Jarmo Ronkainen 24.4.2019

Seutukaupungit huomioitava osana kansallista kaupunkipolitiikkaa

Jarmo Ronkainen

Iisalmen kaupunki on toiminut seutukaupunkiverkostossa muutaman vuoden ajan. Aktivoiduimme seutukaupunkitoiminnassa pari vuotta sitten kun verkoston pitkäaikainen puheenjohtaja kaupunkineuvos Antti Rantakokko valmisteli selvitystä seutukaupunkien elinvoiman liittyen. Rantakokon selvitys oli erinomainen seutukaupunkien merkityksen ja painoarvon nosto osana kansallista kaupunkikehittämistä.

Samaan aikaan Iisalmessa käytiin keskustelua ja kannettiin huolta valtionhallinnon työpaikkojen katoamisesta. Käräjäoikeusverkoston uudistamisen yhteydessä päätettiin Iisalmen kanslia sulkemisesta. Kaupungista häviää noin 25 valtionhallinnon työpaikkaa muutaman vuoden päästä. Aiemmilta vuosilta valtionhallinnon työpaikkojen menetyksiin voi kirjata pitkän rivin muitakin menetyksiä, kuten poliisitoimen järjestelyt, maanmittaushallinnon muutokset, verohallinnon uudelleenjärjestelyt, maistraatin ja ulosoton uudelleenjärjestelyt. Käräjäoikeusverkoston uudistamisen ohella sairaalatoiminnan keskittämisasetus vähensi leikkaustoimintaa Iisalmen sairaalassa.

Kaikissa edellä mainituissa keskityksissä Iisalmi on menettänyt työpaikkoja. Käräjäoikeusverkoston uudistus ja sairaalatoiminnan keskittämisasetus nostattivat kaupungissa kovan keskustelun. On perusteltua kysyä, huomioidaanko uudistuksissa alueiden kokonaistilannetta, kuten elinkeino- ja työpaikkarakenne ja jo tapahtuneet sijoitus- ja lakkautuspäätökset? Käytännössä uudistukset on valmisteltu sektorikohtaisesti eikä niissä ole huomioitu riittävästi alueiden ja seutujen erityispiirteitä.

Seutukaupunkien yhteisesti valmistelluissa kannanotoissa ja vaikuttamisessa nähdään, että seuraavan hallitusohjelman yhdeksi merkittäväksi osaksi tarvitaan monimuotoinen kaupunkipolitiikka. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka huomioi niin seutukaupungit kuin suuremmat kaupungit sekä näiden välisen yhteistyön ja verkottumisen tärkeyden. Tavoitteena on, että kaupungit otetaan paremmin huomioon valtion ja maakuntien strategioissa. Tulevaisuuden aluekehittämisessä sekä maakuntastrategioiden ja -ohjelmien valmistelussa on nostettava kaupunkikehittämisen näkökulma niin keskus- kuin seutukaupunkien osalta vahvemmin esille.

Kaupunkipolitiikan pitkäjänteisyyttä on parannettava sekä panostettava toimenpiteiden seurantaan ja arviointiin. Seutukaupungit pitää ottaa paremmin huomioon valtion ja maakuntien strategioissa ja seutukaupungit huomioidaan osana aluekehittämiskeskusteluja. Euroopan unionin tulevan ohjelmakauden 2021-2027 kansallisessa suunnittelussa otetaan huomioon kaupunkipolitiikka ja erityisesti seutukaupunkien ja muiden kaupunkien rooli aluekehityksen toimijoina ja innovaatioiden alustoina.

Iisalmen kaupungin ja seudun kansainväliset vientiyritykset ovat menestyneet erinomaisen hyvin. Olvi, Genelec, Normet ja Ponsse ovat mainioita esimerkkejä, että seutukaupungeissa ja alueilla menestytään kunhan koulutuspalvelut, työvoiman saatavuus ja saavutettavuus pidetään kilpailukykyisellä tasolla.
 

Jarmo Ronkainen
Iisalmen kaupunginjohtaja

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.