Jarkko Majava 30.10.2019

Vertaiskehittämässä kuntajohtamista - niin mitä?

USO-verkostolla on hyväksi koeteltu resepti kuntajohtamisen kehittämiseen:

Lähdetään kokoamaan vertaisverkostoa. Kutsutaan yhteen 30 erilaista ja erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Toivotetaan sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat tervetulleiksi osallistujiksi.

Teemaksi otetaan kuntajohtamisen kehittäminen ja luvataan tukea johtamisen haasteisiin. Rajataan aihetta hieman ja otetaan keskiöön strateginen johtaminen, kuntien resurssiälykkyys ja kunnan yhteisöllisyys.

Näin saadaan yhteen Uuden sukupolven organisaatiot -vertaisoppimisverkosto eli tuttujen kesken USO-verkosto. Nyt jo viides USO-kausi on käynnissä.

Suunnitelmista vaikuttavuutta

Kunnissa tunnistetaan valtava määrä kehittämistarpeita. Toisaalta on myös paljon kehittämispotentiaalia ja -intoa. Strategioita ja suunnitelmista pitäisi kuitenkin päästä pidemmälle, halutaan tekemiselle aitoa vaikuttavuutta ja merkitystä. Onneksi siihenkin on useimmiten keinot löydettävissä. Otetaan hyvät työvälineet käyttöön ja otetaan oppia muilta. Ja edelleen, parannetaan käytäntöjä yhdessä.

Uuden USO-projektin lähtötilannekeskusteluissa nousivat kehittämiskohteina esille hyvin usein talouskysymykset ja elinvoiman kehittäminen, mutta toivelistalla olivat myös konkreettinen tuki ja työvälineet kuntalaisten osallistumiseen, tiedolla johtamiseen ja konsernijohtamiseen.

Perusasioiden äärelle

Kuntalaisten osallistumisen kehittäminen on hyvä esimerkki kuntien erilaisista lähestymistavoista asian kehittämiseen USO-verkoston puitteissa. Osa kunnista lähestyy asiaa konkreettisten osallisuutta kehittävien toimenpiteiden näkökulmasta. Toisille keskeistä on laaja-alaisempi suunnitelmallisuus ja tarkoituksena onkin koota tavoitteita ja tekemistä osallisuusohjelman muotoon.

Kuntien erilaisista tavoitteista ja kehittämisteemoista huolimatta usein lopulta palataan perusasioiden äärelle. Eli kyse on johtamisesta: miten luottamusta saadaan rakennettua koko kuntayhteisössä ja miten yhteistyö luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon kesken toimii. Mihin suuntaan kunnan halutaan kehittyvän ja miten johto viitoittaa tien tulevaisuuteen.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitter: @JarkkoMajava

Kuntamatkalla

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Kirjoitukset ovat osa Matkaopas kuntien muutokseen -verkkosivuja sekä julkaisua. Matkaopas on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön.