Kuntastrategia ja hyvinvointikertomus strategisen johtamisen työvälineinä

Suuria suunnitelmia vai paperikasoja?

Suomalaiset ovat suunnitelmallista kansaa. Osaamme organisoida ja valmistella laajoja kokonaisuuksia. Usein teemme samanaikaisesti ja jopa päällekkäisiä suunnitelmia. Tämä näkyy myös kuntien arjessa. Kunnissa tehdään noin 80 erilaista suunnitelmaa lakisääteisenä tehtävänä. Mutta kuka näitä kaikki ohjaa ja pitää huolen, että ne palvelevat samaa yhteisesti valittua linjaa?

Yhtenä lakisääteisenä dokumenttina kunnan on laadittava kuntastrategia, jonka tulisi hoitaa tätä ohjaavaa tehtävää. Toinen lakisääteinen toimintaa ohjaava keskeinen asiakirja on hyvinvointikertomus.

Kerran valtuustokaudessa tarkistettavalle kuntastrategialle on kuntalaissa määritetty melko tarkka listaus siitä, mitä sen pitäisi sisältää. ”Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.”

Myös kerran valtuustokaudessa tehtävä laaja hyvinvointikertomus koostaa arvion kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Siinä olisi myös hyvä avata niitä haasteita, joita kuntalaisten hyvinvointiin mahdollisesti tulevaisuudessa liittyy.

Näiden lisäksi kertomukseen koostetaan monialainen suunnitelma siitä, miten kuntalain 1§ mukaista kunnan tehtävää, eli kuntalaisten hyvinvointia edistetään erilaisin vaikuttavuuteen tähtäävin toimenpitein. Hyvinvointikertomukseen liittyy myös vaade vuosittaisesta raportoimisesta ja toimenpiteiden tarkastelusta valtuustolle.

Asia alkaa olla jo melko selvä.

Tuorein hyvinvointikertomus, joko laaja tai vuosiraportti, luo strategian pohjaksi tilannekuvan ja katsauksen mahdollisiin tulevaisuuden haasteisiin hyvinvoinnin osalta. Strategiassa päätetään kunnan painopisteet, jotka jalkautetaan osana seuraavaa laajaa hyvinvointikertomusta ja sen sisältämää suunnitelmaa. Hyvinvoinnin vuosittainen raportointi puolestaan tukee strategian jatkuvaa tarkastusta.

Näin on otettu kaikki hyöty irti lakisääteisistä tehtävistä. Eikö teidänkin kunnassanne toimita näin? Eihän teillä tehdä dokumentteja vain sen takia, että ne pitää tehdä? Eihän kenenkään työtä heitetä hukkaan?

Kuntien talous on tiukemmalla kuin koskaan ja toimintaympäristö on kompleksinen ja yllättävä. Nyt ei ole varaa tehdä mitään turhaan. Strategian perusajatus on välttää ongelmat ennalta ja asettaa yhteisesti sovittu tavoite. Hyvinvointikertomus pyrkii kuvaamaan polulla olevat sudenkuopat ja antamaan työvälineet ole tavoitteen saavuttamiseksi. Strategia johtavana asiakirjana on vain kasa paperia, jos se ei ole vuorovaikutuksessa kunnan muiden ”paperikasojen” kanssa.

Miten teidän kuntanne rakentaa kestävää tulevaisuutta strategia- ja hyvinvointikertomustyön avulla?

Ville Nieminen, asiantuntija, Kuntaliitto
Maria Salenius, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Jarkko Majava, kehityspäällikkö, Kuntaliitto

Kirjoittaja
Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.