Nuoret yhteiskehittäjinä - konkretiaa ja näkemystä

Huhtikuun alussa Turussa pidetyssä nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä Hackathonissa uusia ideoita synnyttivät yhdessä nuoret, viranhaltijat ja järjestöjen edustajat. 

Ennen tilaisuuden järjestämistä projektitiimissä punnitsimme onnistuuko yhteistyö nuorten ja asiantuntijoiden välillä: uskaltavatko nuoret ilmaista näkemyksiään ja muistavatko asiantuntijat kuunnella? Jaksavatko nuoret, joilla on mahdollisesti monenlaista hankaluutta elämässään juuri nyt, keskittyä työskentelyyn kokonaisen työpäivän verran? 

Näin jälkikäteen on hyvä todeta: nuoret olivat mukana antaumuksella! Eräs nuori kertoi jännittäneensä tilaisuutta kovasti. Sama nuori nainen kertoi näkemyksiään ja kokemuksiaan erittäin rohkeasti. Jännittäminen ei haitannut työskentelyä lainkaan. 

Yhteiskehittäminen kannattaa, eikä vaikeastikaan saavutettavia ryhmiä kannata itse sulkea omiin erillistyöpajoihin jonkinlaisen suojelun nimissä. 

Itse valitsimme taktiikaksi sen, että nuoret tulivat yhdessä luottamiensa ohjaajien kanssa ja siten kokivat olonsa turvalliseksi. Toki tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei paikalla ollut yhtään sellaista, joka ei jo saisi jonkinlaista apua tai tukea. Lisäksi kaksi keskeistä ryhmää loisti poissaolollaan: maahanmuuttajanuoret sekä pojat. Ehkä tyttöjen on helpompi hakeutua avun piiriin. Seuraavaan Hackathoniin tavoitteena on saada mukaan maahanmuuttajataustaisia ja poikia.?

Päivän työskentelyn tuloksena oli 5 konkreettista ehdotusta, kuinka parantaa nuorten palveluita Turussa. 

1) Onnistuneen kohtaamisen työkalupakki. 

Arvo syntyy kohtaamisessa, ja asiakasrajapinnassa työskentelevä voi myös mokata kohtaamisen täysin. Siksi nuoret ideoivat koulutuksia nuoria työssään kohtaaville ja alaa opiskeleville. Näissä koulutuksissa kouluttajina toimivat nuoret itse. Toinen "onnistuneen kohtaamisen työkalupakin" työkalu on itsereflektiotesti alalla työskenteleville. Nuoret määrittelevät kysymykset; alalla toimivat saavat kuulla vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Kaksi tiimiä tekivät toisistaan tietämättä varsin samankaltaisen ehdotuksen.

 

 

2) Tukemon Go

Toinen tiimi piti ongelmana sitä, että nuori ei välttämättä tiedä, että hänen tilanteessaan on muitakin, ja että todennäköisesti hänen ongelmiaan ratkomaan on jo kehitetty jokin palvelu. Ratkaisuksi tiimi ehdottaa karttasovelluspalvelua, jossa on kootusti kaikki Turun palvelut nuorille. Kartta on paitsi helppo käyttöine myös houkutteleva ja lumoava. Sen lisäksi, että palvelut esitellään kartalla, nuoren on myös mahdollista tutustua ihmisiin, jotka siellä työskentelevät ja siten myös vähän pohtia, synkkaako kyseisen työntekijän kanssa. 

 

 

3) Vertaismentorointi ammattikouluun

Kolmas tiimi mietti, kuinka edistää nuorten oman polun löytymistä työelämään. Ratkaisuksi he ehdottavat vertaismentorointia ammattikouluun. Jokainen aloittava nuori saa oman pidemmälle opinnoissaan ja kenties työelämän porteilla olevan vertaismentorin, joka pystyy neuvomaan ja tsemppaamaan vasta-alkajaa. 

 

 

4) Työelämäymmärrystä yläasteelle

Myös tämä tiimi mietti ratkaisuita oman polun löytymiselle koulusta käsin. Heidän tulkintansa mukaan ongelma kouluissa on se, että erilaiset polut näyttäytyvät varsin vakiintuneilta, eikä erilaisia valintoja osata tukea oikealla tavalla. He peräänkuuluttivatkin työelämäymmärryksen lisäämistä jo yläasteella: enemmän työelämän edustajia kertomaan urapoluistaan, opojen taitojen ja tietojen päivittämistä, tet-harjoittelujen lisäämistä jne. 

5) Nuorten kokeilualusta

 

Viides tiimi piti ongelmana sitä, että yhteiskunta odottaa nuoren pystyvän sitoutumaan asioihin ja edistämään niitä määrätietoisesti. Erilaisiin valintoihin kasautuu paljon stressiä. Siksi he ehdottavat kokeilukulttuurin tuomista nuorten elämään: eri työnantajat, harrastusten ja vapaaehtoistyön tarjoajat voisivat tarjota lyhytaikaisia kokeilumahdollisuuksia. Näin nuoren itsetuntemus ja näkemys omista vahvuuksista kasvaisi, ja isompiin päätöksiin sitoutuminen helpottuisi. 

 

Kirjoittaja
Cosie

Tulevaisuudessa kaikki julkiset palvelut tullaan kehittämään yhdessä niiden käyttäjien kanssa. CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja. Tässä blogissa voit seurata, miten hanke etenee.