Paavo Laaksonen 3.4.2019

SEUTU-ohjelmalla hyödynnettiin verkoston voima ja toimintaympäristön muutokset

Paavo Laaksonen

Seutukaupungit – soveltamisen mestarit –projekti, tuttavallisemmin SEUTU-ohjelma, käynnistyi reilu pari vuotta sitten syksyllä 2016. Työ- ja elinkeinoministeriön kasvusopimusten rinnalla toiminut seutukaupunkien yhteinen teemahanke on nyt tulossa päätökseen, joten on hyvä hetki arvioida mitä opittiin ja mitä jäi käteen.

Tekemistä ja haastekerrointa hankkeella on ollut alusta saakka. Hankkeeseen osallistui lähes puolet Suomen noin viidestäkymmenestäviidestä seutukaupungista. Viitekehyksenä on ollut laajasti yhteinen elinkeinoelämän kehittäminen. Resursseina projektilla on ollut projektipäällikkö sekä ostopalvelubudjettia eri teemojen asiantuntemusta varten. Kaupungit ovat olleet mukana oman työnsä ohessa.

Yksi SEUTU-ohjelmaa leimannut tekijä on ollut toimintaympäristön muutos. Osallistujakaupungeista on osallistunut liki pari sataa yhteyshenkilöä, joista hankeaikana muihin tehtäviin tai eläkkeelle on siirtynyt noin 40. Seutukaupunkiverkostoa on luotsannut kolme eri puheenjohtajaa. Kasvupalvelu-uudistukselle on pidetty ristiäiset ja hautajaiset. Meriteollisuus ja kaupunkipolitiikka taas ovat heränneet uudestaan henkiin.

Muutoksista huolimatta hankkeella päästiin nopeasti liikkeelle ja saatiin tuloksia aikaan. Tämä oli mahdollista, kun taustalla toimi kymmenvuotias seutukaupunkiverkosto ja aktiiviset osallistujakaupungit. Toimiviin verkostoihin pitkäjänteisesti panostaminen on tärkeää muuttuvassa toimintaympäristössä. Verkostojen ja yhteistyön merkitys on kiistaton, mutta ne vaativat luottamusta, jota kerrytetään vain tekojen kautta. Toivottavasti aluekehittämiseen ja monimuotoiseen kaupunkipolitiikkaan saadaan pitkäjänteisyyttä ja tunnistetaan paremmin jo olemassa olevien verkostojen arvo. Suhteellisen pienellä rahoituksella SEUTU-ohjelmalla mahdollistettiin seutukaupunkien yhteistyön syveneminen uusille tasoille.

Mutta mitä projektilla saatiin aikaan? Yksi onnistumisen merkki on kaupunkien ja yritysten laaja mukanaolo eri teemoissa aivan hankkeen loppuun saakka, kuten hankkeen avainlukuja esittelevästä infograafista (pdf) käy ilmi. Lähes kaikki SEUTU-ohjelman kaupungit ovat myös lähdössä valmisteilla olevaan Seutukaupunkien yritysverkostot –hankkeeseen, joka vie eteenpäin SEUTU-ohjelman oppeja 32 seutukaupungin kanssa. Eivät kaupungit ja yritykset pysy vapaaehtoisesti mukana toiminnassa, josta eivät koe saavansa hyötyä. Erityisesti meriteollisuuden alihankintaverkostojen laajentamiseen liittyen monet yritykset ovat kiitelleet hankkeen tuomia kontakteja ja konkreettisia hyötyjä heidän liiketoiminnalleen. Hankkeella on ollut myös vaikutusta kaupunkitasolla: Sastamalassa kehitetään SYKE-yritysaluetta, Raumalla on Floska-yritystapahtuma ja Varsinais-Suomeen käynnistellään mikroyritysten kasvuverkostoa. Esimerkiksi kaikkien näiden synnyssä hanke on ollut yhtenä liikkeellepanevana tekijänä.

Kaupunkien aktiivisuus on hankkeen onnistumisen kannalta aivan keskeistä. Jokaisessa teemassa on ollut muutama aktiivinen kaupunki, joiden vedossa on ollut helppoa laajemman porukan tulla mukaan. Joukossa on puolestaan valtava voima. Miljoonan asukkaan kaupunkiverkosto on avannut monia ovia, jotka yksittäisiltä alueilta olisi jäänyt kiinni. Tätä kannattaa seutukaupunkien hyödyntää entistä enemmän jatkossakin. Startup-maailmassa panostetaan hyviin tiimeihin ja aluekehittämisessä kannattaa panostaa hyviin verkostoihin. Tuloksia tulee usein yllättävääkin kautta, kun osaavalle ja sitoutuneelle porukalle annetaan riittävästi pelimerkkejä ja vapautta toimia.
 

Paavo Laaksonen
Kirjoittaja on seutukaupunkien yhteisen SEUTU-ohjelman projektipäällikkö

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.