Johanna Koskela 26.4.2019

Porkkanalla parempia palveluja verkkoon

Huhtikuussa voimaan tullut laki velvoittaa koko kuntasektoria tekemään verkkopalveluistaan saavutettavia eli sellaisia, joita mahdollisimman monen ihmisen olisi mahdollisimman helppo käyttää erilaisissa tilanteissa, erilaisista rajoitteista ja ominaisuuksista huolimatta.

Lain velvoittavuuden voima on yksi tekijä saavutettavuuden parantamisessa. Me aluehallintovirastossa valvomme saavutettavuuden toteutumista Suomessa ja voimme viimeisenä keinona jopa määrätä uhkasakon, jos palvelu ei täytä lain vaatimuksia.

Lain noudattamisen valvonta olisi kuitenkin valvontaviranomaisen toiminnan ainoana lähtökohtana nurinkurinen ja jopa masentava. Onneksi tehtäviimme kuuluu lainkin mukaan vahvasti myös neuvonta ja viestintä sekä yhteydenpito moniin sidosryhmiin aina julkisen sektorin toimijoista järjestöihin, jotka tuntevat erilaisten käyttäjien käytännön arkea, ja IT-taloihin, jotka toteuttavat julkisia verkkopalveluja käytännössä.

Kuka haluaisi olla pahis?

Me aluehallintovirastossa lähdemme siitä, että kukaan ei tahallaan halua tehdä sellaisia verkkopalveluja, joita osa ihmisistä ei voi käyttää. Saavutettavuuden perusideahan on mitä hienoin: tekemällä mahdollisimman helppoja ja toimivia palveluja edistetään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, helpotetaan itsenäistä asiointia ja ylipäänsä parannetaan palvelujen laatua kaikille ihmisille. Samalla palveluntarjoajan elämä helpottuu, kun palveluja on vaivattomampi käyttää ja niistä tulee vähemmän huonoa palautetta. Käsi ylös ne, joiden mielestä nämä ovat huonoja tavoitteita.

Me ajattelemmekin myös palveluntarjoajaa inhimillisestä näkökulmasta: uskomme, että huonosti saavutettavien toteutusten syynä on ennen kaikkea liian vähäinen tieto, ymmärrys ja osaaminen saavutettavuudesta käytännössä. Uskomme siis kannustuksen voimaan ennemmin kuin rangaistusten.

Laki on vipuvarsi tietoisuuden herättämiseksi

Uuden lain kenties keskeisin merkitys onkin siinä, että se herättää ja havahduttaa ihmiset kiinnostumaan saavutettavuudesta. Meillä valvontaviranomaisena on nyt tuhannen taalan paikka ottaa aktiivisen tiedonjakajan ja keskustelun herättelijän rooli, joka on tarjottimella annettu eteemme.

Kun kerromme konkreettisesti siitä, miten tärkeää saavutettavuus on erilaisille ihmisille, tuomme eri toimijat yhteen, avaamme aktiivisesti keskustelua ja tarjoamme riittävästi neuvoja ja tietoa, olemme oikealla tiellä kohti onnistunutta muutosta. Haluamme kaikkien muistavan, että ihmisille niitä verkkopalveluja tehdään, ei lakipykäliä varten.

Kirjoittaja

Johanna Koskela

Ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Viestinnän, suomen kielen ja saavutettavuuden asiantuntija, joka haluaa tehdä saavutettavuudesta valtavirtaa kertomalla siitä ymmärrettävästi ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Kirjoittaja

Blogisarjassa kirjoittajat eri organisaatioista kertovat oman näkemyksensä saavutettavuuden merkityksestä. Sarjan avulla Kuntaliitto haluaa kannustaa kuntasektoria kehittämään palveluistaan saavutettavia.

Saavutettavuudella ja esteettömyydellä tarkoitetaan palveluiden yhdenvertaisuutta. Terminä saavutettavuus on vakiintunut viittaamaan erityisesti verkkopalveluiden helppokäyttöisyyteen, jonka toteutuessa palvelun sisältämä viesti tavoittaa kaikki vastaanottajat yhdenvertaisesti. 

Saavutettavuutta ohjaa ensisijaisesti 1.4.2019 voimaan astunut laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Lisäksi mm. yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lue lisää aiheesta Kuntaliiton saavutettavuusoppaasta.