Sini Sallinen 24.4.2019

Valtuutettu - voisitko olla asukkaan kaveri?

Vallan Vahtibotti Voitto on Ylen 17.4.2019 lanseeraama robottijournalisti, joka kerää kansanedustajien työtä koskevia tietoja, esimerkiksi puheenvuoroja, uutisia ja poissaoloja. Kansalaiset voivat Voiton avulla seurata yhden tai useamman kansanedustajan eduskuntatyötä. Voitto tuo kansanedustajia lähemmäksi kansalaisia lisäten tietoa, näkyvyyttä ja sitä kautta luottamustakin.

Myös kunnissa on keskusteltu valtuutettujen ja asukkaiden välisen suhteen uudistamisesta. Osa asukkaista kokee valtuutetut etäisiksi ja epäluotettavaksi. Kunnissa on pohdittu, miten valtuuston toiminnasta ja päätöksistä kerrotaan asukkaille. Lisäksi on ideoitu, minkälaisilla foorumeilla asukkaat ja valtuutetut voisivat kohdata, ja miten asukkaiden tarpeista saadaan tietoa valtuuston päätöksenteon tueksi.

Edellä mainitut kehittämisideat ovat tarpeellisia, mutta ne eivät yksistään riitä. Valtuuston toiminnasta tiedottamisen ja asukkaille yhteisten osallistumiskeinojen lisäksi tarvitaan asukkaan uudenlaista vuorovaikutussuhdetta ja tunnesidettä kuntaan.

Valtuutettukaveri asukkaan rinnalla kulkijana

Asukkaiden ja valtuutettujen suhde tiivistyy, kun valtuutetut ovat mukana asukkaiden arjessa. Tällöin asukkaan perheestä, ystävistä, naapureista, harrastuskavereista, työkavereista ja muista tuttavista koostuva lähipiiri täydentyy valtuutettukaverilla.

Valtuutettukaveri…

 • viettää säännöllisesti, vapaamuotoisesti ja omasta aloitteestaan aikaa asukkaiden kanssa
 • hakeutuu asukkaiden pariin ja järjestää itse vapaamuotoisia kohtaamisia
 • kuuntelee asukkaiden arjen huolia
 • keskustee asukkaiden kanssa erilaisista asioista
 • pyytää apua asukkailta ja kutsuu heitä mukaan
 • arvostaa ja kunnioittaa asukkaiden näkemyksiä
 • kuuntelee asukkaiden näkemyksiä suunnitteilla olevista asioista sekä kokemuksia palveluista ja muusta toiminnasta
 • kertoo ajankohtaisista suunnitelmista ja perustelee päätöksiä

Valtuutettujen mukana olo asukkaiden arjen ympyröissä lisää vuorovaikutusta, joka on ainoa oikea lääke luottamuksen parantumiseen ja sitoutumiseen kuntaan. Valtuutetuille tiivis vuorovaikutussuhde tuo mahdollisuuden ideoida yhdessä asukkaiden kanssa, testata erilaisia vaihtoehtoja, kuunnella kokemuksia, kysyä palautetta jne. Vaikutukset valtuutetun työhön päätöksentekijänä ovat positiiviset.

Valtuutettukaveri on siellä missä asukkaatkin

Valtuutettukaveri on mukana asukkaiden arjen ympyröissä. Hän esimerkiksi harrastaa yhdessä asukkaiden kanssa tai on läsnä oppilaitoksissa.

Kukin valtuutettu voi edistää kaverisuhdettaan asukkaisiin omien kiinnostuksen kohteidensa tai mieltymystensä mukaisesti. Valtuutettu voi myös kehittää kaverisuhdettaan esimerkiksi tietyn ikäisiin asukkaisiin, jolloin hän tukee juuri tämän asukasryhmän osallisuutta. Olennaista on, että valtuutetulla ja asukkailla on jotain yhteistä.

Tässä esimerkkejä valtuutettukaverin toimintatavoista:

 • päiväkodin tai koulun kummivaltuutettu
 • nuorisovaltuuston kummivaltuutettu
 • työikäisten ja valtuutetun yhteinen joogailta
 • valtuutettu sparraajana opiskelijoiden kurssilla, jossa ideoidaan kunnan kehittämishankkeita
 • asukas valtuutetun asiantuntija-työparina jossakin hankkeessa
 • valtuutettu lenkkikaverina nuorille, työikäisille ja ikäihmisille

 

Tervetuloa mukaan ideoimaan Kuntataloon 5.6.2019!

Kuntademokratiaverkoston tapaamisen 5.6.2019 teemana on valtuutettujen vuorovaikutus asukkaiden kanssa. Tapaamisessa ideoidaan lisää valtuutetun toimintatapoja, joiden avulla hän voi tiivistää vuorovaikutustaan asukkaiden kanssa ja kohdata eri elämänvaiheessa olevia kuntalaisia.

 

Kuva: Sini Sallinen

Sini Sallinen työskentelee erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.

Kirjoittaja
Kuntademokratiaverkoston blogi

Tämä on Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston blogi, johon kirjoittavat verkoston jäsenet. Kirjoittajat kirjoittavat omissa nimissään.

Verkostossa on tällä hetkellä noin 700 kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijaa.