Sanna Päivärinta 19.9.2019

Unelmien Porvoo 2030 on ilmastotyön edelläkävijä

Porvoo

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Nämä sanat ovat kajahtaneet ilmoille lähes päivittäin viime syksyisestä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erikoisraportin julkaisemisesta lähtien. Suomessa kunnat ja kaupungit ovat astuneet ilmastotyön eturintamaan ja asettaneet tiukkoja tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näin myös Porvoon kaupunki, jonka tavoitteena on olla ilmastotyön edelläkävijä vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2030 Porvoo on hiilineutraali kaupunki, joka tukee asukkaidensa kestävää arkea ja edistää kiertotaloutta. Asukkaat otetaan mukaan ilmastotyöhön mahdollistamalla, kannustamalla ja osallistamalla. Yksi asukkaiden osallistamisen keinoista on Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö.

Kotitaloudet mukana kestävän Porvoon kehittämisessä

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on kansainvälinen hanke, jossa on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta. Vuonna 2018 jokaisesta maasta osallistui 5–10 pilottiperhettä ja porvoolaiset kahdeksan kotitaloutta edustivat Suomea. Hanke skaalautuu vuosittain ja vuonna 2020 tarkoituksena on tavoittaa noin 10 000 kotitaloutta jokaisesta maasta. Projektia koordinoivat saksalainen Wuppertal-instituutti ja Suomessa D-mat oy.

Kiihdyttämön perusajatus on kannustaa kotitalouksia kokeilemaan, mitä yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa tarkoittaa käytännössä ja, millaisin keinoin siihen on mahdollista päästä. Kaupunki saa hankeen myötä arvokkaita ajatuksia kaupungin kehittämiseen kestävän arjen mahdollistamiseksi tärkeimmältä kohderyhmältä, kotitalouksilta. Mukana hankkeessa on myös paikallisia yrityksiä, jotka tarjoavat kestävää elämäntapaa tukevia palveluitaan ja tuotteitaan kotitalouksille kokeiltavaksi.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on siis vuorovaikutusalusta, joka tarjoaa mahdollisuuksia paikalliselle liiketoiminnalle ja Porvoon kestävälle kehittämiselle!

Porvoolaiset kiihdyttävät kestävään tulevaisuuteen

Kiihdyttämö on jälleen käynnistynyt tämän syksyn osalta ja porvoolaiset kotitaloudet ovat toiminnan keskiössä tavoitteenaan kestävät elämäntavat sekä oman hiili- ja materiaalijalanjäljen pienentäminen. Lähtötilanteessa kotitalouksien keskimääräinen hiilijalanjälki oli 7,5 tonnia henkilöä kohti vuodessa, lopputilanne paljastetaan loppuvuodesta.

Viime vuonna porvoolaiset kotitaloudet onnistuivat pienentämään kokeilujaksolle valittujen toimenpiteiden avulla hiilijalanjälkeään keskimäärin 27 % ja materiaalijalanjälkeään 20 %. Asumisen osa-alueella saavutettiin suurin hiilijalanjälkeä pienentävä vaikutus, kun taas merkittävin muutos materiaalijalanjäljessä tapahtui ruoan osa-alueella. Mikä parasta, kotitaloudet eivät kokeneet kestäviä elämäntapoja taakaksi ja kiihdyttäjien yhteisö on vahvasti toistensa tukena edelleen hankkeen päätyttyä!

Porvoo siis kiihdyttää vauhdilla kestävään tulevaisuuteen! Ensi vuonna starttaa kiihdyttämön finaalikierros. Oletko mukana?

Kirjoittaja työskentelee kestävän kehityksen asiantuntijana Porvoon kaupungilla.

Porvoon kaupungin ilmastotyöhön pääset tutustumaan täällä:  https://www.porvoo.fi/ilmastotekojenporvoo

Kirjoittaja
kunnat

IlmastoKunnat-blogisarjassa kerrotaan kuntien ilmastotyöstä.