Kuntalaki

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

​Poliittisen edustautumisen eräänä tarkoituksena on erilaisten intressien kanavoituminen päätöksentekoon. Sidokset yritys- ja yhdistystoimintaan voivat olla hyödyllisiä kosketuspintoja kunnallishallinnon ulkopuolelle. Sidoksiin voi kuitenkin liittyä epätervettä edunvalvontaa, jos päätöksenteon vaikuttimena on esimerkiksi sidonnaisuuteen liittyvä kiitollisuudenvelka tai taloudellinen riippuvuussuhde. Sidonnaisuudesta voi seurata myös esteellisyystilanne.

Tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen

On ajateltu, että sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua ja siten myös yleisellä tasolla vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta kunnissa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

 

Sidonnaisuuksia koskeva sääntely edistää myös korruption torjuntaa.  Vuorovaikutussuhteet ovat normaalia toimintaa. Ne voivat kuitenkin muuttua rakenteelliseksi korruptioksi, jos päätöksenteon rakenteet sisältävät puutteita, jotka mahdollistavat korruptiivista käyttäytymistä. Sidonnaisuuksien julkaisemisella on ehkäisevää vaikutusta vallan ja aseman väärinkäytön sekä vaikutusvallan väärinkäytön ilmenemiseen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia. 

Sovellettava lainsäädäntö

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Tätä ennen sidonnaisuustietojen kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja yleiseen tietoverkkoon vieminen suostumukseen. 

Lakiyksikön sääntömallit ja ohjeistukset

Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä on valmisteltu lakiyksikössä. Järjestimme tammikuussa 2016 Kuntatalolla avoimen keskustelutilaisuuden yksikön sääntömalleista. Tällöin kunnilta tuli toive sidonnaisuusohjeistuksen teosta. Maaliskuussa julkaisimme ohjeistuksen luonnoksen verkossa ja varasimme viisi viikkoa kommentointiaikaa. Tekstiluonnoksia veimme valmistelutyön eri vaiheissa käsiteltäväksi Kuntaliiton verkostoihin ja saimme kommentteja ja evästyksiä kuntien viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä. Valmistelun kuluessa saimme paljon hyödynnettävää palautetta kuntakentältä.

 

Kiitokset kaikille kommentoijille! 

Ikilinkki

Minua pyydettiin täydentämään sidonnaisuusrekisteriä. Paikkakunta Loviisa. Olen varalla teknisessä lautakunnassa ja sivistyslautakunnassa. Niitä lisäsin lomakkeeseen.
Hämmennystä herättää kuitenkin merkittävä omaisuus. MIKÄ SE ON?, SUMMA?
Nyt lisäsin sinne kaikki maaomistukset sekä omistavani muttei enää toimivan yhtiön omistusta. < ottaisin ne mielelläni pois jos Teille kelpaa? Voinko korjata lisäselvitetty ilmoitukseni tältä osin ? (Ei ne muutkaan yleisesti ole ilmoittaneet varallisuutensa ylipäätään !)

Ikilinkki

James

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.