Vesa Saarikoski 29.5.2019

Strategia omistajaohjauksen keskeisenä työkaluna 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ohjaamisen ja johtamisen tärkein työkalu on strategia, jonka merkitys on viime vuosina korostunut ammatillisen koulutuksen ja kuntalain muutosten, tulosrahoitusmallin ja rahoitusleikkausten vuoksi. Keskeiset ajurit strategiatyöhön ovat siten olleet rahoitus ja lainsäädäntö ja ennen muuta työ- ja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan muutos globalisaation ja digitalisaation myötä. 

Ohjaamisessa ja johtamisessa strategia on jatkuva vuorovaikutteinen prosessi, jonka keinovalikoiman ja tavoitetilan strategiapaperi tiivistää. Prosessimaisuudella – esimerkiksi vuosittaiset talousarviot laaditaan strategian kehikkoon ja linjaksiin – pyritään olemaan ketteriä jatkuvassa muutoksessa, mutta samalla annetaan selkeä tavoitetila. Nimeämisellä on suuri merkitys. Julkisen rahoituksen pienenemiseen voimakkaasti vastannut strategia nimettiin Silta 2016+. Kaikki ymmärsivät tavoitteen: bridge over troubled water. Gradian tuore strategia Uusi Yhdessä 2020+ sisältää tavoitetilan ja siinä onnistumisen metodin. 

Omistajakuntien ohjauksen näkökulmasta strategiaprosessin tärkeitä lähteitä ovat kuntien, maakunnan ja muiden keskeisten kumppaneiden strategiat, joista etsitään yhteistä tahtotilaa koulutuksen järjestäjän perustehtävien kehittämiseksi ja suuntaamiseksi. Keski-Suomen toimintaympäristössä julkiset toimijat ja työ- ja elinkeinoelämä ovat onnistuneesti löytäneet yhteiset kehittämisen kärjet. Omistajakuntien osallisuus strategiakeskusteluun sitouttaa ne tavoitteiden asetteluun ja luo edellytykset mielekkääseen omistajaohjaukseen. 

Kuntien omistajaohjauksen perusasiakirjat (kuten perussopimukset ja yhtiöjärjestykset) ovat osa ohjauksen juridista perustaa, mutta yksinään ne eivät riitä vaikuttavaan ohjaukseen. Mikäli vain ne ovat ohjauksen lähtökohtana, ohjaus voi painottua liian taloudellis-tekniseksi. Tarvitaan tietoa ja sitoutumista ammatilliseen koulutukseen tai muuhun ohjattavaan toimintaan. Kuntalakikin korostaa asiaosaamisen merkitystä kokoonpanoissa ja ohjauksessa, mutta todellisuudessa asian varmistaminen on työlästä eikä aina mahdollista. Ohjauksen tuloksellisuutta tukee ennen muuta hyvä strategiaprosessi ja strategia ja niihin liittyvä rakentava vuorovaikutus. 

Strategia – yhtä lailla kuntastrategia kuin siihen peilaten tehty koulutuksen järjestäjän strategia – on parhaimmillaan omistajaohjauksen tehokkain työkalu. Se tukee ohjauksen linjakkuutta ja johdonmukaisuutta toiminnon perustehtävää ymmärtäen. Ammatillisessa koulutuksessa on kysymys yhtä lailla nuorten kasvattamisesta, yhteiskuntaan osallistamisesta ja yhteiskuntarauhan tukemisesta kuin yritysten osaajien kouluttamisesta, globaalien työmarkkinoiden haasteisiin vastaamisesta ja oman kunnan elinvoimasta. Siksi keskusteleva ja positiivinen ohjauskulttuuri on tehokkainta strategian jalkautusta ja yhteisen tavoitteen edesauttamista.  

Kirjoittaja työskentelee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtajana. 

Kirjoitus on julkaistu tammikuussa 2019 ilmestyneessä Kuntaliiton Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi -oppaassa tammikuussa 2019. Oppaaseen pääset tästä.

 

 

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.