Jukka Syvävirta 21.10.2019

Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kehittäminen kunnassa

Viime vuosien aikana on entistä enemmän noussut esille kuntakentässä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen korostaminen eri toiminnoissa.  Nykyaikaiset viestintävälineet eri applikaatioineen ovat tuoneet aiempaa nopeammin kunnan asukkaiden mielipiteet asioista tai asioiden valmistelusta esille. 

Etenkin vuorovaikutteinen asioiden valmistelu on saanut lisää pontta eri kunnissa.  Hyviä käytänteitä löytyy joka puolelta valtakuntaa.

Syksyn 2017 aikana Muhoksella tuli esille eri yhteyksissä tarve mm. yhteisöllisen työ- ja toimintatilan saaminen kuntaan.  Asiaa ovat esittäneet mm. MimmiValley ja Muhoksen Yrittäjät ry.  Tarkoituksena oli järjestää eri toimijoille ja muualla työssä käyville työntekijöille mm. etätyöpiste ja yhteisöllinen työtila (coworking-tila) kahvioineen ja sosiaalitiloineen. Asiaa valmisteltiin elinkeinotiimin kokouksissa.  Keväällä 2018 yhteisötilan asia vietiin kunnanhallituksen käsittelyyn määräaikaisen (1.8.2018 – 30.7.2019) hallintasopimuksena.  

Hallintasopimuksessa tilojen käytön pelisäännöt on myös esitetty. Tila on avoinna kaikille (yhdistykset, seurat, järjestöt ym.) arkisin klo 8-18 ja viikonloppuisin varauskalenterin mukaan.  Tila on luovutettu hallintasopimuksella Muhoksen Yrittäjät ry:lle yleiseen yhteisölliseen käyttöön siinä kunnossa, kuin se sopimuksen tekohetkellä on.  Tilan käytöstä, valvonnasta ja siivouksesta vastaa hallintasopimuksen mukaisesti Muhoksen Yrittäjät ry.  Kuluvan vuoden keväällä hallintasopimus muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi, koska kokemukset eri toimijoilla yhteisötilasta ovat olleet myönteiset.  Kyseinen tila on vain kymmenen askeleen päässä kunnantoimiston työhuoneestani.

Vuorovaikutteisuutta mm. kuntastrategian ja elinvoimaohjelman valmistelussa on meillä kehitetty hyvissä ajoin jo ennakkoon antamalla esim. kuntalaisille ja myös erityisesti lukion oppilaille mahdollisuus ideoida sitä, millainen Muhoksen kunnan visio ja päämäärät olisivat vuodelle 2025.  Elinvoimaohjelma valmisteltiin etukäteen vuorovaikutteisesti yrittäjäpalautteen avulla. Saatujen palautteiden pohjalta oli hyvä valmistella kuntastrategiaa ja elinvoimaohjelmaa. Valtuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille 2018 - 2025 joulukuussa 2017 ja kunnanhallitus strategiaan pohjautuvan elinvoimaohjelman helmikuussa 2019.

Tämän lisäksi olemme järjestäneet kuntalaisille vuorovaikutteisia kyselytunteja ennen valtuuston kokousta. Viimeisin järjestettiin elokuun 26. päivänä ja teemana oli tuolloin kunnan elinvoiman kehittäminen.  Seuraava tilaisuus on sovittu pidettävän 11.11.2019 ennen valtuuston kokousta. Kokemukset kyselytunneista ovat olleet positiivisia ja keskustelu vilkasta.

Syksyn 2019 aikana käynnistyi myös kunnan brändin ja www-sivujen uudistaminen.  Työ aloitettiin syyskuussa #munmuhos-kampanjalla, joka sai alkunsa Muhoksen lukion rehtorin Minna Kemppaisen aloitteesta puhua hyvää! #munmuhos on hastag, jota kuka tahansa voi käyttää sosiaalisessa mediassa ja tuoda esille Muhoksesta parhaat puolet. #munmuhos hastagistä on myös muodostunut Mun Muhos -työryhmä, joka kuntalaisten aloitteesta miettii millainen on Muhoksen brändi.  Talven 2019 – 2020 aikana saamme vuorovaikutteisen prosessin kautta muodostettua pohjaa uudenlaisen brändin ja uusien www-sivujen muodostamiselle.

Jukka Syvävirta

Kirjoittaja on Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syvävirta.

Kirjoittaja
kehyskunta

Blogissa kehyskuntien päättäjät kirjoittavat ajankohtaisista teemoista.

Kehyskuntaverkosto on 44 kunnan muodostama yhteistyöareena, joka tuo esille kehyskunnille tärkeitä asioita. Verkosto pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella ja kuin kansallisellakin tasolla. Verkoston puheenjohtajana toimii Siilinjärven kunnanhallituksen pj. Erkko Nykänen ja verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja Oskari Auvinen Kangasalta.