Laura Lettenmeier 11.11.2019

Nuorten osallisuudella vahvistetaan elinvoimaa

Nuoret vaikuttavat kunnan elinvoimaan ja vetovoimaisuuteen sekä nyt että tulevaisuudessa. Samalla tämän päivän päätöksillä on vaikutusta nuoriin vielä vuosienkin päästä. Näihin lähtökohtiin perustuen kuntien tulisi kääntää katseensa entistä vahvemmin nuorten mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa.

Monilla kunnan strategisilla kysymyksillä kuten rakentamisella, kulkuyhteyksillä ja palveluverkon kattavuudella on merkitystä nuorille ja heidän tulevaisuuden suunnitelmilleen. Kääntäen nuorten ratkaisuilla on merkitystä myös kuntien säilymiselle elinvoimaisina ja toimintakykyisinä. Aktiiviset nuoret tuovat kuntiin vireyttä ja voivat näin ollen olla keskeinen vetovoimatekijä. Jos nuoret tuntevat paikan omakseen, näyttäytyy se kiinnostavana myös jatkossa. Kyse on pitkälti sitoutumisesta, joka syntyy osallisuuden kokemusten myötä. Nuorten sitoutuminen kuntaan on yhteydessä kunnan sitoutumisessa nuoriin.

Miten kuntaa tulisi kehittää niin, että nuoret haluavat olla, asua ja elää siellä? Nuorten mielipidettä tulee kuunnella kaikissa nuoria koskevissa asioissa. Kysyttäessä nuorilta, mihin he haluavat kotikunnassaan vaikuttaa, eivät vastaukset poikkea aikuisten ajatuksista juurikaan. Nuoret haluavat vaikuttaa esimerkiksi joukkoliikenteeseen, vapaa-ajan toimintaan, koulun asioihin ja terveydenhuoltopalveluihin. Lähiympäristö ja peruspalvelut koetaan merkityksellisiksi. Nuoret tulisi siis huomioida myös niillä toimialoilla, joilla heitä ei päivittäin kohdata.

Nuorten osallistuminen ei välttämättä eroa kovinkaan paljoa muiden kuntalaisten osallistumisesta. Nuorten osallisuus ei ole vain nuorisopalvelujen asia vaan sen tulisi olla koko organisaation läpileikkaava teema, josta kannetaan vastuuta yhdessä. Nuorten äänen tulee kuulua läpi päätöksentekoprosessin aina asioiden valmistelusta toteutukseen ja seurantaan asti. Tämä vaatii kuntaorganisaatiossa poikkihallinnollista lähestymistapaa, yhteistyötä ja jo johtamisesta lähtevää tahtoa osallisuuden edistämiseen.

Kyse on ennen kaikkea teoista. Miten nuorten osallisuutta kannattaa käytännössä lähteä edistämään? Liikkeelle voi lähteä pienin askelin esimerkiksi erilaisten kokeilujen avulla. Ihmisten arjen toimintatavoilla, kohtaamisilla ja asenteella on merkitystä. Tänä syksynä on julkaistu myös uusi työkalu, jonka avulla pääsee herättelemään ajatuksiaan siitä, mikä omassa kunnassa jo toimii ja mitä puolestaan pitäisi tehdä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Nuoretjaosallisuus.fi-sivustolta löytyvä itsearviointi on suunnattu kaikille kunnassa työskenteleville toimialarajat ylittäen.

Käytännössä nuoria voi osallistaa vaikkapa toteuttamalla koulupäivän aamunavauksen yhteydessä kyselyn tai kysymällä ideoita Instagram-storyssa. Hyvä vinkki on suunnitella osallistumismahdollisuuksia sinne, missä nuoret jo valmiiksi ovat, esimerkiksi nuorisotalolle, kauppakeskukseen tai koululle.

Hämeenkyrön kunnassa oli johtotasolta lähtevä tahto sitouttaa nuoria paremmin kuntaan, minkä seurauksena ysiluokkalaiset pääsivät ideoimaan itselleen kesätyöpaikkoja koulussa järjestetyssä työpajassa. Loistavina nuorten ehdotuksina syntyivät muun muassa vanhusten digipalveluohjaajan sekä somettajan työ. Kunta rahoitti työllistymistä ja kaikki kesätyötä hakeneet saivat paikan. Samalla nuoret saivat kokemuksen osallistumisesta, jonka vaikutukset näkyivät konkreettisina kesätyömahdollisuuksina heidän omassa elämässään.

Kunnat tarvitsevat nuoria. Myös tulevaisuuden kunnat tarvitsevat nuoria säilyäkseen elinvoimaisina ja kiinnostavina asukkaille. Eräs nuorisovaltuutettu nuori kuvasi oivaltavasti: “Päättäjien tulisi kuunnella nuoria, koska he rakentavat meidän tulevaisuutta.” Otetaan tulevaisuuden rakentamiseen nuoret mukaan.

 

Kuva: Laura Lettenmeier

 

Kirjoittaja työskentelee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Nuorten Akatemian ja Kehittämiskeskus Opinkirjon muodostamassa Osallisuuden osaamiskeskuksessa. Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on lisätä johtavien viranhaltijoiden ymmärrystä ja osaamista nuorten osallisuudesta. Kannustamme kuntia miettimään, miten osallisuutta johdetaan ja mikä merkitys nuorilla ja heidän toiminnallaan on kunnille, niiden elinvoimalle ja palveluiden kehittämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.