Petri Honkonen 1.7.2019

Seutukaupungit - Suomen kasvun selkärankaa

Petri Honkonen

Monin tavoin mielenkiintoisen, hektisen ja vaiherikkaan kevään ja alkukesän jäätyä taakse, niin on hyvä pohtia lähes kuukauden kestäneiden hallitusneuvotteluiden tulosta seutukaupunkien näkökulmasta. Hallitusohjelman nimenä on Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Tämä lupaa itsessään jo paljon, ja koen tämän hallitusohjelman olevan se kaivattu maakuntien ja siten myös seutukaupunkien hallitusohjelma.

Seutukaupungit näkyvät ohjelmassa vahvasti. Ohjelmaan kirjattiin, että seutukaupunkiohjelma pannaan täytäntöön, tämä on varmasti kaupunkien ja verkostossa toimineiden kannalta mainio asia. Onhan ohjelman valmistelussa tehty edellisen vaalikauden lopulla hyvää työtä ja nyt onkin reippaan toteutusvaiheen aika. 

Sopimuksellisuus eri tyyppisten alueiden kehittämisessä tulee ohjelmassa vankasti läpi. Sopimuksellisuutta painotetaan myös pienempien kaupunkien ja seutujen osalta. Uskon että tämä on oikea askel aidon kumppanuuden aikaansaamiseksi valtion ja kaupunkien välille. Tätä myös verkosto on tavoitellut. Aluekehittämisen lainsäädäntöä uudistetaan kokonaisuudessa, joten vaikuttamisen paikkoja on vaalikauden aikanakin! 

Asuntopolitiikan puolella äkilliset rakennemuutokset on ohjelmassa huomioitu, sekä positiiviset että negatiiviset. Uusi hallitus tarjoaakin seutukaupungeille hyviä keinoja vanhan vuokra-asuntokannan sopeuttamiseen ja kehittämiseen. Pitkäjänteisenä työkaluna on laadinnassa oleva kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kahdeksan vuoden asuntopoliittinen kehittämisohjelma. Lisäksi säilytetään ja kehitetään valtion tukemaa asuntotuotantoa. Maakuntien tasainen kasvu ja kehitys tulee seutukaupunkien, eikä pelkästään maakuntakeskuksien kautta.

Maankäytön ja rakennuslain (MRL) uudistus viedään loppuun parlamentaarisessa valmistelussa. Tässä uudistuksessa kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavaprosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien maapolitiikkaa vahvistetaan. Tarkoituksena on taata suotuisa kehittyminen ja kasvu maankäytön ja rakentamisen osalta, jotta elämisen, yrittämisen ja teollistumisen edellytykset olisivat parhaat mahdolliset. Tämä on askel oikeaan suuntaan seutukaupunkien kehitykselle ja vahvistumiselle. 

Liikenneinfran kehittäminen on myös merkittävässä roolissa, josta olemme saaneet jo esimakua lisätalousarvion muodossa. Monet erilaiset tie- ja ratahankkeet saavat rahoitusta ja korjausvelkakierre päästään tulevaisuudessa katkaisemaan. Nämä tie- ja ratakohteet ovat elintärkeitä seutukaupungeille. 

Osaamiseen ja etenkin ammatilliseen koulutukseen panostetaan. Tämä on valtavan tärkeä suunnanmuutos useiden supistusvuosien jälkeen. Teollisen osaavan työvoiman pula kirvelee vaikeana seutukaupungeissamme. Tämän osion toimeenpanolla on kiire.

Kansanedustajien seutukaupunkiverkoston puheenjohtajuus on ollut antoisaa ja mielenkiintoista. Yhteistyö on ollut hyvää ja verkoston tekemä vuosien pitkäjänteinen työ näkyy nyt maan hallitusohjelmassa vahvasti. Verkoston osalta onkin tärkeää nyt vaikuttaa siihen miten ohjelmaa toimeenpannaan kun uusi hallitus pääsee työssään vauhtiin. Tässä tarvitaan jatkossakin kansanedustajien ja kaupunkien verkoston saumatonta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. 

Kiitoksia yhteistyökumppaneille ja kollegoille, nyt on allekirjoittaneen aika siirtyä eduskunnan seutukaupunkiverkoston puheenjohtajan paikalta rivijäseneksi, verkoston uutena puheenjohtaja aloittaa Kristiina Salonen Raumalta.

Tapaamisiin!

Kirjoittaja
anonyymi

Petri Honkonen on Keskustan kansanedustaja Saarijärveltä.

 

seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.