Maria Salenius 22.10.2019

Taipuisa, joustava päätösten vaikutusten ennakkoarviointi - hyötyjä ja harhakäsityksiä

evaus

Millainen mielikuva sinulla syntyy, kun kuulet puhuttavan vaikutusten ennakkoarvioinnista? Onko se jotain sellaista, joka liittyy lakeihin ja on kaukana kuntatyön arjesta? Vai jotain, jonka ajattelu saa kiemurtelemaan, koska se tuntuu niin työläältä ja vaikeaselkoiselta? Tuntuuko että ainakaan me emme voi sitä ajatellakaan osaksi valmistelua, sillä resurssit ovat niukat ja aika kortilla normaalinkin valmistelun vuoksi.

Pysähdytäänpä hetkeksi näiden uskomusten äärelle. Ensinnäkin, moninäkökulmainen ennakkoarviointi ei ole mikään yksi tarkka malli, joka tulee virheettä suorittaa. Toki ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi on lakisääteistä ja monet päätöksistämme koskevatkin kuntalaisia, mutta muutoin jokainen kunta voi itse luoda oman näköisen ennakkoarviointimallin. Malli voi huomioida eri näkökulmia, joita kunnassanne pidätte tärkeinä. Näkökulmat voivat nousta strategiasta, kunnan arvoista tai kyseisen päätöksen luonteesta käsin. Voitte luoda pohjan, jota noudattaa jokaisessa evauksessa tai muunnella mallia tarpeen mukaan. Joustavaa siis, eikö!

Vaikutusten ennakkoarviointi on joustavuuden lisäksi myös taipuisaa. Se mukautuu eri toimialojen päätöksiin, eri kokoisiin päätöksiin ja eri kokoisten kuntien päätöksiin. Se voidaan sulauttaa osaksi normaalia valmistelua tuomaan jäsentelyä ja pitkän aikavälin näkökulmaa. Kun suuressa osassa kuntia valmistelu on jo erinomaisella tasolla, ennakkoarviointi toimii silloin lähinnä tsekkilistana sen osalta, onko kaikki olennaiset näkökulmat mietitty ja huomioitu. Nyt vaan kirjataan näkökulmat ja vaihtoehdot ylös. Ennakkoarviointi ei automaattisesti tarkoita, että valmistelun tulisi olla tasoltaan paljon syvempää, ennemmin aika kannattaa käyttää näkökulmien laventamiseen. Kutsua mukaan kollegoita eri toimialoilta antamaan oman panoksensa arviointitiedon tuottamiseen ja samalla huomata mikä valtava määrä asiantuntemusta organisaatiossanne on!

Sitten jää enää heittäytyminen: Jotta päätöksenteosta saadaan vaikuttavampaa ja kestävämpää, kokeillaan, harjoitellaan ja etsitään tietoa. Kuten mikä lähes tahansa muukin asia, ennakkoarviointi on opittavissa. Sovitaan vaikka yhdessä, että teemme tänä vuonna 1-3 ennakkoarviointia ja ensi vuonna muutaman enemmän. Asetetaan rima alkuun hieman alemmas. Kun kulttuuri ja osaaminen vahvistuvat, tehdään ennakkoarviointi hieman laajemmasta päätöksestä. Osaamisen kasvettua huomaatte haluavanne arvioida ennakolta yhä isompien ja laajempien päätösten vaikutuksia, kenties kuntalaisia osallistaen?

Ennakkoarviointikulttuurin juurtuminen vaatii siis hieman sitkeyttä. Jotta puhti ei lopu kesken, ennakkoarviointiin on valittava sopiva taso sen osalta, mihin resurssit riittävät. Se tarvitsee tuekseen myös innostamista, innostumista ja sen ymmärrystä, että monimutkainen maailma jäsentyy parahiten yhdessä jäsentämällä. Keskeistä on tahto kulkea kohti vaikuttavampaa, valtuustokaudet ylittävää päätöksentekoa. Oletteko Sinä ja kuntasi valmiita?

 

Lue lisää:

Kuntaliiton suositus

Evataan yhdessä! -opas

Kuntaliiton verkkosivut päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja ​on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitter: @Maria_Salenius

Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.