Juha Luukko 14.2.2019

Teemme tulevaisuuden kaupunkia

Juha Luukko

Millaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua? Oma kaupunkini on viihtyisä. Siellä on tilaa hengittää. Siellä on työtä ja koulutusta. Siellä on hyvät harrastusmahdollisuudet. Siellä on turvallista. Siellä on helppo ja vaivatonta liikkua mihin kellonaikaan tahansa. Siellä on edulliset asumiskustannukset. Samanlaisia asioita meistä jokainen on miettinyt, kun on valinnut asuinpaikkaansa. Veroprosenttia tai työpaikan sijaintia en ole miettinyt kertaakaan. Luonnollisesti työpaikan tulee olla saavutettavissa kohtuullisessa ajassa. Seutukaupunkien työssäkäyntialueella työpaikka voi olla vaikka 30-40 kilometrin päässä ja silti pääset sinne reilussa puolessa tunnissa. Vastaava ei onnistu isoissa keskuskaupungeissa, joissa kymmenen kilometrin matka saattaa kestää jopa puolituntia.

Ilmastonmuutoksen hidastamisen eteen tulee tehdä toimenpiteitä. Seutukaupungit voivat tulevaisuudessa olla hiilineutraaleja käyttämällä uusiutuvia energiaratkaisuja, kuten aurinko- ja tuulienergiaa, vesivoimaa sekä maalämpöä, omassa energia- ja lämmöntuotannossaan, pitämällä omistamansa metsät hyvässä kunnossa, hyödyntämällä asutusta lähellä olevia metsiä virkistyskäytössä, keskittämällä asutusta keskustaajamiin ja kyliin sekä hankkimalla tarvittavat tuotteet ja palvelut läheltä.

Kurikassa rohkaistaan kokeilemaan ja ideoimaan uutta

Kurikan juuri valtuustossa hyväksytyn strategian arvoina ovat rohkeus, yhteisöllisyys ja avoimuus. Kaupungilla, sen päättäjillä, työntekijöillä ja asukkailla on oltava rohkeutta kokeilla ja nostaa esiin uusia ideoita ja toimintamalleja. Palveluita on digitalisoitava. Meidän on ymmärrettävä, että kaupunki on muutakin kuin pelkkä palveluntuottaja, terveyskeskus, päiväkoti tai kaupungintalo. Kaupunki on asukkaiden, yhdistysten ja yritysten yhteisö, joka puhaltaa yhteen hiileen ja välittää jokaisesta asukkaastaan. Kaupunki tiedottaa ja keskustelee asioista avoimesti, jolloin päätösten taustalla olevat perusteet ja faktat lisäävät asukkaiden ymmärrystä tehdyistä ratkaisuista.

Kurikka maisema

Kurikka satsaa tulevaisuuteen. Meillä avattiin tammikuussa 2019 Suomen nykyaikaisin ja hienoin koulutuskampus, jossa on noin 800 toisen asteen ja lukion opiskelijaa. Investointi toteutettiin yhdessä maakunnallisen Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Sedu reagoi myös nopeasti erilaisiin muuttuviin tilainteisiin. Kurikassa toimivilla metalliyrityksillä oli pulaa osaavasta työvoimasta, jolloin yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa Sedu koulutti nopealla tahdilla noin kymmenen metallialan osaajaa yrityksen tarpeisiin. Tämä on hyvä esimerkki ketterästä koulutuksesta, jolla palvellaan alueen yrityksiä.

Seutukaupungeissa toiveet turvallisuudesta ja edullisesta asumisesta yhdistyvät

Turvallinen asuinympäristö nousee vielä arvoon arvaamattomaan, kun tulevaisuudessa ilmastonmuutoksesta aiheutuvat väestöjen joukkoliikehdinnät tulevat lisääntymään. Seutukaupungit tarjoavat turvallisen asuinympäristön kaikilla tarvittavilla palveluilla. Tutkimusten mukaan joka kolmas suomalainen haluaisi asua maaseudulla ja noin puolet omakotitalossa, jos se vain olisi mahdollista. Tässä on Seutukaupunkien mahdollisuus, sillä meillä on tarjota maaseutumaista taajamaa ja mahdollisuus edulliseen omakotitaloasumiseen.
 

Juha Luukko
apulaiskaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.