Työllisyystilanne ja kuntatalous puhuttivat maakunnissa

johanna viita

Kuntaliiton ja maakuntien liittojen järjestämissä, lähes parissa kymmenessä maakuntatilaisuudessa tuli tänä syksynä näkyviin Suomen ristiriitainen taloustilanne. Kunnilla menee ennätyksellisen huonosti, kun taas teollisuudella pyyhkii hyvin.

Kunnissa taustalla on monesti sote-ratkaisun odottaminen sekä kipeiden - usein palveluverkkoon liittyvien ratkaisujen - siirtyminen. Lisäksi monia huolettivat sote-valmistelun pirstoutuminen ja valtakunnallisesti yhtenäisen ratkaisun karkaaminen ajallisesti kauaksi. Osassa maakuntiahan on jo olemassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroinut kuntayhtymä ja osassa sellainen on valmisteilla. Lisäksi valtion rahoitushaut nykylainsäädännön pohjalta saattavat johtaa siihen, että hakijatahoina on eri osissa maata hyvin erilaisia organisaatioita.

Teollisuuden huolena puolestaan on työvoimapula: mistä saada työntekijöitä auki oleviin työpaikkoihin, kun väestö vähenee ja samaan aikaan on työttömyyttä. Selkeä tarve työperäiseen, perheittäin tapahtuvaan maahanmuuttoon, nousi esiin lähes kaikissa maakunnissa.

Teollisuuden myötätuulen johdosta tilaisuuksissa puhuttivat myös epäily infran kestävyydestä kuljetusten kasvaessa sekä tuulivoima. Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimaa on rakennettu tähän mennessä yli 70 kuntaan ja lisäksi hankkeita on vireillä yli 65 kunnassa. Idän maakunnissa ja etelärannikolla haasteeksi koettiin puolustusvoimien kielteinen suhtautuminen tuulivoimaloiden perustamiseen.

Maakuntatilaisuuksista positiivista palautetta

Kuntaliitto ja maakuntien liitot järjestivät tänä vuonna 17 pääosin aluekehittämistä käsittelevää maakuntatilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 1000 henkilöä. Neljä viidestä palautteen antajasta piti tilaisuuksia hyvinä tai erittäin hyvinä.

Jokaisessa tilaisuudessa käsiteltiin kahta teemaa sekä valtakunnallisesta että maakunta- ja kuntanäkökulmista. Kysytyimpiä ja mielenkiintoisimpia alustus- ja keskusteluteemoja olivat työllisyyden ja kuntatalouden lisäksi erilaiset kunnat maakunnan vahvuutena, EU:n rakennepolitiikka, maankäytön ja rakentamisen kehittäminen sekä valtakunnallinen liikenneverkko.

Uutena elementtinä tilaisuuksissa oli viestiseinä. Yleisö lähetti matkapuhelimensa ja tietokoneensa avulla seinälle yhteensä noin sata kommenttia ja kysymystä, joihin alustajat vastasivat.

Kuntaliiton yhteistyökumppaneita maakuntakiertueella olivat Keva, KT Kuntatyönantajat ja Hansel.

Kuntaliitto uudistaa esiintymistään maakunnissa

Saadun palautteen perusteella Kuntaliiton ja sen yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä maakunnissa pidetään tärkeänä. Kuntatalouteen, työllisyyteen, maahanmuuttoon ja liikenneverkkoihin liittyviä aiheita toivotaan käsiteltävän myös jatkossa. Maakuntakohtaiset seminaarit vaihtunevatkin jatkossa todennäköisesti teema- ja verkostokohtaisiin tilaisuuksiin.

Voit tutustua maakuntatilaisuuksien ohjelmaan ja materiaaleihin osoitteessa kuntaliitto.fi/maakuntatilaisuudet

Kirjoittaja

Kirjoittaja on aiemmin ollut maakunta-asioiden kehityspäällikkönä Kuntaliitossa.

Twitterissä: @viita_johanna