Riitta Hyvärinen 21.5.2019

Ole itsekäs, kirjoita hyvin

Saavutettavuus sitä ja saavutettavuus tätä, plääh. Oletko sinäkin saanut osasi saavutettavuusmantrasta?

Teksteissä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kieli on ymmärrettävää, selkeää ja asiallista. Saavutettavat tekstit rakentavat demokratiaa. Virkateksteissä saavutettavuutta kannattaa tavoitella myös itsekkäistä syistä: Säästät aikaa. Säästät rahaa. Saat enemmän lukijoita.

Mikään uusi tai ihmeellinen asia ei tekstien saavutettavuus ole. Lyhyesti sanottuna: Kirjoita yksinkertaisia lauseita ja virkkeitä. Valitse sanat läheltä lukijan maailmaa. Älä jaarittele, vaan pysyttele yhdessä aiheessa ja kirjoita lukijan tarvitsemista asioista.

Kielen yksinkertaisuus ei tarkoita, että tekstin pitäisi muistuttaa alakoululaisen tarinaa (Tässä on kissa. Kissalla on pitkä häntä). Luettavuus päinvastoin lisääntyy, kun käytät päälauseiden lisäksi sivulauseita. Lauseiden ja asioiden väliset suhteet on hyvä näyttää kytkentäilmauksilla, kuten mutta, vaikka, siksi, toisaalta. Tärkein asia on syytä kertoa päälauseessa ja sitä tukevat seikat sivulauseissa. Lisäksi kappaleen alkuun kannattaa panna kattolause, joka tiivistää kappaleen sisällön.

Kielen ymmärrettävyys ei vaadi sitäkään, että vaikeita asioita kaihdettaisiin. Kirjoita siitä, mistä sinun pitää, mutta muista konkreettisuus. Jos kirjoitat päivähoitopaikasta, on sana varhaiskasvatuspaikka turhan kaukana arkielämästä. Termeillä on toki paikkansa, mutta kaikki asiat voi silti selittää yleiskielen sanoilla.

Useimmat työtekstit tehdään, jotta asiakas/kuntalainen/kollega lukisi ne ja ymmärtäisi, mitä häneltä odotetaan. Millaisia sinun työtekstisi ovat?

Kirjoittaja 

Riitta Hyvärinen

Erityisasiantuntija, Kotimaisten kielten keskus

Työskentelee kielen ja tekstien kanssa. Opettaa kirjoittajia tekemään parempia tekstejä. On erikoistunut median kieleen ja kiinnostunut siitä, mitkä yksityiskohdat tekevät teksteistä helppolukuisempia.

Riitan lukuvinkit:

 

Kirjoittaja

Blogisarjassa kirjoittajat eri organisaatioista kertovat oman näkemyksensä saavutettavuuden merkityksestä. Sarjan avulla Kuntaliitto haluaa kannustaa kuntasektoria kehittämään palveluistaan saavutettavia.

Saavutettavuudella ja esteettömyydellä tarkoitetaan palveluiden yhdenvertaisuutta. Terminä saavutettavuus on vakiintunut viittaamaan erityisesti verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen, jonka toteutuessa palvelun sisältämä viesti tavoittaa kaikki vastaanottajat yhdenvertaisesti. 

Saavutettavuutta ohjaa ensisijaisesti 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi mm. yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiheesta Kuntaliiton saavutettavuusoppaasta.