Ursula Lumme 27.3.2019

Viimeinen sammuttakoon valot

Ursula Lumme

Valtakunnan median uutisointia seuratessa saattaa joskus tulla ajatus, että kuka järkevä ihminen asuu enää pikkukaupungissa tai ylipäätänsä muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Yleisenä toi­veena tuntuu olevan maaseutukaupunkien kuihtuminen – luovuttakaa suosiolla ja vii­mei­nen sammuttakoon valot.

Olem­me Sastamalassa vahvasti eri mieltä. 25 000 asukkaan ja 2 500 yrityksen kaupunki kol­men vartin päässä Tampereelta on mahtava paikka elää. Itse olen ylpeä niin monesta asias­ta kaupungissamme. Ensinnäkin Sastamala on kaunis kaupunki vesistöineen ja maa­lais­maisemineen. Sastamalalaiset kärkiyritykset ovat vahvasti kasvupolulla, sillä niiden erikoisosaaminen on laajalti tunnettua ja niillä on rohkeutta uudistua ja hakea uusia markkinoita. Niin, ja sitten meillä on VaLePa, joka tuo meille vuosi vuoden jälkeen mestaruuksia motolla: ”Ei oo mua, on vain me!”.

Kaupungin koko vahvuutena mutkattomalle asioinnille ja yhteistyölle

Viimeiset kaksi vuotta Sastamalan elinkeinojohtajana ovat opettaneet minulle, että Sas­ta­ma­la on sopivan kokoinen kaupunki. Se on riittävän iso, jotta paikallinen yrityskanta pystyy tar­joamaan kattavasti ja monipuolisesti tuotteita ja palveluita toisille paikallisille yrityksille. Toisaalta Sastamala on riittävän pieni kaupunki, jotta ”kaikki tuntevat toisensa”. Ver­kos­toi­tu­minen ja asiointi yri­tys­ten välillä on mutkatonta. Pidän tätä merkittävänä vah­vuu­te­na. Olenkin ottanut omaksi mis­siok­se­ni vahvistaa kaupunkimme yritysverkostoja en­ti­ses­tään ja tehdä uusille yri­tyk­sille helpoksi tulla mu­kaan ja tutustua paikallisiin toimijoihin. Täs­tä todistusaineistona ol­koon viime vuonna jär­jes­tämämme 43 erilaista yritys­ta­pah­tu­maa.

Jos yritys ei jää yksin Sastamalassa, niin sitä ei tee myöskään elinkeinojohtaja. Tuskin olin eh­tinyt aloittaa uudessa työssäni, kun aktiiviset yrittäjäyhdistysten vetäjät jo pyörittivät minua ym­pä­ri kaupunkia niin yrityksissä kuin erilaisissa tilaisuuksissa. Yrittäjäyhdistyksiä meillä riit­tää – vii­si Suomen Yrittäjiin kuuluvaa yrittäjäyhdistä sekä yksi Suomen Yrittäjänaisten yh­dis­­tys. Yhteistyöstä yrittäjäyhdistysten kanssa on tullut itselleni tärkeä voimavara. On mah­ta­­vaa, kun voi jakaa ajatuksia ja ideoita toisten kanssa, tulla sparratuksi yrittäjäyhteisön toi­mesta ja saada auttavia käsiä esimerkiksi messuille ja tapahtumiin. Erityisesti tyk­kään siitä, et­tä nämä ihmiset sanovat uusille ideoille ”kyllä”, kun kaupungin hallinto vielä top­puuttelee sa­no­malla ”ehkä”. Uskon, että kuvailemani yhteisöllisyys on tyypillistä muissakin seutu­kau­pun­geissa. Iloitkaamme siitä!

Sastamalan kaupunki julistettiin tammikuussa Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan Yrittäjien toimesta Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2019 -kilpailun voittajaksi. Perusteluja oli lukuisia, mutta eniten sydäntäni lämmitti toteamus, että Sastamalassa on tekemisen me­i­­ninki. Tämänhän me yhteisössämme jo itse tiesimmekin, mutta on se niin mukava kuul­­­la ulkopuolisen sanomana.

Suotuisa kasvualusta yrityksille – esimerkkinä Yrityspuisto Syke

Kun ilmapiiri on luotu oikeanlaiseksi ja kaupungissa on innostunut, tulevaisuuteen uskova henki, alkaa syntyä tuloksia, kovia tuloksia. Näitä ovat kaupunkiin sijoittuvat uudet yri­tyk­set, lisääntyvät työpaikat ja kaupunkiin muuttavat uudet asukkaat.

Sastamalan kärkihankkeena viedään vauhdilla eteenpäin Yrityspuisto Sykettä. Laa­jen­nam­me yritys­tont­titarjontaamme kaavoittamalla nykyisen teollisuuskompleksin yh­tey­teen uusia tont­teja. Samalla meille tarjoutui mahdollisuus ideoida ja suunnitella uudelta poh­jalta yri­tys­­puiston toimintakonsepti tulevaisuuden yrittäjien tarpeisiin.

Yrityspuiston myyntivalttina toimii valmis yhteisöllinen yri­tys­ekosysteemi, sillä yritys­puis­tos­sa toimii jo nyt 12 yritystä työllistäen yli 200 henkilöä. Monipuoliset tukipalvelut, kuten kiin­teistö-ja kunnossapitopalvelut, mainostoimisto, lounas­ra­vin­to­la ja kokouspalvelut tekevät yri­tystoiminnan aloittamisen Sastamalassa hel­pok­si. Lisäksi tar­joam­me yrityksille huip­pu­infran sisältäen muun muassa ­tieto­lii­­ken­­neyhteydet valokuidulla, bio­ener­giapohjaista pro­sessihöyryä ja kaukolämpöä sekä raskaiden ajoneuvojen koeajoalueen. Uusina avauksina kehitetään yhteistyökuvioita Tampereen yliopistomaailman ja innovaatioverkostojen kans­sa sekä suunnitellaan yhteisöllistä toimistotilaa startup- ja mikroyrityksille. Haluamme olla vahvasti mukana Tampereen kasvussa, meillä on siihen kaikki edellytykset.

Myös kaupungin omassa organisaatiossa voidaan tehdä paljon vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Asiakaslähtöiset ja ketterät palveluprosessit tekevät yritystontin ostosta, rakennusluvan hakemisesta ja yritysten neuvonnasta positiivisen kokemuksen. Ja se on ihan parasta kaupunkimarkkinointia. Tavoitetila ”Parasta palvelua Sastamalassa” on meille selvä asiakaslupaus, ja sitä kohti edetään jatkuvan parantamisen periaatteella päivä päivältä ja asiakas asiakkaalta.

Ei sammuteta siis valoja seutukaupungeissa, vaan tunnistetaan jokainen omat vahvuutemme, ollaan niistä ylpeitä ja hyödynnetään niitä. Ja tehdään yhteistyötä niin seutukaupunkien kesken kuin niiden isojen kaupunkien kanssa. Näytetään, että meillä on oma paikkamme tulevaisuuden elinvoimaisessa Suomessa. Ainakin Sastamalan sykkeessä se on mahdollista.
 

Ursula Lumme
Sastamalan kaupungin elinkeinojohtaja
Sastamalan kaupunki (www.sastamala.fi), Yrityspuisto Syke (www.sykesastamala.fi)

Kirjoittaja
seutukaupunkien logo

Seutukaupungit ovat osa monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.