Risto Peltonen 23.10.2019

Tyhjien penkkien ulkoiluttamisen aika on ohi

Risto Peltonen

Tällä hetkellä on käynnissä monia hankkeita, joiden tarkoituksena on kuntien lakisääteisten henkilökuljetusten yhdistäminen ja avaaminen kaikille. Tavoitellaan siis henkilöliikennettä, jonka kyytiin kuka tahansa kuntalainen voi nousta, jos tarve ja tarjonta kohtaavat.

Miksei joukkoliikenteestä voisi tehdä niin houkuttelevaa ja palvelutasoltaan hyvää, että se kattaa kaikkien tarpeet? Mutkat suoriksi vedettyinä se tarkoittaisi, että kyydissä istuisivat sekä kunnan myöntämään kuljetusetuun oikeutetut että muut kuntalaiset.

Parempaa palvelua kutsuohjatulla kaupunkiliikenteellä

Meillä Raumalla nykyisen kaltainen kaupunkiliikenne vetelee viimeisiään. On isot matalalattiabussit ja linjasto, jolla mennään kuin juna kiskoilla. Ongelmana vain on, että ruuhkavuoroja lukuun ottamatta tarvetta isoille busseille ei ole, kun joukkoja ei löydy kuljetettavaksi.

Kehitysajatuksenamme on, että nykyisen sopimuskauden päätyttyä meillä aloittaisi lähes kokonaan kutsuohjattu kaupunkiliikenne, jota ajettaisiin pienellä linja-autokalustolla. Kerralla kyytiin mahtuisi kuljetettavien henkilöiden lisäksi ainakin kaksi pyörätuolia ja tarvittaessa myös vaikka polkupyörät.

Ruuhka-aikoina, koulujen aloitus- ja päättymisaikoina, käytössä olisivat ainoastaan aikataulutetut reitit, joita ajettaisiin ison linja-auton sijaan kahdella pienellä. Kustannukset eivät nykyiseen verrattuna oletettavasti juuri kasvaisi, kun mukaan luetaan koulukuljetukset, sote-kyydit ja joukkoliikenne. Saisimme kapasiteettimme hyötykäyttöön, sillä tyhjien penkkien ulkoiluttaminen vasta kallista onkin.

Kaukoliikennekin kutsulla toimivaksi

Voisimme myös pilotoida kutsuohjattua kaukoliikennettä samaisella kalustolla. Meillä on huutava tarve parempiin Raumalle ja Raumalta muualle suuntautuviin joukkoliikenneyhteyksiin. Tähän voisi kutsuohjattu kaukoliikenne sopia oikein hyvin. Jää vielä nähtäväksi, mahdollistaako nykyinen lainsäädäntö kokeilun. Tarve on kuitenkin ilmeinen.

Rauma ei ole ainoa kaupunki tai kunta, joka taistelee parempien liikenneyhteyksien puolesta. Useammassa muussakin seutukaupungissa parhaillaan pohditaan, miten kaupungin sisäistä sekä lähialueet kattavaa liikennettä voitaisiin joustavasti järjestää, jotta se parhaiten palvelisi niin työmatkalaisia kuin opiskelijoita. Kestävä kehitys ja valtakunnalliset ilmastotavoitteet huomioiden panostuksia joukkoliikenteeseen on tehtävä muuallakin kuin suurissa keskuskaupungeissa.

Vielä kun saisimme valtion mukaan yhteistyöhön ja tukemaan henkilöliikennehankettamme, niin saataisiin pyörät pyörimään ja suunnitelmat toteutukseen.  

Kestävä liikkuminen yhteisen brändin alle

Henkilöliikennehankkeen viimeinen silaus on kestävän liikkumisen kokonaisuuden rakentaminen yhteisen brändin alle. Brändi pitäisi sisällään kaikki kestävän liikkumisen muodot, kuten esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn sekä Rauman uuden ja uljaan joukkoliikenteen.

Nyt haalarit päälle, turvakengät jalkaan, näppylähanskat käteen ja töihin! Korjausliikkeitä saatetaan joutua tekemään ennen kuin olemme määränpäässä. Uskon uuden ajan joukkoliikenteen kyllä onnistuvan, kun jaksamme yrittää ja kokeilla uutta.
 

Kehittämisterveisin,
Risto Peltonen
liikennepäällikkö
Rauman kaupunki

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.