Vuorovaikutuskarttojen avulla kohti ratkaisujen innovointia

Maaliskuun alussa joukko Turun kaupungin ja nuorten parissa työskentelevien järjestöjen edustajia kokoontui työpajaan luomaan yhteistä pohjaa innovaatiolle. 

Työpajan tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys siitä, millä tavalla nykyiset palvelut toimivat: kuka tavoittaa nuoria, missä ja miten. Työpajassa muodostettiin vuorovaikutuskarttoja siitä, kuka vuorovaikuttaa kenen kanssa, mikä vuorovaikutusta hidastaa ja mikä sitä nopeuttaa sekä kuka kerää ja mitä dataa.

Syrjäytyminen on monitahoinen ongelma, ja siksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tavalla tai toisella osallistuvat tarvitsevat erilaiset lähestymistavat eri tilanteissa oleveen nuoriin. Siksi työskentelyn aloituspisteenä toimi neljä nuoren profiilia: tuupattava, jumittaja, riskiryhmäläinen ja moniongelmainen. Jumittaja ei ole minkään palveluiden piirissä, moniongelmainen tarvitsee laajasti tukea eri tahoilta, riskiryhmäläinen on ongelmiensa kanssa varsin yksin, ja tuupattava taas hyötyy palveluista - kunhan vain löytää ne. 

Työpajan lopputuloksena oli neljä erilaista vuorovaikutuskarttaa, joiden pohjalta ryhmät tekivät havaintoja, joissa saattaa piillä ratkaisun siemeniä: Tunnistaako TE-keskus nopeassa kohtaamisessa, minkälainen profiili nuorella on, ja osaako hän näin ollen ohjata nuorta viisaasti eteenpäin? Mistä löytyvät ne rinnallakulkijat, jotka lähtevät jumittajan kanssa luovimaan erilaisten apumuotojen viidakkossa? Miten saisimme koko syrjäytymiskeskustelun käännettyä siihen, että kantaisimme huolta nuorten toimintakyvystä myös silloin, kun he ovat työelämässä tai opinnoissa? Miten saisimme annettua nuorelle aikaa vahvistua ensin sosiaalisesti, ennen kuin hänen pitäisi pystyä selvittämään solmuun menneet asiansa?

Nämä kysymykset takataskussa suuntaamme kohti huhtikuista Hackatonia, jossa työn alle otetaan ensimmäisenä tuupattavien ja riskiryhmäläisten tilanteet.

 

 

 

 

 

 

Tuupattavan polku

Kirjoittaja
Cosie

Tulevaisuudessa kaikki julkiset palvelut tullaan kehittämään yhdessä niiden käyttäjien kanssa. CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja. Tässä blogissa voit seurata, miten hanke etenee.