Yhteistyötä ja verkostoitumista Brysselissä - alueiden viikko käynnistyy

Yhteisten asioiden hoito edellyttää yhteistyön tekemistä. Poliitikoilta, virkamiehiltä ja edunvalvojilta edellytetään, niin kansallisella kuin EU:n tasollakin, yhteistyökykyä, jotta parhaat mahdolliset ratkaisut löydettäisiin sovittaviin asioihin. Monien intressien yhteensovittamisen tulos on aina kompromissi, mikä ei välttämättä ole kenellekään se paras tulos, mutta minkä kanssa suurin osa voi elää. Saavutettavaan kompromissitulokseen vaikuttaminen siten, että oma näkökulma tulisi huomioiduksi, edellyttää tuon yhteistyökyvyn lisäksi tietoa siitä, kenen kanssa asioita voi ja kannattaa viedä eteenpäin. Etenkin edunvalvontatyössä mahdollisimman laaja verkostoituminen antaa työkaluja omien taustaryhmien näkemysten eteenpäin viemisessä.

Vuosittain lokakuun alussa järjestetään Brysselissä tapahtuma, joka on pyhitetty alue- ja paikallistasolle. Neljän päivän aikana järjestetään yli sata tilaisuutta. Näihin workshoppeihin, näyttelyihin ja networking-tapahtumiin osallistuu vuosittain noin 6000 ihmistä kymmenistä eri maista.

Tapahtuman nimi on ”European Week of Regions and Cities” eli alueiden viikko. Alueiden komitea järjesti ensimmäisen kerran alueiden viikon vuonna 2003. Seuraavana vuonna myös komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO) lähti mukaan ja näin tapahtumasta on kehittynyt paikallistasolle tärkeä vuotuinen tilaisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Alueiden viikon aikana järjestetään myös perinteisesti Alueiden komitean täysistunto. Alueiden komitean Suomen yhdeksän jäsenisen valtuuskunnan sihteeristönä toimii Kuntaliitto, joten olemme aina vahvasti mukana viikon tilaisuuksissa. Tänä vuonna Alueiden komitean täysistunnossa on käsittelyssä kahden Suomen valtuuskunnan jäsenen laatimat raportit. Näistä toinen raportti käsittelee kestävän kehityksen tavoitteita ja toinen keskittyy osallistavaan digitalisaatioon.

Alueiden viikon avaustilaisuudessa puheenvuoron saa suomalainen nuori poliitikko, mikä on hyvä asia nuorten aktivoimistavoitteen kannalta. Suomen näkyvyys tänä vuonna johtuu osittain meneillään olevasta EU:n puheenjohtajuuskaudesta, mutta ennen kaikkea toimijoiden omasta aktiivisuudesta.

Suomen EU:n puheenjohtajuuskausi on näkynyt vahvasti Kuntaliiton Brysselin toimiston työssä. Olemme järjestäneet erilaisia tilaisuuksia ja kerromme jatkuvasti eri tahoille Kuntaliiton tavoitteista. Yhdessä suomalaisten aluetoimistojen kanssa järjestämme loppu vuodesta vielä kaksi  puheenjohtajakauteen liittyvää tilaisuutta, joista ensimmäisen teemana on kiertotalous ja se järjestetään lokakuussa. Tilaisuus on herättänyt suurta kiinnostusta. Toisen tilaisuuden teemana on datatalous ja se ajoittuu joulukuu alkuun. Perinteisesti hyvä yhteistyö suomalaisten aluetoimistojen kanssa on toiminut meidän kaikkien eduksi.

Yhdessä aluetoimistojen kanssa olemme myös Alueiden komitean puheenjohtaja Lambertzin ja varapuheenjohtaja Markkulan kuultavina. Tilaisuuteen on kullekin toimistolle annettu valmisteluvastuu erilaisista alueisiin liittyvistä teemoista ja Kuntaliiton valmisteluvastuulla ovat subsidiariteettiin ja parempaan säätelyyn liittyvät asiat.

Brysselissä yhteistyö kaikkien suomalaisten toimijoiden kanssa on luontevaa ja samoin myös eri maiden sisarjärjestöjen ja Kuntaliiton kattojärjestön kanssa jatkuva kanssakäyminen on arkipäivää. Verkostoja on oltava kuitenkin ennen kaikkea mahdollisimman laajasti eri instituutioiden sisällä, koska siellä ovat ne tahot, joihin tulee vaikuttaa.

Ja mitä aikaisemmassa vaiheessa olemme liikkeellä, sitä paremmin asiat etenevät kuntien ja alueiden hyväksi.

Kirjoittaja
Ulla Karvo

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.