaupungeille. On kuitenkin vaikea nähdä sellaista tulevaisuutta, missä teollisen Suomen selkärankana olevilla seutukaupungeilla ei olisi merkittävä rooli myös tulevaisuuden kasvavassa Suomessa, koska ruoka ja tavarat eivät synny kaupassa tai sähköä ei tuoteta pistokkeesta.

Seutukaupungit ovat usein valtakunnallisen ja kärjistetyn keskuskaupunki vastaan maaseutu -keskustelun ulkopuolisia, missä on hyvätkin puolensa. Useimmissa seutukaupungeissa kaupunkisyke ja maaseutuelo ovat eläneet sujuvaa yhteiseloa aikojen alusta saakka. Huono puolensa tässä juupas-eipäs -väittelyn ulkopuolella olemisessa kuitenkin on, että valtakunnan tasolla seutukaupunkien kehittämispotentiaali ja -rooli hukataan. Siksi onkin erityisen tärkeää, että seutukaupungeissa itse ymmärretään nyt toimia: tehdä päätöksiä ja investointeja. Ja kenties ennen yöpuulle käymistä hiljaa mielessämme toivomme, että maamme hallitus ymmärtää seutukaupunkien roolin ja hyödyntää yhteistyössä kaupunkien kanssa näiden potentiaalin osaksi Suomen menestystä.
 

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.