Jarkko Majava #kuntamatkalla 22.2.2019:

Verkostomaisella kehittämisellä vaikuttavia muutoksia

Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostoprojektin viides toimikausi on käynnistynyt. Uudelle kaudelle 2019 - 2020 olemme jälleen saaneet kokoon yli 20 kehittäjäkunnan verkoston.

USOn johtoajatuksena on tarjota tietoa ja tukea kuntien johtamisen uudistamiseen. Parhaimmankin tiedon vieminen käytäntöön vaatii jalostamista oman kunnan toimintaan sopivaksi.  Parhaiten uudistaminen onnistuu vertaisoppimalla ja yhteiskehittämällä. USOon on aina kuulunut ajatusten herättäminen, uuden tiedon tuottaminen ja muokkaaminen, kuntien vertailutieto ja kokemusten jakaminen. Kaikki tämä viedään myös kuntakohtaiseen kehittämiseen käytännönläheisissä kuntatyöpajoissa.  

USOn teemoissa kaudelle 2019 - 2020 on jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua. Toivottavasti aikaa riittää myös sinisille ajatuksille. Alusta asti USOn keskeisenä tavoitteena on ollut tukea kuntien strategista johtamista. Toisaalta yhä voimakkaammin näemme, että tässä ajassa ennakoiva ja rohkeasti eteenpäin katsova johtaminen kantaa hedelmää tulevina vuosina. Tiedolla johtaminen ja vaikuttava tieto näyttävät myös nousevan monen kunnan kehittämisen keskiöön tällä kaudella.

Kuntien resurssiälykkyys on noussut kuntajohdon pöydälle voimakkaasti. Kunnat ovatkin merkittävässä roolissa maan rajallisten resurssien hyödyntämisessä, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastomuutoksen vastaisessa kamppailussa. Resurssiälykkyyteen kuuluvat myös kestävä kuntatalous ja kuntien toiminnan vaikuttavuus.

Kuntien toiminnan oikeututus saadaan kunnan asukkailta. Aktiivinen vuoropuhelu kuntayhteisössä ja asiakaslähtöinen toimintakulttuuri ovat jo kuntien arkipäivää, mutta kehittämistäkin vielä riittää. Kukoistavassa kunnassa on toimiva kuntaorganisaatio ja vireä kuntayhteisö.

Kaikille uusille ja vanhoille USO-kunnille tervetuloa mukaan kehittämisverkostoon! Yhdessä rakennamme maailman parhaita kuntia!
 

USO-verkoston 2019-2020 teemat

USO 5 teemat 2019-2020

 

Linkkejä:

www.kuntaliitto.fi/uso

www.kuntaliitto.fi/kuntamatkalla
 

Kirjoittaja:
Jarkko Majava
Kehityspäällikkö
Suomen Kuntaliitto ry

Kirjoittaja
Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.